Pagina 2 van 5

 • Kennismiddag Limburg, mobiliteit en de wereld

  Op zoek naar handvatten voor meertaligheid en interculturele communicatie.

  Lees meer...
 • Studium Generale: Wat geloven we?

  82% van de Nederlanders gaat naar vrijwel nooit naar de kerk en slechts 14% gelooft in een god. Toch is religie niet uit het dagelijks leven verdwenen. The Passion trekt miljoenen kijkers en in het publieke debat over islam schermen politici met de joods-christelijke traditie. Voor antwoorden op levensvragen zoeken we onze heil bovendien steeds meer in alternatieve vormen van spiritualiteit. Hebben we onze religieuze wortels eigenlijk wel doorgesneden? Dr. Ernst van den Hemel spreekt over wat Nederlanders tegenwoordig geloven. Meer informatie.

 • KennisCafé: Lets talk about taal

  Taal is overal, in de haarvaten van de samenleving. Het vormt de bril waarmee we naar de wereld kijken. Het geeft ons het gereedschap om kennis over te brengen, om iemand anders te overtuigen of om het oneens met elkaar te zijn. Maar taal beperkt ook onze mogelijkheden, want het geeft ons (ongemerkt) de kaders waarbinnen we denken en dromen.

  Lees meer...
 • Dag van de Nederlandse zinsbouw

  Op 16 december wordt de tiende editie van de Dag van de Nederlandse zinsbouw gehouden. Er zijn dit jaar twee overkoepelende thema’s: (i) de relatie tussen de synchrone syntaxis van het Nederlands en andere gebieden van de taalkunde; (ii) adverbia. Tevens maakt de afscheidsrede van Hans Bennis in de oude Lutherse kerk deel uit van het programma. Iedereen is welkom: deelname is gratis.

  Lees meer...
 • Internationaal symposium The Secular Sacred: Emotions of Belonging and the Perils of Nation and Religion in Western Europe

  De laatste jaren nemen nationalistische en religieuze sentimenten toe in Europa. Dit internationale symposium brengt wetenschappers samen die onderzoek doen naar de veranderende betekenis van nationalisme en religie in Europa.

  Lees meer...
 • Skepsis-congres 2016: ‘Niet overtuigd door de wetenschap’

  Stichting Skepsis organiseert op zaterdag 22 oktober te Amersfoort een congres.

  Lees meer...
 • Streektaalconferentie 2016

  Het thema van de streektaalconferentie 2016 is Taalvariatie in sociale media. Deskundige sprekers vertellen over chattaal, dialect op sociale media en taalvariatie op Twitter. Tijdens de middag is er lunch en kunt u een rondleiding krijgen bij de tentoonstelling ‘Signs of the times: sociale media in de middeleeuwen’ in het Zeeuws Museum. Ga naar de website

 • 1e Dr. Lou Spronck-lezing door Petra Stienen

  Lees meer...
 • Afscheidscollege Hans Bennis

  Op 16 december 2016 neemt Hans Bennis afscheid als bijzonder hoogleraar Taalvariatie binnen het Nederlands, vanwege het Meertens Instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), een positie die hij sinds 1 november 2000 heeft bekleed. De titel van het afscheidscollege is 'De kunst van het verdwijnen'.

   

 • Informatiebijeenkomst dialect met lezing van Leonie Cornips

  Gemeente Eijsden-Margraten wil met een dialectcampagne meer bewustwording creëren over het gebruik van dialect. De gemeente hoopt zo het gebruik van dialect te stimuleren en het imago van dialect spreken positief te beïnvloeden.

  Lees meer...