Hieronder vindt u een overzicht van publicaties die (mede) tot stand zijn gekomen door medewerkers van het Meertens Instituut.

 • Ellert en Brammert: een reuzenclaim van een 'Drents' roversverhaal

  Image Ruben A. Koman , projectleider van het DOC Volksverhaal , tekende in 2006-2007 het volksverhaal van Ellert en Brammert op in Drenthe en Groningen, en plaatst de sage van het tweetal in zijn historische en hedendaagse context.

  Lees meer...

 • 101 Bedevaartplaatsen in Nederland

  Image101 bedevaartplaatsen in Nederland biedt een staalkaart van de oude en rijke bedevaartcultuur die ons land kent, met de 101 mooiste, belangrijkste en meest excentrieke pelgrimoorden van Nederland.


  Lees meer...

 • The Sacred Heart of Jesus

  ImageDevotie aan het Heilige Hart van Jezus is al vanaf het eerste ontstaan controversieel. The Sacred Heart of Jesus is een uitgebreide visuele biografie van het Heilige Hart. Het laat de opmerkelijke evolutie van dit fenomeen zien, maar ook hoe beeldende kunst en rituelen deze geschiedenis documenteren.

  Lees meer...

 • The Emotional Life of Contemporary Public Memorials

  ImageDe laatste jaren neemt het aantal publieke gedenkplaatsen in Europa en de VS enorm toe. In The Emotional Life of Contemporary Public Memorials gaat Erika Doss in op deze explosie van publieke gedenkingen. Ze neemt daarbij nieuwe rituelen van rouw, herinnering en publieke gevoelens in beschouwing.

  Lees meer...

 • The Flying Dutchman and other Folktales from the Netherlands

  ImageDit Engelstalige boek bevat een brede selectie aan Nederlandse verhalen die tot lering en vermaak zijn voor lezers van alle leeftijden. Dierenverhalen, magische, religieuze en realistische verhalen, maar ook hedendaagse sagen komen aan bod, evenals een grote selectie verhalen, raadsels, puzzels en moppen. 


  Lees meer...

 • Narratives, Roles and Beliefs in the New Age Era

  ImageThemanummer van het internationale tijdschrift Fabula met bijdragen die eerder werden gepresenteerd op het symposium Narratives, Roles and Beliefs in the New Age Era. Homo narrans - Homo ludens - Homo religiosus. Alle bijdragen behandelen een hedendaags narratief fenomeen op het snijpunt van vertellen, spelen en geloven.

  Lees meer...

 • Wonderbaarlijk Dordrecht

  ImageIn de reeks ‘Verhalen van Dordrecht’ neemt Ruben A. Koman u mee door de wereld van wonderbaarlijke, middeleeuwse mirakelverhalen van en over Dordtenaren uit plaatsen als Amersfoort, Delft, Den Bosch en Dordrecht zèlf. Aangevuld met moderne wonderverhalen, die de auteur optekende in de periode 2003-2007, laat het boekje zien dat wonderverhalen van alle tijd zijn en nog steeds verteld worden.

  Lees meer...

 • Reframing Dutch Culture

  ImageHet juist verschenen boek Reframing Dutch Culture, een 'state-of-the-art' overzicht van het moderne etnologisch onderzoek in Nederland, biedt een nieuw perspectief op recente veranderingen in de Nederlandse samenleving. Aan de hand van ogenschijnlijk vanzelfsprekende cultuurverschijnselen en rituelen en gesitueerd rond kernbegrippen als identiteit, religie, erfgoed, traditie, authenticiteit worden deze veranderingen geanalyseerd.
   

  Lees meer...

 • Towards a Social History of Early Modern Dutch

  ImagePeter Burke. In Towards a Social History of Early Modern Dutch benadert Peter Burke de geschiedenis van de Nederlandse taal tussen 1500 en 1800 vanuit een sociaal-cultureel historisch perspectief. Peter Burke (1937) is als emeritus hoogleraar Culturele Geschiedenis verbonden aan de University of Cambridge.

   

  Lees meer...

 • Stinkend Juffertje en Duivelskruid. Volksnamen van planten

  Image Har Brok.

  Stinkend-juffertje en duivelskruid zijn volksnamen voor het afrikaantje en de lisdodde. niet alleen deze, maar vele duizenden van dergelijk namen maken deel uit van de volkstaal en de dialecten in Nederland en Nederlandstalig België. De regionale verschillen in benamingen zijn groot, zelfs waar het om dezelfde planten gaat.

  Lees meer...