Hieronder vindt u een overzicht van publicaties die (mede) tot stand zijn gekomen door medewerkers van het Meertens Instituut.

 • Spiritualizing the City. Agency and Resilience of the Urban and Urbanesque Habitat

  Peter Jan Margry, Victoria Hegner (red.)

  Vers van de pers: Spiritualizing the City. Agency and Resilience of the Urban and Urbanesque Habitat door Victoria Hegner en Peter Jan Margry (red.). 

  Lees meer...

 • De koude hand des doods Fragmenten over het levenseinde in dagboeken en memoires uit de collectie van het Nederlands Dagboekarchief

  Het boekje bevat een inleiding en tekstfragmenten gevonden in egodocumenten geschreven door acht personen in de periode 1862-2014. De teksten zijn van uiteenlopende lengte en stemming. Mensen reageren heel verschillend op een ingrijpende gebeurtenis als sterven, en in elk tijdperk gelden er ook andere normen voor de manier waarop we omgaan met het verlies van onze naasten of met onze eigen naderende dood. Zelfs in het korte bestek van dit boekje is dat duidelijk merkbaar.

 • Identity, Intertextuality, and Performance in Early Modern Song Culture

  Dieuwke van der Poel, Louis Peter Grijp, Wim van Anrooij (red.)

  De bundel Identity, Intertextuality, and Performance in Early Modern Song Culture onderzoekt vanuit een vergelijkend perspectief het dynamische proces van groepsformatie door de productie en toe-eigening van liederen in verschillende landen en regio’s in Europa.

  Lees meer...

 • Experiencing Religion New approaches to personal religiosity

  Clara Saraiva, Peter Jan Margry, Lionel Obadia, Kinga Povedák, José Mapril (Eds.)

  The various ethnologists and anthropologists contributing to this volume focus on the "self"-perspective in relation to religion and spirituality: on how religiosity is personally thought, dreamt, imagined, created, felt, perceived and experienced, in its various subjective forms. The personal motive and practice in religion is here put to the front.

  Lees meer...

 • Syntax of Dutch Verbs and Verb Phrases. Volume 3

  Hans Broekhuis, Norbert Corver

  Hans Broekhuis werkt op het Meertens Instituut voor het Taalportaal. Binnen dat project wordt alle aanwezige informatie over de Nederlandse en Friese grammatica verzameld en via één ingang op internet beschikbaar gemaakt. Broekhuis is verantwoordelijk voor de syntactische component waarin de zinsbouw van het Nederlands beschreven wordt. Dit werk verschijnt ook in boekvorm als de 7-delige serie Syntax of Dutch bij Amsterdam University Press en is ook als (gratis) open access-publicatie beschikbaar via Oapen.org.

  Lees meer...

 • Niewe Duytsche Liedekens ('Maastricht Songbook') (Jacob Baethen 1554)

  Louis Peter Grijp, Nico van der Meel (reconstruction and edition)

  In 1554 the Maastricht printer Jacob Baethen published Niewe Duytsche liedekens (New Dutch Songs), a collection of thirty polyphonic set-tings of secular texts in the Dutch language. Baethen published the work in five part-books, of which one has been lost: the superius. About half the pieces are found in other sources, especially in Een Duytsch musyck boeck (A Dutch Music Book, 1572). For the rest, the top voice was meticulously reconstructed by the editors of this volume, Louis Peter Grijp and Nico van der Meel.

  Lees meer...

 • Wijdvertakte wortels Over etnolectisch Nederlands

  Frans Hinskens

  Waaraan herkennen wij een spreker als een Amsterdammer met een Marokkaanse achtergrond? En waaraan horen wij dat iemand een Nijmegenaar met Turkse wortels is? Wat heeft het taalgebruik van mensen met een Marokkaans en mensen met een Turkse achtergrond gemeen? Welke eigenaardigheden dringen door in 'inheemse' verschijningsvormen van het Nederlands?

  In dit boek gaat het om deze en dergelijke vragen. Behalve het Marokkaanse en Turkse Nederlands komen daarbij onder meer het Surinaamse Nederlands en het Indonesische Nederlands, maar bijvoorbeeld ook het Joodse Nederlands aan de orde.

  Lees meer...

 • Werewolf Histories

  Willem de Blécourt (ed.)

  Vandaag de dag zijn weerwolven vooral bekend van films: als mensen die bij volle maan veranderen in wolven. Maar weerwolven hebben een langere geschiedenis. In dit boek wordt de Europese geschiedenis en folklore van weerwolven geschetst van de oudheid tot aan de twintigste eeuw. Op basis van nieuw bronmateriaal, variërend van archeologische vondsten tot legendes, beschrijven de auteurs de belangrijkste weerwolfgebieden in Europa.

 • Heritage, Pilgrimage and the Camino to Finisterre. Walking to the End of the World

  C. Sánchez-Carretero (Ed.), met medewerking van Peter Jan Margry

  Het onderzoek dat in dit boek beschreven wordt gaat over de Camino (pelgrimsroute) naar Fisterra. De focus ligt niet op de pelgrimstocht naar Santiago de Compostella maar van Santiago naar 'het einde van de wereld', Fisterra. Wat zijn de effecten op het dagelijks leven van mensen die langs deze route wonen? Wat voor processen van vererfgoedisering gaan ermee gepaard? De Fisterra-route is niet officieel erkend door de katholieke kerk. Om die reden wordt deze route ook wel aangeduid als de 'Camino voor atheïsten'.

  Lees meer...

 • Representing Structure in Phonology and Syntax

  Marc van Oostendorp / Henk van Riemsdijk (eds)

  Formele grammatica's vallen noodzakelijkerwijs uiten in twee delen: een theorie van computatie (of derivatie) en een theorie van represententatie. Terwijl in de laatste jaren zowel in de syntaxis als in de fonologie de aandacht vooral naar het eerste is uitgegaan naar de eerste, willen de hoofdstukken in dit boek laten zien dat het belang van de tweede op geen enkele manier heeft ingeboet.