Amsterdam Center for European Ethnology

Het Amsterdam Center for European Ethnology (ACEE) beoogt een (inter-) nationaal coördinerend podium te zijn voor onderzoek en voor onderwijs op het terrein van de Europese Etnologie. De focus ligt op het onderzoek naar de cultuur van het dagelijks leven in Nederland, zowel in diachroon (historisch) als comparatief (vergelijkend) perspectief en in samenhang met de internationale en transnationale dimensies van de Nederlandse cultuur.