Wat zijn etnolecten?

Etnolecten zijn taalvariëteiten die van oorsprong gesproken worden door een bepaalde etnische groep, zoals Indisch Nederlands, Surinaams Nederlands en Marokkaans Nederlands. In eerste instantie zijn het eerste-generatie-migranten die kenmerken uit hun moedertaal door laten klinken in hun Nederlands. Maar ook de tweede en latere generaties gebruiken deze componenten – vaak bewust – als identiteitsmarkeerder.

https://www.nemokennislink.nl/publicaties/etnolecten-in-heden-en-verleden

https://www.nemokennislink.nl/publicaties/nederlands-met-een-vleugje-marokkaans

https://www.nemokennislink.nl/publicaties/over-doekoe-en-roti-het-nederlands-in-suriname