Missie, visie en kernwaarden

Onderzoek

Het Meertens Instituut heeft een lange traditie in het documenteren en onderzoeken van taal en ritueel in het alledaagse leven. Wel is het accent de afgelopen decennia steeds meer verschoven van documentatie naar onderzoek. Momenteel is wetenschappelijk onderzoek de hoofdactiviteit van het Meertens Instituut. De documentatie en alle overige activiteiten staan in dienst van het onderzoek.

Collecties

Het Meertens Instituut heeft door de tijd heen een grote hoeveelheid collecties verzameld en toegankelijk gemaakt. Deze collecties bieden een uniek perspectief op de Nederlandse taal en cultuur en dienen als uitgangspunt voor het onderzoek.

Internationaal perspectief

De focus binnen het onderzoek ligt op het begrijpen van variatie en diversiteit in de Nederlandse taal en cultuur. Het onderzoek is comparatief (vergelijkend) en internationaal van opzet. Het draagt bij aan nieuwe theoretische inzichten door de publicatie van artikelen in internationale tijdschriften, boeken bij prestigieuze uitgevers en lezingen op toonaangevende congressen.

Technologie

De snelle ontwikkeling van electronische databanken en tools maakt nieuwe vormen van onderzoek mogelijk. Grote hoeveelheden data kunnen systematisch doorzocht worden. Deze nieuwe richting in het geesteswetenschappelijk onderzoek wordt aangeduid met eHumanities. Een groot aantal nieuwe projecten van het Meertens Instituut kan hieronder geschaard worden. Het Meertens Institutuut is een van de kandiaat CLARIN centra volgens de CLARIN ERIC (http://www.clarin.eu) richtlijnen.

Onderzoeksteams

Het onderzoek van het Meertens Instituut is georganiseerd in groepen waarin onderzoekers, collectiespecialisten en technologen samenwerken. Deze onderzoeksteams zijn samengesteld op basis van tijdelijke onderzoeksthema’s. De thema’s zijn gespecificeerd in wetenschappelijke relevantie, expliciete doelstellingen, een concreet werkplan en geplande output.

Netwerken

Nationale en internationale netwerken zijn belangrijk voor de samenwerking met onderzoeksgroepen met soortgelijke en voor een deel dezelfde onderzoeksvragen. Belangrijke internationale netwerken zijn Edisyn, SIEF, het Diachronie Netwerk en het eLaboratorium voor Orale Cultuur. Behalve samenwerking met universiteiten in binnen- en buitenland zal de komende jaren de focus komen te liggen op samenwerking met andere geesteswetenschappelijke instituten van de KNAW.

Valorisatie

Het Meertens Instituut streeft ernaar om een groter publiek te bedienen dan de wetenschappelijke gemeenschap. Onderzoeksprojecten moeten actief zoeken naar aansluiting bij maatschappelijke vraagstukken en interesses. Door meer samen te werken met de overheid, het bedrijfsleven en cultureel erfgoedinstellingen, streeft het Meertens Instituut naar toepassingen met een groter bereik dan de wetenschap alleen.