Hieronder vindt u een overzicht van publicaties die (mede) tot stand zijn gekomen door medewerkers van het Meertens Instituut.

 • Atlas van de Nederlandse taal

  Mathilde Jansen, Nicoline van der Sijs, Fieke van der Gucht, Johan de Caluwe

  Wastafelsoldaatpistooldomkop en koekje. Het zijn een paar van de ruim 18.000 Nederlandse woorden die je over de hele wereld terugvindt. Baas spant de kroon. Dat woord vind je in maar liefst 57 talen terug. De Atlas van de Nederlandse taal grossiert in dit soort weetjes en voorziet ze van inbedding. Vertrekkend vanuit de vragen die elke taalliefhebber zich wel eens stelt, proberen de auteurs de wondere wereld van taal in het algemeen en de Nederlandse taal in het bijzonder op een boeiende manier in kaart te brengen.

  Lees meer...

 • Hoe zwaar is licht Meer dan 100 dringende vragen aan de wetenschap

  Samengesteld door Beatrice de Graaf en Alexander Rinnooy Kan

  In het nieuw verschenen boek Hoe zwaar is licht worden meer dan 100 vragen beantwoord die gesteld werden aan de Nationale Wetenschapsagenda. Van het Meertens Instituut werkten Ernst van den Hemel, Marc van Oostendorp en Nicoline van der Sijs mee.

  Lees meer...

 • Het Mirakel van Amsterdam Biografie van een betwiste devotie

  Peter Jan Margry, Charles Caspers

  De Stille Omgang is een goed bewaard Amsterdams geheim. Elk jaar trekt medio maart een nachtelijke stoet van duizenden mannen en vrouwen zwijgend door de oude binnenstad. Dit ritueel gaat terug op het Mirakel van Amsterdam, een hostiewonder uit 1345. Op de plaats waar dit gebeurde, een huis in de Kalverstraat, bouwde men een fraaie kapel, de Heilige Stede. Pelgrims stroomden toe en bedevaart bracht welvaart. Na de komst van de Reformatie raakten de stedelingen onderling verdeeld over de cultus, en die verdeeldheid, met name tussen katholieken en protestanten, zou eeuwen blijven duren.

  Lees meer...

 • Nederlandse Taalkunde Volume 21, Number 3, December 2016

  Het decembernummer van Nederlandse Taalkunde is een themanummer over taalsysteem en taalgebruik ter ere van het afscheid van Hans Bennis en Arie Verhagen als hoogleraren Nederlandse Taalkunde. Het tijdschrift is online beschikbaar.

   

 • Spiritualizing the City. Agency and Resilience of the Urban and Urbanesque Habitat

  Peter Jan Margry, Victoria Hegner (red.)

  Vers van de pers: Spiritualizing the City. Agency and Resilience of the Urban and Urbanesque Habitat door Victoria Hegner en Peter Jan Margry (red.). 

  Lees meer...

 • De koude hand des doods Fragmenten over het levenseinde in dagboeken en memoires uit de collectie van het Nederlands Dagboekarchief

  Het boekje bevat een inleiding en tekstfragmenten gevonden in egodocumenten geschreven door acht personen in de periode 1862-2014. De teksten zijn van uiteenlopende lengte en stemming. Mensen reageren heel verschillend op een ingrijpende gebeurtenis als sterven, en in elk tijdperk gelden er ook andere normen voor de manier waarop we omgaan met het verlies van onze naasten of met onze eigen naderende dood. Zelfs in het korte bestek van dit boekje is dat duidelijk merkbaar.

 • Identity, Intertextuality, and Performance in Early Modern Song Culture

  Dieuwke van der Poel, Louis Peter Grijp, Wim van Anrooij (red.)

  De bundel Identity, Intertextuality, and Performance in Early Modern Song Culture onderzoekt vanuit een vergelijkend perspectief het dynamische proces van groepsformatie door de productie en toe-eigening van liederen in verschillende landen en regio’s in Europa.

  Lees meer...

 • Experiencing Religion New approaches to personal religiosity

  Clara Saraiva, Peter Jan Margry, Lionel Obadia, Kinga Povedák, José Mapril (Eds.)

  The various ethnologists and anthropologists contributing to this volume focus on the "self"-perspective in relation to religion and spirituality: on how religiosity is personally thought, dreamt, imagined, created, felt, perceived and experienced, in its various subjective forms. The personal motive and practice in religion is here put to the front.

  Lees meer...

 • Syntax of Dutch Verbs and Verb Phrases. Volume 3

  Hans Broekhuis, Norbert Corver

  Hans Broekhuis werkt op het Meertens Instituut voor het Taalportaal. Binnen dat project wordt alle aanwezige informatie over de Nederlandse en Friese grammatica verzameld en via één ingang op internet beschikbaar gemaakt. Broekhuis is verantwoordelijk voor de syntactische component waarin de zinsbouw van het Nederlands beschreven wordt. Dit werk verschijnt ook in boekvorm als de 7-delige serie Syntax of Dutch bij Amsterdam University Press en is ook als (gratis) open access-publicatie beschikbaar via Oapen.org.

  Lees meer...

 • Niewe Duytsche Liedekens ('Maastricht Songbook') (Jacob Baethen 1554)

  Louis Peter Grijp, Nico van der Meel (reconstruction and edition)

  In 1554 the Maastricht printer Jacob Baethen published Niewe Duytsche liedekens (New Dutch Songs), a collection of thirty polyphonic set-tings of secular texts in the Dutch language. Baethen published the work in five part-books, of which one has been lost: the superius. About half the pieces are found in other sources, especially in Een Duytsch musyck boeck (A Dutch Music Book, 1572). For the rest, the top voice was meticulously reconstructed by the editors of this volume, Louis Peter Grijp and Nico van der Meel.

  Lees meer...