Hieronder vindt u een overzicht van publicaties die (mede) tot stand zijn gekomen door medewerkers van het Meertens Instituut.

 • Grassroots Memorials The Politics of Memorializing Traumatic Death

  Peter Jan Margry en Cristina Sánchez-Carretero (ed.)

  Dit boek analyseert het fenomeen van straat- of bermmonumentjes die bijvoorbeeld worden opgericht na zinloos geweld, bij gevaar of in tijden van sociale onrust. Het gaat om tijdelijke herinneringsplekken met een geïmproviseerd karakter, die vanwege hun totstandkoming vanuit de bevolking in het Engels met 'grassroots memorials' worden aangeduid.

  Lees meer...

 • Immaterieel erfgoed en volkscultuur Almanak bij een actueel debat

  Hester Dibbits, Sophie Elpers, Peter Jan Margry, Albert van der Zeijden

  De erfgoedalmanak is een makkelijk raadpleegbaar handboek dat beleidsmakers en beleidsmedewerkers, politici, volkscultuurbeoefenaars, maar ook studenten en docenten, houvast biedt in het woud aan begrippen op het gebied van immaterieel erfgoed en volkscultuur. Naast een algemene introductie bevat de almanak omschrijvingen van ruim vijftig centrale termen uit het erfgoedveld, een beknopte organisatiewegwijzer, alsmede de tekst van Unesco’s belangrijke immaterieel-erfgoedconventie (2003).

  Lees meer...

 • The Blackwell Companion to Phonology

  Marc van Oostendorp is hoofdredacteur. Colin Ewen (Universiteit Leiden), Keren Rice (University of Toronto) en Beth Hume (Ohio State University) zijn de overige redacteuren.

  The Blackwell Companion to Phonology is een encyclopedie van de fonologie, bestaande uit 124 artikelen, verdeeld over vijf delen. Het geheel beslaat ongeveer 3200 pagina's en is daarmee het grootste naslagwerk op dit gebied dat ooit is uitgegeven. Marc van Oostendorp, onderzoeker variatielinguïstiek aan het Meertens Instituut, is de hoofdredacteur.

  Lees meer...

 • The Passions in the Art of the Early Modern Netherlands

  H. Roodenburg, S. Dickey

  Emotional intensity is a hallmark of European art in the Baroque era, and Dutch and Flemish art are no exception. NKJ (Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek) volume 60 is the first collection of essays to examine this fascinating aspect of visual culture in the early modern Netherlands.

  Lees meer...

 • Gelukkig Nieuwjaar

  Eveline Doelman

  Bij de jaarwisseling staat de uitwisseling van wensen en geschenken in het teken van hoop op een goede toekomst. In het bedrijfsleven zijn de geschenken een beloning voor bewezen diensten of goede resultaten. Toch zijn de rituelen rond oud en nieuw en de ideeën erachter voortdurend in beweging.

  Lees meer...

 • Het Sinterklaas boek

  Eugenie Boer & John Helsloot

  'Het Sinterklaas Boek' vertelt het hele verhaal van een volksfeest, in een aantrekkelijke mix van afbeeldingen en tekst. 'Het Sinterklaas Boek' richt zich tot iedereen die wezenlijk geïnteresseerd is in dit zo typische feest en in de aanstichter ervan: Sint-Nicolaas.

  Lees meer...

 • Verhalen Van Stad En Streek Sagen En Legenden In Nederland

  Willem de Blecourt, Jurjen van der Kooi, Ruben A. Koman, Theo Meder (red.)

  Wie was ook alweer het vrouwtje van Stavoren? En wie heeft er wel eens gehoord van de malle graaf van Rottumeroog? Nederland wordt vaak geassocieerd met noordelijke nuchterheid en zwijgzaamheid. Toch kent het juist ook vele spannende, grappige, griezelige of opmerkelijke sagen, legenden en andere volksverhalen.

  Lees meer...

 • Een echte Amelander spreekt dialect. Verslag van een veldwerker

  Mathilde Jansen

  Als toerist op Ameland valt het niet mee om iets van het lokale dialect op te vangen. Mathilde Jansen deed jarenlang onderzoek naar het Amelander dialect, dat nog steeds door een meerderheid van de Amelander bevolking gesproken wordt. Ze schreef haar bevindingen op in het achtste deel van de serie Meertens nieuwjaarsuitgaven.

  Lees meer...

 • Sinterklaas verklaard

  Sint-Nicolaas en Sinterklaas, één en dezelfde figuur of toch niet? Welke naam ook gebruikt wordt, evident is dat hij het middelpunt vormt van een belangrijk en samenbindend familiefeest. In dit boek wordt het fenomeen Sinterklaas ‘verklaard’ door Eugenie Boer, Willem Koops, Herman Pleij, John Helsloot en Henk van Benthem.

  Lees meer...

 • Splitsen of knopen

  Op 1 december 2009 verschijnt Splitsen of knopen? Over volkscultuur in Nederland. Met deze uitgave willen het Fonds voor Cultuurparticipatie, de Mondriaan Stichting, Erfgoed Nederland, het Meertens Instituut en het Nederlands Centrum voor Volkscultuur de discussie over volkscultuur in Nederland stimuleren.

  Lees meer...