Hieronder vindt u een overzicht van publicaties die (mede) tot stand zijn gekomen door medewerkers van het Meertens Instituut.

 • The Fascination with Inner Eurasian Languages in the 17th Century The Amsterdam mayor Nicolaas Witsen and his collection of ‘Tartarian’ glossaries and scripts

  Bruno Naarden, Tom van Brederode, Tjeerd de Graaf, Wim Honselaar, Janine Jager, Cecilia Odé, Lisa van Schaik & Nicoline van der Sijs (eds.)

  This book contains a number of studies on the language samples in Nicolaas Witsen’s North and East Tartary – glossaries, short texts (translations of the Lord’s Prayer), writing systems and other data. Most of the contributions are new and were written by specialists in the relevant languages, such as the languages of the Caucasus, Samoyed languages, Finno-Ugric languages, Mongolic languages, Turkic and Tungusic languages. 

  Lees meer...

 • Sense and Essence Heritage and the Cultural Production of the Real

  Birgit Meyer & Mattijs van de Port (eds.)

  Contrary to popular perceptions, cultural heritage is not given, but constantly in the making: a construction subject to dynamic processes of (re)inventing culture within particular social formations and bound to particular forms of mediation. Yet the appeal of cultural heritage often rests on its denial of being a fabrication, its promise to provide an essential ground to social-cultural identities. Taking this paradoxical feature as a point of departure, and anchoring the discussion to two heuristic concepts—the "politics of authentication" and "aesthetics of persuasion"—the chapters herein explore how this tension is central to the dynamics of heritage formation worldwide.

  Lees meer...

 • The Sociolinguistics of Place and Belonging Perspectives from the margins

  Leonie Cornips, Vincent de Rooij

  This volume shows the relevance of the concepts of ‘place’ and ‘belonging’ for understanding the dynamics of identification through language. It also opens up a new terrain for sociolinguistic and linguistic anthropological study, namely the margins. Rural, as well as urbanized areas that are seen as marginal or peripheral to places that are overtly recognized as mixed and hybridized have received relatively little sociolinguistic attention. 

  Lees meer...

 • Waar wordt geschreeuwd is taal vacant De taal van Ilja Leonard Pfeijffer

  Marc van Oostendorp

  ‘Het is zinnig om Ilja Leonard Pfeijffer in de eerste plaats als een taalvakman te zien, iemand die verbaast door zijn taalbeheersing, zijn elegantie, zijn precisie, en soms zijn geleerdheid. Het plezier bij Pfeijffer zit, ook voor zijn lezers, voor een belangrijk deel in de taal’, schrijft Marc van Oostendorp in Waar wordt geschreeuwd is taal vacant. In 50 hoofdstukken geeft hij in dit boek een caleidoscopisch beeld van de vele taalgedaanten die schrijver Ilja Leonard Pfeijffer aanneemt in de talrijke literaire genres die hij beoefent (gedichten, romans, verhalen, essays, toneel et cetera).

  Lees meer...

 • Cross-linguistic Influence in Bilingualism

  Elma Blom, Leonie Cornips, Jeannette Schaeffer (ed.)

  This book presents a current state-of-affairs regarding the study of cross-linguistic influence in bilingualism. Taking Hulk and Müller’s (2000) and Müller and Hulk’s (2001) hypotheses on cross-linguistic influence as a starting point, the book exemplifies the shift from the original focus on syntax proper to interfaces and discourse phenomena in the study of bilingualism. 

  Lees meer...

 • Het verdwenen hofje Het Henriëtte Hofje, zijn stichters en hun erfgoed

  Peter Jan Margry, Jenny Reynaerts & Jurjen Vis

  Tussen 1869 en 1956 stond aan de 'Parijsche boulevard' van Amsterdam, de Stadhouderskade, het Henriëtte Hofje, gebouwd in oud-Hollandse stijl. Het was gesticht door Jacob de Vos en Henriëtte Wurfbain, rijke Amsterdammers die hun vermogen gebruikten voor bijzondere dingen. Ze steunden uiteenlopende projecten: onderwijs, barmhartigheid en armenzorg, maar toonden ook een grote passie voor met name de beeldende kunsten.

  Lees meer...

 • Healing en 'alternatief' genezen Een culturele diagnose

  Peter Jan Margry

  Peter Jan Margry beschrijft in Healing en 'alternatief' genezen het actuele veld van de alternatieve geneeswijzen en biedt ook een neerslag van het onderzoek door het Meertens Instituut. Deze instelling houdt zich in het algemeen bezig met cultuurverschijnselen van het dagelijks leven. Daaronder valt het fenomeen van 'alternatief genezen'.

  Lees meer...

 • De puberdagboeken Hoe tieners over hun leven schrijven

  Monica Soeting en Nina Wijsbek

  In De puberdagboeken komen dagboekschrijvende tieners van vroeger en nu aan het woord: over school, ouders, vrienden en vriendinnen, seks, toekomstverwachtingen en alle andere zaken die ook tot de puberteit worden gerekend.

  De puberteit is een periode van grote onzekerheid. Over je plek in de groep, over je alsmaar groeiende lichaam, over die verwarrende seksuele gevoelens. Waar jongeren van nu hun onzekerheden ongeremd delen op social media, hielden pubers voorheen hun persoonlijke verhalen diep verborgen. In dagboeken.

  Lees meer...

 • Atlas van de Nederlandse taal

  Mathilde Jansen, Nicoline van der Sijs, Fieke van der Gucht, Johan de Caluwe

  Wastafelsoldaatpistooldomkop en koekje. Het zijn een paar van de ruim 18.000 Nederlandse woorden die je over de hele wereld terugvindt. Baas spant de kroon. Dat woord vind je in maar liefst 57 talen terug. De Atlas van de Nederlandse taal grossiert in dit soort weetjes en voorziet ze van inbedding. Vertrekkend vanuit de vragen die elke taalliefhebber zich wel eens stelt, proberen de auteurs de wondere wereld van taal in het algemeen en de Nederlandse taal in het bijzonder op een boeiende manier in kaart te brengen.

  Lees meer...

 • Hoe zwaar is licht Meer dan 100 dringende vragen aan de wetenschap

  Samengesteld door Beatrice de Graaf en Alexander Rinnooy Kan

  In het nieuw verschenen boek Hoe zwaar is licht worden meer dan 100 vragen beantwoord die gesteld werden aan de Nationale Wetenschapsagenda. Van het Meertens Instituut werkten Ernst van den Hemel, Marc van Oostendorp en Nicoline van der Sijs mee.

  Lees meer...