Subsidie voor Ontwikkelingsproject

Het Meertens Instituut verkreeg in december 2006 subsidie van 'Digitaliseren met Beleid' voor het uitvoeren van het ontwikkelingsproject 'Dutch folksongs as musical content'. Deze subsidie van het ministerie van OCW wordt door SenterNovem toegekend aan instellingen die strategisch en duurzaam gebruik van digitaal erfgoed mogelijk willen maken. In Dutch folksongs as musical content worden de melodieën van volksliederen muzikaal doorzoekbaar gemaakt. Het project start in maart 2007 en heeft een looptijd van twee jaar.