Organisatie en output

 • Tijdsinzet

     

  Personele inzet voor onderzoek

   
  Onderzoeksinzet in fte's (80%)  
  vast wetenschappelijk personeel 11.2
  tijdelijk wetenschappelijk personeel,
  excl. promovendi
   2.6
  promovendi  4.3
     

  Personele inzet voor onderwijs

   
  Onderwijsinzet in fte's  1.7
     

  Personele inzet voor collecties

   
  Inzet collectietaken in fte's (100%)  
  t.b.v. collectievorming  3
  t.b.v. beheer en ontsluiting (inclusief digitaliseringsactiviteiten)  6.5
  t.b.v. dienstverlening  0.6
     

  Gastonderzoekers

   
  Aantal gastonderzoekers/fellows in het instituut (verblijf > 1 maand)  1
     

  Leerstoelen

   
  Gewoon en buitengewoon hoogleraren (aantal)  -
  Bijzonder hoogleraren (aantal)  7
  Tijdsinzet in fte's  1.2
     
 • Output collecties en diensten

     
     

  Acquisities

   
  Aanwas archieven (bruto meters) 10.0
  Aanwas archieven (netto meters)  8.0
  Aangeschafte boeken 220
  Aanwas fotomateriaal 0 foto's
  Aanwas audiovisueel materiaal 11 muziek cd's
     

  Ontsluiting

   
  Archieven geïndexeerd (meters) 15
  Boeken en tijdschriften gecatalogiseerd 1168
  Gedrukte collecties verwerkt (meters) -
  Beeld- en geluidsmateriaal gecatalogiseerd 11 cd's
     

  Diensten

   
  Bezoeken aan studiezaal 54
  Bezoekers website  
  1.322.195
  Webpagina's geraadpleegd  
  31.840.867
  Archiefeenheden geraadpleegd
  50
  Vragen beantwoord 450
     
     

  Conservering

   
  Aantallen scans / audio-cd's 310.000 scans / 496 uur audio
     
 • Wetenschappelijke output

   

  Wetenschappelijke publicaties

  Artikelen in tijdschriften, gerefereerd 32
  Artikelen in tijdschriften, niet gerefereerd 5
  Hoofdstukken in boeken, bundels en proceedings 54
  Boeken/monografieën 5
  Dissertaties 1
  Boekredactie 21
  Populariserende artikelen 42
  Tijdschriftredactie 12
   

  Promotiebegeleiding

  Voltooide intern voorbereide promoties, begeleid vanuit het instituut 1
  Voltooide extern voorbereide promoties, begeleid vanuit het instituut 0
   

  Wetenschappelijke voordrachten

  Voordrachten/lezingen als keynote speaker 46
  Overige voordrachten/lezingen 81
   

  Wetenschappelijke bijeenkomsten

  Wetensch. bijeenkomsten (mede)georganiseerd door instituut
  (congressen, symposia, workshops, etc.)
  19
 • Personeel en financiën

  Formatie 2012 (in fte's)

    Onderzoek Collecties & Technologie Bedrijfsvoering
  Directie 1,0   1,0
  Variatielinguïstiek 12,1    
  Etnologie 10,5    
  Technische Ontwikkeling   8,7  
  Collecties (incl. audiodigitalisering)   4,7  
  Communicatie en DTP     1,5
  Financiën     1,2
  P&O     0.8
  Receptie     1,5
  Secretariaat     1,0

  De totale formatie bedroeg 44 fte.

  Financiën

  Het budget was in 2012 4.9 miljoen euro
  De bijdrage van de KNAW was 62 %
  De externe financiering bedroeg 38 %

   

 • Organisatie en output


  Onder dit menu staat informatie over:
  • personeel en financiën
  • tijdsinzet voor onderzoek, onderwijs e.d.
  • de wetenschappelijke output
  • de output van de collecties en diensten