Werkgroep Music retrieval Universiteit Utrecht
Op 24 april 2007 is aan de Universiteit Utrecht een werkgroep "Music Information Retrieval" van start gegaan voor gevorderde studenten muziekwetenschap. Docent is prof. dr Louis Peter Grijp, bijgestaan door gastdocenten uit het WITCHCRAFT-project. Tijdens de werkgroep gaan de studenten op zoek naar het mechanisme van de mondelinge overlevering van muziek. Bij het op het gehoor aanleren van een melodie onthoudt iemand die net een beetje anders, en wanneer die persoon het lied dan weer aan een volgend iemand in de orale keten doorgeeft, verandert er weer iets, enzovoorts. Daardoor zijn er geen twee versies van een melodie gelijk. Dat geeft problemen wanneer men een melodieënzoekmachine bouwt, zoals in WITCHCRAFT gebeurt. Als casus dient de collectie Onder de Groene Linde, die is aangelegd door Ate Doornbosch en anderen en op het Meertens Instituut wordt bewaard. Tijdens de werkgroep wordt een aantal van deze opnames gedigitaliseerd en melodisch opzoekbaar gemaakt.