Collectie Harrie Franken naar het Meertens Instituut
Tijdens de feestlijke bijeenkomst op het Meertens Instituut op 22 juni is ook de collectie volksliederen van Harrie Franken officieel overgedragen aan de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Harrie Franken (1937-2003) verzamelde de liederen vanaf de jaren zeventig in Noord-Brabant, in het bijzonder in de Kempen. Zijn collectie geldt als een van de mooiste en omvangrijkste regionale liedverzamelingen in Nederland. Naast veldwerkopnamen bevat deze ook een groot aantal liedbladen met bijbehorende documentatie rond de befaamde zanger en uitgever Rombouts uit Roosendaal.

Gerard Rooijakkers, als etnoloog werkzaam op het Meertens Instituut en voorzitter van het comité dat zorgdraagt voor de nalatenschap van de Brabantse volksliedverzamelaar, die in 2003 is overleden, herdacht zijn vriend. Nel Franken, weduwe van Harrie, overhandigde de eerste geluidsband aan Frits van Oostrom, president van de KNAW waaronder het Meertens Instituut ressorteert. Deze roemde het veldwerk als een activiteit die aan de basis van alle wetenschap staat. Zoon Karel Franken zong met vaste stem het komische lied van Peer en Lijn.