2018

 • HuC Live!

  The main theme of the event will be Bridging the Gulf which we explore through a claim by Clifford Geertz: ‘I think the perception of there being a deep gulf between science and the humanities is false.’ We will try to explain why we are building that bridge and why it could be important to you.

  Lees meer...
 • Joris zoekt Troost: Als iconen sterven

  In vier afleveringen onderzoekt Joris Linssen hoe de rouw- en uitvaartcultuur de afgelopen eeuw veranderde. In Joris zoekt Troost kijkt hij Nederland en de Nederlander in het diepst van de ziel. Hoe laten we ons troosten in tijden van rouw en verdriet? De dood is van alle tijden, maar het ritueel rondom het afscheid is drastisch veranderd. Eeuwenoude tradities hebben plaatsgemaakt voor nieuwe rituelen.

  Lees meer...
 • A dialogue on neuroscience, culture, and cognition

  Wat is de relatie tussen biologie en cultuur, en wat vertelt dit ons over de relatie tussen neurowetenschap, cultuur- en cognitiewetenschap? Tijdens deze middag presenteren de Franse neurobioloog Jean-Pierre Changeux en de Amerikaanse psycholoog Randy Gallistel twee verschillende visies op de wijze waarop neurowetenschap en cognitiewetenschap interacteren. De dialoog is georganiseerd in het kader van het NWO Horizonproject Knowledge and Culture. Meer informatie

 • Lezing Mark Janse: The Cappadocian Mixing Facility

  Cappadocian, also known by its collective name as Asia Minor Greek, is an archaic, basically Medieval, variety of Greek which has borrowed heavily from local Anatolian Turkish varieties. As such it has become a textbook example of a 'mixed language' (Thomason & Kaufman 1988; Thomason 2001; Winford 2003; Matras 2009; Hickey 2010). After a brief sketch of the history of Cappadocian I present some of its more spectacular contact-induced innovations such as Turkish SOV-type pattern replications in the syntax, the borrowing and integration of Turkish loan verbs, the origin and development of agglutinative noun and verb inflections, and a peculiar type of vowel harmony.

  Lees meer...
 • Promotie Nina Ouddeken

  Nina Ouddeken deed aan het Meertens Instituut onderzoek naar transitiezones in dialectgebieden. Aan de Radboud Universiteit verdedigt zij haar proefschrift met de titel Voicing in transition. Laryngeal characteristics in West-Germanic and Italo-Romance dialects.

  Lees meer...
 • DRONGO talenfestival 2018

  Het Meertens Instituut staat op vrijdag 9 en zaterdag 10 november op het DRONGO talenfestival in Nijmegen met maar liefst vier labs. In deze labs laten we bezoekers kennismaken met en deelnemen aan een aantal van onze taalonderzoeken.

  Komt u naar DRONGO? Vergeet niet langs te komen bij onze stand (nummer 24). Want:
  Lees meer...
 • Interdisciplinary meetup for artists, archivists & other researchers, initiated by HuC & ARIAS

  The Artists & Archivists meetups aim to engage artists, archivists and other researchers in a dialogue on their research approaches, methods and results, to learn from each other’s experiences and to explore future research collaborations. At these meetups, researchers share mutual interests, for example in experimental ways of questioning and researching archival and data collections, data visualization, digital humanities, sonic archiving and archival activism.

  Lees meer...
 • Colloquium & boekpresentatie: Documentation and revitalisation of languages in Eurasia

  This colloquium will take place on the occasion of the launch of a collection of articles entitled The Fascination with Inner Eurasian Languages in the 17th Century, The Amsterdam mayor Nicolaas Witsen and his collection of ‘Tartarian’ vocabularies and scripts.

  Lees meer...
 • Heritage and the Cultural Construction of the Real

  Across the world, and also in the Netherlands, cultural heritage is in high demand as a resource for socio-cultural identities. The study of heritage formations leads right into the heart of competing and contested politics and aesthetics of world-making in pluralistic societies.

  Cultural heritage is the outcome of a particular, authorized way of mobilizing the past. It is not given, but constantly in the making: a construction subject to dynamic processes of (re)inventing culture within particular social formations and bound to particular forms of mediation. 

  Lees meer...
 • Plusprogramma Nederlands

  Hoe kunnen scholen met plusklassen ook plusprogramma’s voor het vak Nederlands maken? Die bestaan nog niet, maar er zijn mogelijkheden genoeg, volgens de sprekers deze avond. Met experts, wetenschappers én kunstenaars die het schoolvak Nederlands willen helpen verrijken houdt de Akademie van Kunsten een discussieavond voor docenten, leerlingen, ouders, neerlandici, beleidsmakers, journalisten, uitgevers, bestuurders en geïnteresseerden.

  Lees meer...