Hieronder vindt u een overzicht van publicaties die (mede) tot stand zijn gekomen door medewerkers van het Meertens Instituut.

 • Dat is andere taal! Streektalen en dialecten van Nederland

  Rien van den Berg & Marc van Oostendorp

  Wie praat, verraadt zichzelf. Bij het eerste woord is vaak al duidelijk waar iemand vandaan komt. Je kunt de verschillen tussen een Limburger en een Drent, tussen een Zeeuw en een Achterhoeker, nog altijd goed horen – hoewel al heel lang wordt beweerd dat de dialecten op uitsterven staan.

  Lees meer...

 • Roots of Afrikaans Selected writings of Hans den Besten (Creole Language Library, 44)

  Ton van der Wouden (ed.)

  Ton van der Wouden maakte een selectie van de artikelen over de grammatica en de geschiedenis van het Afrikaans van de in 2010 overleden prof. dr. J.B. (Hans) den Besten (Universiteit van Amsterdam en Stellenbosch). 

  Lees meer...

 • Shaping Virtual Lives. Online Identities, Representations, and Conducts

  Met de ontwikkeling van nieuwe vormen van digitale communicatie zijn in de afgelopen jaren de virtuele informatiestromen enorm toegenomen. Niet alleen ten behoeve van praktische toepassingen, maar ook omwille van sociaal contact, amusement, de uitwisseling van geloofsovertuigingen en opinies, en zelfs de expressie van emoties. Het leven online is een onvervreemdbaar deel van het menselijk bestaan geworden en rechtvaardigt daardoor etnologisch onderzoek.

  Lees meer...

 • Nieuw in Nederland Feesten en rituelen in verandering

  Irene Stengs (red.)

  Nieuw in Nederland: Feesten en rituelen in verandering levert een bijdrage aan het publieke debat over immigranten, cultuur en nationalisme. Het boek stelt het idee ter discussie dat in Nederland migrantenculturen bestaan met elk hun eigen traditionele feesten en rituelen. De onderliggende aanname dat migranten vastomlijnde gemeenschappen met eigen culturen vormen, wordt aan de hand van etnografisch onderzoek weerlegd.

  Lees meer...

 • Eigen en vreemd. Meertaligheid in Nederland

  Leonie Cornips

  Meertaligheid associeert men met gebrekkig Nederlands, taalachterstand en taalproblemen. Waarom vinden we dat in Nederland iedereen alleen maar Nederlands moet spreken? En is dat altijd zo geweest? Waarom waarderen we het spreken van een ‘taal’ meer dan het spreken van een ‘dialect’? Deze vragen staan centraal in de tiende nieuwjaarsuitgave van het Meertens Instituut, geschreven door Leonie Cornips.

  Lees meer...

 • Seeman Maritiem Woordenboek van Wigardus à Winschooten

  Hertaald en ingeleid door Hans Beelen, Ingrid Biesheuvel en Nicoline van der Sijs

  De 17de-eeuwse geleerde schoolmeester Wigardus à Winschooten gaat in de Seeman op zoek naar de maritieme wortels van het Nederlands. Hij leidt als eerste een groot aantal woorden, uitdrukkingen en spreekwoorden van de vaktaal der zeelui af. Daardoor is de Seeman veel meer dan een praktisch naslagwerk voor zeelieden en scheepsbouwers. Bij ieder woord worden afleidingen en samenstellingen vermeld, alsmede tal van vermakelijke uitdrukkingen en spreekwoorden.

  Lees meer...

 • Dialectatlas van het Nederlands

  Nicoline Van Der Sijs (red.)

  Welke woorden gebruikt men in Nederland zoal om een spijkerbroek aan te duiden? Hoe worden de r, de g en de h in de verschillende delen van ons land uitgesproken? Waar zegt men 'de son in de see sien sakken' en waar niet? Dat is allemaal terug te vinden in Dialectatlas van het Nederlands, een boek dat de regionale variatie van het Nederlands in woorden, klanken, woordvormen, zinnen en namen in kaart brengt.

  Lees meer...

 • Grassroots Memorials The Politics of Memorializing Traumatic Death

  Peter Jan Margry en Cristina Sánchez-Carretero (ed.)

  Dit boek analyseert het fenomeen van straat- of bermmonumentjes die bijvoorbeeld worden opgericht na zinloos geweld, bij gevaar of in tijden van sociale onrust. Het gaat om tijdelijke herinneringsplekken met een geïmproviseerd karakter, die vanwege hun totstandkoming vanuit de bevolking in het Engels met 'grassroots memorials' worden aangeduid.

  Lees meer...

 • Immaterieel erfgoed en volkscultuur Almanak bij een actueel debat

  Hester Dibbits, Sophie Elpers, Peter Jan Margry, Albert van der Zeijden

  De erfgoedalmanak is een makkelijk raadpleegbaar handboek dat beleidsmakers en beleidsmedewerkers, politici, volkscultuurbeoefenaars, maar ook studenten en docenten, houvast biedt in het woud aan begrippen op het gebied van immaterieel erfgoed en volkscultuur. Naast een algemene introductie bevat de almanak omschrijvingen van ruim vijftig centrale termen uit het erfgoedveld, een beknopte organisatiewegwijzer, alsmede de tekst van Unesco’s belangrijke immaterieel-erfgoedconventie (2003).

  Lees meer...

 • The Blackwell Companion to Phonology

  Marc van Oostendorp is hoofdredacteur. Colin Ewen (Universiteit Leiden), Keren Rice (University of Toronto) en Beth Hume (Ohio State University) zijn de overige redacteuren.

  The Blackwell Companion to Phonology is een encyclopedie van de fonologie, bestaande uit 124 artikelen, verdeeld over vijf delen. Het geheel beslaat ongeveer 3200 pagina's en is daarmee het grootste naslagwerk op dit gebied dat ooit is uitgegeven. Marc van Oostendorp, onderzoeker variatielinguïstiek aan het Meertens Instituut, is de hoofdredacteur.

  Lees meer...