Een Muziekgeschiedenis der Nederlanden

Image

Louis Peter Grijp. In dit indrukwekkende overzichtswerk van 916 bladzijden wordt het veelzijdige muzikale leven in de Lage Landen vanaf de prehistorie tot aan de millenniumwisseling beschreven. Meer dan honderd specialisten uit Nederland en Vlaanderen werkten mee onder leiding van een deskundige redactie bestaande uit prof. dr Kees Vellekoop, prof. dr Ignace Bossuyt, dr Rudolf Rasch, prof. dr Emile Wennekes, prof. dr Rokus de Groot, prof. dr Marc Delaere en dr Lutgard Mutsaers. Hoofdredacteur was prof. dr Louis Peter Grijp.

In dit werk wordt zowel aan 'serieuze', klassieke muziek aandacht besteed als aan populaire, volks- en lekenmuziek. Van Hadewijch tot Hazes, over Willaert, Sweelinck,  Mengelberg, Louis Andriessen, Jacques Brel, Doemaar en een orgeldraaier uit de Jordaan, bijgenaamd de Boomaap.

Bij het boek hoort een cd-rom met talrijke muziekvoorbeelden en een compendium met 1111 Nederlandse en Belgische componisten.

Uitgave Amsterdam University Press, 2001.