Jaarverslag 2012 Meertens Instituut

Organisatie en output


Onder dit menu staat informatie over:
  • personeel en financiën
  • tijdsinzet voor onderzoek, onderwijs e.d.
  • de wetenschappelijke output
  • de output van de collecties en diensten