Hieronder vindt u een overzicht van publicaties die (mede) tot stand zijn gekomen door medewerkers van het Meertens Instituut.

 • Canon met de kleine c

  De ‘kleine c’ wil het verhaal terugbrengen in de samenleving en in het onderwijs. Dit gebeurt door aan de grote Canon vijftig volksverhalen, liederen en getuigenissen uit de mondelinge overlevering te koppelen. Allemaal uitingen uit de dagelijkse cultuur. Want verhalen blijven makkelijker in de herinnering hangen.

  Lees meer...

 • Morfologische Atlas van de Nederlandse Dialecten. Deel II

  ImageDe Morfologische Atlas van de Nederlandse Dialecten (MAND) presenteert in twee delen de morfologie van de Nederlandse (en Friese) dialecten aan het eind van de twintigste eeuw. Er is een enorme diversiteit aan morfologische vormingen in een betrekkelijk klein taalgebied, waar Nederlandse en Friese dialecten binnen de staten België en Nederland worden gesproken.

  Lees meer...

 • Syntactische Atlas van de Nederlandse Dialecten. Deel II

  ImageDe Syntactische Atlas van de Nederlandse Dialecten (SAND) geeft een gedetailleerd overzicht van de verrassend rijke syntactische variatie in 267 dialecten van het Nederlands aan het begin van de 21ste eeuw. Op meer dan 200 kleurenkaarten wordt de geografische distributie van ruim 100 syntactische variabelen getoond.

  Lees meer...

 • Hollandser dan kaas. De geschiedenis van Frau Antje

  ImageFrau Antje is de bekendste Nederlandse vrouw in Duitsland. In de jaren zestig van de vorige eeuw werd zij bedacht door het Nederlands Zuivelbureau. Een stralende vrouw met Volendammer muts die onze melkproducten aanprijst in Duitsland. Daar ontwikkelde deze fictieve reclamefiguur zich van kaasmeisje tot hét symbool voor Nederland.

  Lees meer...

 • Dialect & taalvariatie

  ImageHet Amsterdams, het Urks, het Kerkraads en het kinderen-voor-kinderen Nederlands: de alledaagse taalrijkdom laat zien hoe dynamisch het Nederlands is. Dialect & taalvariatie is verschenen in het Alledaagse Leven, een 35-delige reeks over tradities en trends in Nederland.
 • De kleine Olympus

  ImageDe ooievaar, de Kerstman, Klaas Vaak, Zwarte Piet, Vadertje Tijd. Fictieve figuren als deze spreken tot de verbeelding en maken deel uit van de rituelen van het dagelijks leven. Ze hebben gemeen dat ze bekend zijn en tegelijk raadselachtig.


  Lees meer...

 • Microvariation in Syntactic Doubling

  ImageSyntactische verdubbeling is het fenomeen waarbij een onderdeel van de zin twee of meer keer voorkomt. Dit boek behandelt een verscheidenheid aan verdubbelingsverschijnselen in een groot aantal talen, van het Afrikaans tot Modern Grieks.

  Lees meer...

 • De fiere nachtegaal

  ImageDe fiere nachtegaal bestrijkt de vele facetten van het middeleeuwse lied in de Nederlanden tot aan het jaar 1600. Achttien auteurs buigen zich over de liederen van onder meer hoofse minnezangers, mystici en Moderne Devoten.

  Lees meer...

 • Shrines and Pilgrimage in the Modern World

  ImageOp basis van fascinerend etnografisch veldonderzoek, geeft dit boek inzicht in het functioneren van hedendaagse heiligdommen en het handelen van pelgrims. Het boek geeft een nieuwe visie op moderne vormen van pelgrimstochten en rekent af met het concept van 'seculiere pelgrimstochten'.

  Lees meer...

 • Er is er een jarig

  Image 'Er is er een jarig' neemt je mee naar de verjaardagen van veertig kinderen van één tot twaalf jaar uit uiteenlopende gezinnen in Nederland.

  Lees meer...