Jaarverslag 2006 Meertens Instituut

Tijdsinzet

   
Personele inzet voor onderzoek  
Onderzoeksinzet - totaal (fte's) 20.9
    waarvan vast 13.1
    waarvan tijdelijk, excl. promovendi 2.4
    waarvan promovendi 5.4
   
Personele inzet voor onderwijs  
Onderwijsinzet - totaal (fte's) 1.0
   
Personele inzet voor collecties  
Inzet collectietaken - totaal (fte's) 13.7
    waarvan collectievorming 6.4
    waarvan beheer en ontsluiting 4.8
    waarvan dienstverlening 2.5
   
Gastonderzoekers  
Inkomende gastonderzoekers/fellows (aantal) 1
Uitgaande gastonderzoekers/fellows (aantal) 2
   
Leerstoelen  
Gewone leerstoelen - bezoldigd (aantal) -
Gewone leerstoelen - onbezoldigd (aantal) -
Bijzondere leerstoelen (aantal) 6
Tijdsinzet onbezoldigde en bijzondere leerstoelen (fte's)    1,2