Hieronder vindt u een overzicht van publicaties die (mede) tot stand zijn gekomen door medewerkers van het Meertens Instituut.

 • Syntax of Dutch Adpositions and Adpositional Phrases

  Hans Broekhuis

  Hans Broekhuis werkt op het Meertens Instituut voor het Taalportaal. Binnen dat project wordt alle aanwezige informatie over de Nederlandse en Friese grammatica verzameld en in de toekomst via één ingang op internet beschikbaar gemaakt. Broekhuis is verantwoordelijk voor de syntactische component waarin de zinsbouw van het Nederlands beschreven wordt. Dit werk verschijnt ook in boekvorm als de 7-delige serie Syntax of DutchIn december 2013 verscheen het vierde deel, dat handelt over voorzetsels en voorzetselgroepen.

  Lees meer...

 • De Kaartenbank Over taal en cultuur

  Nicoline van der Sijs (red.)

  In De Kaartenbank. Over taal en cultuur vertellen medewerkers van het Meertens Instituut het verhaal achter een kaart met de verspreiding van een talig of cultureel verschijnsel. Het boek verschijnt naar aanleiding van de lancering van de Kaartenbank door het Meertens Instituut in januari 2014. 

  Lees meer...

 • Van kikvors tot droomprins De wording van het sprookje

  Theo Meder (red.)

  Het genre sprookjes is springlevend: ze worden mondeling naverteld, (voor)gelezen en uitgebeeld, voor en door kinderen en volwassenen. Van Kikvors tot Droomprins belicht vanuit moderne wetenschappelijke inzichten ontstaansgeschiedenis, receptie en voortbestaan van het sprookje. Met kikkersprongen door de historie.

  Lees meer...

 • Heb je nou je zin! Een zoektocht naar de mooiste, langste, diepste en laatste zinnen

  Marc van Oostendorp

  Een mens zegt op een dag misschien wel vierduizend zinnen, al maakt hij ze niet allemaal af. De meeste van die zinnen ('Het wil maar niet zomeren') zijn al vergeten voor ze goed en wel zijn uitgesproken. Andere ('Vergeef hen want zij weten niet wat zij doen') blijven eeuwenlang hangen. Hoe maak je een zin? En hoe een mooie? Waarom praten mensen van over de hele wereld sinds mensenheugenis in zinnen, met bijna altijd een onderwerp en een gezegde? Hoe lang is de langste zin? Daar denken schrijvers en dichters, filosofen en grammatici al honderden jaren over na. Heb je nou je zin? vat het samen in ongeveer evenveel zinnen als een mens op een dag uitspreekt.

  Lees meer...

 • Language and Space: Dutch An International Handbook of Linguistic Variation

  Frans Hinskens & Johan Taeldeman

  Language and Space: Dutch is een 950 pagina’s tellend boek met state of the art-overzichten van oudere en nieuwere benaderingen van het onderzoek van traditionele en nieuwe dialecten en dochtertalen van het Nederlands, binnen en buiten het taalgebied. Aan het boek, geredigeerd door Frans Hinskens en Johan Taeldeman, werkten ruim 40 auteurs mee uit binnen- en buitenland.

  Lees meer...

 • Woordenboek van het Nederlands in Suriname van 1667 tot 1876

  Jan van Donselaar

  Nadat de Nederlanders Suriname in 1667 op de Engelsen hadden veroverd, exporteerden ze de Nederlandse taal naar Suriname. Het Nederlands maakte aldaar, ver van het moederland, allerlei veranderingen door. De meest opvallende daarvan is de uitbreiding van de woordenschat: de Nederlanders troffen namelijk in Suriname van alles aan - culturen, gebruiken, planten en dieren - waarvoor het Nederlands geen woorden had.

  Lees meer...

 • Syntax of Dutch III Adjectives and Adjective Phrases

  Hans Broekhuis

  Syntax of Dutch richt zich op één enkel kernaspect van de Nederlandse grammatica: de zinsbouw of de syntaxis. Ondanks het specialistische onderwerp bestaat het uit maar liefst acht delen, waaraan in totaal meer dan tien jaar is gewerkt. Het resultaat is een uniek naslagwerk voor taalkundigen én geïnteresseerde leken die meer willen weten over de syntactische eigenschappen van de Nederlandse taal.

  Lees meer...

 • Avonturen en Structuren Op zoek naar bouwstenen van volksverhalen

  Theo Meder

  Ieder jaar wordt er vanuit het Meertens Instituut een nieuwjaarsboekje geschreven als een geschenk aan bijzondere relaties. Dit jaar schreef Theo Meder een boekje over actueel volksverhaalonderzoek, waarin met nieuwe technologische methoden oude theorieën over verhaalstructuren onder de loep worden genomen.

  Lees meer...

 • De Taalcanon Alles wat je altijd al had willen weten over taal.

  Marianne Boogaard en Mathilde Jansen (red.)

  Iedereen heeft wel een mening over taal. Over het gebruik van hun hebben, over de taal van Cruijff, over sms-taal, over Engelse woorden in het Nederlands. Maar wat weten we eigenlijk van taal? In De taalcanon komen alle belangrijke vragen over taal aan bod. 

  Lees meer...

 • Syntax of Dutch vol. 1 en 2

  Hans Broekhuis, Evelien Keizer (vol. 1), Marcel den Dikken (vol.2)

  Syntax of Dutch richt zich op één enkel kernaspect van de Nederlandse grammatica: de zinsbouw of de syntaxis. Ondanks het specialistische onderwerp bestaat het uit maar liefst acht delen, waaraan in totaal meer dan tien jaar is gewerkt. Het resultaat is een uniek naslagwerk voor taalkundigen én geïnteresseerde leken die meer willen weten over de syntactische eigenschappen van de Nederlandse taal.

  Lees meer...