Hieronder vindt u een overzicht van publicaties die (mede) tot stand zijn gekomen door medewerkers van het Meertens Instituut.

 • Worshipping the Great Moderniser

  ImageRond koning Chulalongkorn - koning van Siam tussen 1868 en 1910 - heeft zich tachtig jaar na zijn dood een omvangrijke cultus ontwikkeld. Stengs laat zien hoe de Thaise stedelijke middenklasse in haar behoefte aan houvast in een snel veranderende, politiek instabiele, samenleving in koning Chulalongkorn een schutspatroon vond. Het ontstaan van deze cultus hangt samen met de verering van koning Bhumibol, de huidige Thaise vorst. Juist moderne opvattingen over Boeddhistisch koningschap geven deze cultussen hun kracht.

  Lees meer...

 • Het Luitboek van Thysius

  Image Het Luitboek van Thysius is het dikste luitboek ter wereld, en een van de zeer weinige luithandschriften uit Nederland. Het werd geschreven door Adriaen Smout uit Rotterdam, die in 1595 ging studeren aan de Leidse universiteit. Later werd hij een berucht contraremonstrants predikant, die er niet voor terugdeinsde vanaf de kansel haat te zaaien en tot geweld aan te zetten. Vondel noemde hem "Haantje Dikkop".

  Lees meer...

 • Afrikaans. Een drieluik

  ImageHet Afrikaans is één van de jongste loten aan de stam van de Germaanse talen. Het heeft zich ontwikkeld uit een groep 17e-eeuwse dialecten van het Nederlands, onder de invloed van zowel inheemse Afrikaanse talen ('Afrikatalen' in het Afrikaans) als geïmporteerde uitheemse talen en van een op het Nederlands gebaseerde pidgin die gesproken werd in en rond de Kaapkolonie.

  Lees meer...

 • Landwirtschaftliches Bauen im Nordwesten zwischen 1920 und 1950

  ImageDit boek biedt een kritisch overzicht van agrarische architectuur in Noordwest-Duitsland en Nederland. Tegelijkertijd geeft het een algemener beeld van een periode die bepaald is door het spanningsveld tussen modernisering en traditie. Het accent ligt op Westfalen en Nedersaksen (Duitsland), maar de auteurs geven ook een kijk over de grens naar Nederland.

  Lees meer...

 • Op pelgrimstocht

  ImageHeiloo, Maastricht, Roermond en Amsterdam zijn belangrijke bedevaartsplaatsen in Nederland. In het veertiende deel van de 35-delige reeks Geloof in Nederland, Op pelgrimstocht, beschrijft Peter Jan Margry de ontwikkeling van pelgrimstochten sinds de Middeleeuwen.
 • Hadewijch. Liederen

  ImageHadewijch is de eerste vrouw in Europa geweest, in de woorden van Frits van Oostrom, die het heeft gewaagd de mystieke minne uit te zingen in pure liefdespoëzie. Hadewijch is een gepassioneerd en compromisloos dichteres, haar poëzie is complex, gevoelig en ingenieus, haar lied is direct en intens.

  Lees meer...

 • Canon met de kleine c

  De ‘kleine c’ wil het verhaal terugbrengen in de samenleving en in het onderwijs. Dit gebeurt door aan de grote Canon vijftig volksverhalen, liederen en getuigenissen uit de mondelinge overlevering te koppelen. Allemaal uitingen uit de dagelijkse cultuur. Want verhalen blijven makkelijker in de herinnering hangen.

  Lees meer...

 • Morfologische Atlas van de Nederlandse Dialecten. Deel II

  ImageDe Morfologische Atlas van de Nederlandse Dialecten (MAND) presenteert in twee delen de morfologie van de Nederlandse (en Friese) dialecten aan het eind van de twintigste eeuw. Er is een enorme diversiteit aan morfologische vormingen in een betrekkelijk klein taalgebied, waar Nederlandse en Friese dialecten binnen de staten België en Nederland worden gesproken.

  Lees meer...

 • Syntactische Atlas van de Nederlandse Dialecten. Deel II

  ImageDe Syntactische Atlas van de Nederlandse Dialecten (SAND) geeft een gedetailleerd overzicht van de verrassend rijke syntactische variatie in 267 dialecten van het Nederlands aan het begin van de 21ste eeuw. Op meer dan 200 kleurenkaarten wordt de geografische distributie van ruim 100 syntactische variabelen getoond.

  Lees meer...

 • Hollandser dan kaas. De geschiedenis van Frau Antje

  ImageFrau Antje is de bekendste Nederlandse vrouw in Duitsland. In de jaren zestig van de vorige eeuw werd zij bedacht door het Nederlands Zuivelbureau. Een stralende vrouw met Volendammer muts die onze melkproducten aanprijst in Duitsland. Daar ontwikkelde deze fictieve reclamefiguur zich van kaasmeisje tot hét symbool voor Nederland.

  Lees meer...