Hieronder vindt u een overzicht van publicaties die (mede) tot stand zijn gekomen door medewerkers van het Meertens Instituut.

 • De fiere nachtegaal

  ImageDe fiere nachtegaal bestrijkt de vele facetten van het middeleeuwse lied in de Nederlanden tot aan het jaar 1600. Achttien auteurs buigen zich over de liederen van onder meer hoofse minnezangers, mystici en Moderne Devoten.

  Lees meer...

 • Shrines and Pilgrimage in the Modern World

  ImageOp basis van fascinerend etnografisch veldonderzoek, geeft dit boek inzicht in het functioneren van hedendaagse heiligdommen en het handelen van pelgrims. Het boek geeft een nieuwe visie op moderne vormen van pelgrimstochten en rekent af met het concept van 'seculiere pelgrimstochten'.

  Lees meer...

 • Er is er een jarig

  Image 'Er is er een jarig' neemt je mee naar de verjaardagen van veertig kinderen van één tot twaalf jaar uit uiteenlopende gezinnen in Nederland.

  Lees meer...

 • Ellert en Brammert: een reuzenclaim van een 'Drents' roversverhaal

  Image Ruben A. Koman , projectleider van het DOC Volksverhaal , tekende in 2006-2007 het volksverhaal van Ellert en Brammert op in Drenthe en Groningen, en plaatst de sage van het tweetal in zijn historische en hedendaagse context.

  Lees meer...

 • 101 Bedevaartplaatsen in Nederland

  Image101 bedevaartplaatsen in Nederland biedt een staalkaart van de oude en rijke bedevaartcultuur die ons land kent, met de 101 mooiste, belangrijkste en meest excentrieke pelgrimoorden van Nederland.


  Lees meer...

 • The Sacred Heart of Jesus

  ImageDevotie aan het Heilige Hart van Jezus is al vanaf het eerste ontstaan controversieel. The Sacred Heart of Jesus is een uitgebreide visuele biografie van het Heilige Hart. Het laat de opmerkelijke evolutie van dit fenomeen zien, maar ook hoe beeldende kunst en rituelen deze geschiedenis documenteren.

  Lees meer...

 • The Emotional Life of Contemporary Public Memorials

  ImageDe laatste jaren neemt het aantal publieke gedenkplaatsen in Europa en de VS enorm toe. In The Emotional Life of Contemporary Public Memorials gaat Erika Doss in op deze explosie van publieke gedenkingen. Ze neemt daarbij nieuwe rituelen van rouw, herinnering en publieke gevoelens in beschouwing.

  Lees meer...

 • The Flying Dutchman and other Folktales from the Netherlands

  ImageDit Engelstalige boek bevat een brede selectie aan Nederlandse verhalen die tot lering en vermaak zijn voor lezers van alle leeftijden. Dierenverhalen, magische, religieuze en realistische verhalen, maar ook hedendaagse sagen komen aan bod, evenals een grote selectie verhalen, raadsels, puzzels en moppen. 


  Lees meer...

 • Narratives, Roles and Beliefs in the New Age Era

  ImageThemanummer van het internationale tijdschrift Fabula met bijdragen die eerder werden gepresenteerd op het symposium Narratives, Roles and Beliefs in the New Age Era. Homo narrans - Homo ludens - Homo religiosus. Alle bijdragen behandelen een hedendaags narratief fenomeen op het snijpunt van vertellen, spelen en geloven.

  Lees meer...

 • Wonderbaarlijk Dordrecht

  ImageIn de reeks ‘Verhalen van Dordrecht’ neemt Ruben A. Koman u mee door de wereld van wonderbaarlijke, middeleeuwse mirakelverhalen van en over Dordtenaren uit plaatsen als Amersfoort, Delft, Den Bosch en Dordrecht zèlf. Aangevuld met moderne wonderverhalen, die de auteur optekende in de periode 2003-2007, laat het boekje zien dat wonderverhalen van alle tijd zijn en nog steeds verteld worden.

  Lees meer...