Pagina 4 van 6

 • Symposium Woordenboek en Maatschappij

  De Fryske Akademy organiseert op dinsdagmiddag 16 juni 2015 het symposium 'Woordenboek en Maatschappij'. Tijdens dit symposium wordt de elektronische Woordenbank van de Nederlandse Dialecten van het Meertens Instituut gelanceerd.

  Lees meer...
 • Lancering Friese (digitale) routeplanner vol volksverhalen

  Op 19 september wordt de Friese sagenjager in Eastermar gelanceerd. Joop Atsma, Theo Meder (senior-onderzoeker Meertens Instituut) en Douwe Kootstra (verhalenverteller) nemen de eerste papieren routekaart in ontvangst. Aansluitend wordt een deel van de route gefietst.

  Lees meer...
 • Workshop The languagecultural conceptualisation of ‘belonging’

  Lees meer...
 • Cultuurcafé Plat kalle en Hollusj moele

  Deze editie van het door de Culturele werkgroep Beek georganiseerde Cultuurcafé gaat over de Limburgse taal als cultuurverschijnsel. Dit onder de titel "Plat kalle en Hollusj moele !" Gasten zijn o.m. prof. Leonie Cornips van de Universiteit Maastricht, en de Kerkraadse zanger Jack Vinders. Meer informatie.

 • Workshop ‘Rethinking dichotomies in language acquisition research’

  Lees meer...
 • Studie- en ideeëndag over feesten in Vlaanderen, met lezing van Irene Stengs

  Vlaanderen feest graag en veel! En terecht, want vieren is en blijft belangrijk. Op de netwerkdag van het Landelijk Expertisecentrum voor Cultuur van Alledag (LECA) over feestcultuur verneem je exact wat feesten voor onze samenleving kunnen betekenen. Irene Stengs van het Meertens Instituut houdt een lezing over feestelijk erfgoed en identiteit. Meer informatie

 • KNAW-lezing door Valdimar Hafstein

  Een KNAW-lezing met Valdimar Hafstein, KNAW Visiting Professor bij het Meertens Instituut. Auteursrecht en volkscultuur, hoe zit dat eigenlijk? Hoe kan een traditioneel slaapliedje opeens auteursrechtelijk beschermd zijn? Van wie is Assepoester? En wat zouden de gebroeders Grimm ervan vinden? In deze lezing werpt Valdimar Hafstein vanuit een historisch perspectief enig licht op het ontstaan van dit soort onmogelijke vraagstukken.

  Lees meer...
 • Voordracht 'Tweetalig opgroeien in dialect en standaardtaal'

  Het afgelopen jaar deed Leonie Cornips (bijzonder hoogleraar UMaastricht en Meertens Instituut Amsterdam) een vergelijkend onderzoek bij honderd eentalig Nederlandssprekende kinderen van 6 tot 12 jaar en eenzelfde groep tweetalig Limburgs-Nederlandssprekende kinderen. Dit onderzoek toonde een hogere taalvaardigheid aan bij kinderen die het Limburgs als moedertaal meekregen naast het Nederlands als schooltaal. Op 18 mei 2015 om 19.30 uur geven Leonie Cornips en Kirsten van der Heuij een voordracht over dit onderzoek.

  Lees meer...
 • De Taalshow: De geheime regels van de spreektaal

  Als je gesproken taal heel nauwkeurig uitschrijft, lijkt het een chaos vol taalfouten te zijn. Veel woorden slikken we half in: ‘eigenlijk’ wordt ‘eik’, ‘voor’ wordt ‘vr’. Ook grammaticaal maken we er een potje van. Hoe kunnen we elkaar dan toch zo goed begrijpen? Er blijken voor spreektaal wel degelijk regels te gelden, maar heel andere dan voor schrijftaal – en we kennen ze niet. De gasten van vanavond kennen ze wel: MIRJAM ERNESTUS ontrafelt welke klanken we wel inslikken, en welke niet. TON VAN DER WOUDEN (van het Meertens Instituut) brengt de grammatica van de spreektaal in beeld.

  Lees meer...
 • Symposium Angst voor de Epidemie

  Hoe veilig zijn we in het Westen als het gaat om besmettelijke ziekten? Sinds de recente uitbraak van ebola in Afrika, staat die vraag weer prominent op de kaart.

  Lees meer...