• Missie, visie en kernwaarden

  Onderzoek

  Het Meertens Instituut heeft een lange traditie in het documenteren en onderzoeken van taal en ritueel in het alledaagse leven. Wel is het accent de afgelopen decennia steeds meer verschoven van documentatie naar onderzoek. Momenteel is wetenschappelijk onderzoek de hoofdactiviteit van het Meertens Instituut. De documentatie en alle overige activiteiten staan in dienst van het onderzoek.

  Collecties

  Het Meertens Instituut heeft door de tijd heen een grote hoeveelheid collecties verzameld en toegankelijk gemaakt. Deze collecties bieden een uniek perspectief op de Nederlandse taal en cultuur en dienen als uitgangspunt voor het onderzoek.

  Internationaal perspectief

  De focus binnen het onderzoek ligt op het begrijpen van variatie en diversiteit in de Nederlandse taal en cultuur. Het onderzoek is comparatief (vergelijkend) en internationaal van opzet. Het draagt bij aan nieuwe theoretische inzichten door de publicatie van artikelen in internationale tijdschriften, boeken bij prestigieuze uitgevers en lezingen op toonaangevende congressen.

  Technologie

  De snelle ontwikkeling van electronische databanken en tools maakt nieuwe vormen van onderzoek mogelijk. Grote hoeveelheden data kunnen systematisch doorzocht worden. Deze nieuwe richting in het geesteswetenschappelijk onderzoek wordt aangeduid met eHumanities. Een groot aantal nieuwe projecten van het Meertens Instituut kan hieronder geschaard worden. Het Meertens Institutuut is een van de kandiaat CLARIN centra volgens de CLARIN ERIC (http://www.clarin.eu) richtlijnen.

  Onderzoeksteams

  Het onderzoek van het Meertens Instituut is georganiseerd in groepen waarin onderzoekers, collectiespecialisten en technologen samenwerken. Deze onderzoeksteams zijn samengesteld op basis van tijdelijke onderzoeksthema’s. De thema’s zijn gespecificeerd in wetenschappelijke relevantie, expliciete doelstellingen, een concreet werkplan en geplande output.

  Netwerken

  Nationale en internationale netwerken zijn belangrijk voor de samenwerking met onderzoeksgroepen met soortgelijke en voor een deel dezelfde onderzoeksvragen. Belangrijke internationale netwerken zijn Edisyn, SIEF, het Diachronie Netwerk en het eLaboratorium voor Orale Cultuur. Behalve samenwerking met universiteiten in binnen- en buitenland zal de komende jaren de focus komen te liggen op samenwerking met andere geesteswetenschappelijke instituten van de KNAW.

  Valorisatie

  Het Meertens Instituut streeft ernaar om een groter publiek te bedienen dan de wetenschappelijke gemeenschap. Onderzoeksprojecten moeten actief zoeken naar aansluiting bij maatschappelijke vraagstukken en interesses. Door meer samen te werken met de overheid, het bedrijfsleven en cultureel erfgoedinstellingen, streeft het Meertens Instituut naar toepassingen met een groter bereik dan de wetenschap alleen.

   

 • Organisatie

  Het Meertens Instituut bestudeert en documenteert taal en cultuur in Nederland en Nederlandse taal en cultuur in de wereld. Centraal staan de verschijnselen die het alledaagse leven in onze samenleving vormgeven. Het instituut vormt samen met het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (Huygens ING) en het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) het KNAW Humanities Cluster.

  Directie

  Algemeen directeur: Prof. dr. Antal van den Bosch

  Directeur bedrijfsvoering: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Voorzitter Onderzoeksraad: Prof. dr. Irene Stengs

  Hoofd Digitale Infrastructuur: Gertjan Filarski

  Bedrijfsvoering

  De niet-wetenschappelijke diensten op het instituut, zoals personeelszaken, financiën, communicatie, DTP, receptie en secretariaat zijn ondergebracht bij het bedrijfsbureau van het KNAW Humanities Cluster.

  Directeur bedrijfsvoering: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Communicatie

  De medewerkers van de afdeling communicatie zijn verantwoordelijk voor de organisatie van interne en externe communicatieactiviteiten en uitingen. Hieronder vallen ook werkzaamheden als webredactie en DeskTopPublishing (DTP). Het secretariaat biedt daarnaast ondersteuning aan het MT.

  Communicatie & PR: Drs. Simone Wolff
  Webredacteur: Dr. Mathilde Jansen

  Collecties

  Al meer dan 60 jaar verwerft het Meertens Instituut archieven en worden er collecties aangelegd door onderzoekers. Dit unieke materiaal op het terrein van de Nederlandse etnologie en variatielinguïstiek behoort tot het nationale erfgoed van Nederland.

  Coördinator bibliotheek: Lidy Jansen
  Collectiemanager: Drs. Douwe Zeldenrust

  Digitale Infrastructuur

  De afdeling Digitale Infrastructuur beweegt zich op het grensvlak van ICT, onderzoek en cultureel erfgoed. Daarnaast beheert zij verschillende websites namens het Meertens Instituut waarmee algemene informatie en resultaten van onderzoek voor algemeen publiek en andere onderzoekers ontsloten wordt.

  Hoofd: Gertjan Filarski

  Wetenschapscommissie

  De wetenschapscommissie is een door de KNAW benoemde commissie die zowel de directie van het instituut adviseert als de directie van de KNAW. Momenteel bestaat de wetenschapscommissie uit de volgende leden:

  Prof. dr. ir. John Nerbonne (voorzitter), Rijksuniversiteit Groningen

  Prof. dr. Liliane Haegeman, Universiteit Gent

  Prof. dr. Valdimar Hafstein, Universiteit van IJsland

  Prof. dr. Henkjan Honing, Universiteit van Amsterdam

  Prof. dr. Roeland van Hout, Radboud Universiteit Nijmegen

  Prof. dr. Marc Jacobs, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed FARO

  Prof. dr. Joep Leerssen, Universiteit van Amstedam

  Prof. dr. Alexandra Lenz, Institüt for Germanistiek Wien

  Prof. dr. Andreas Witt, Universiteit Keulen

   

   

 • Perscontact

  Met vragen over onderzoek, bijeenkomsten en nieuws van het Meertens Instituut kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., afdeling Communicatie. De afdeling kan van dienst zijn bij het zoeken naar deskundigen. 

  U kunt op maandag t/m donderdag telefonisch contact opnemen met Simone Wolff via 020 4628 539. 

  Wilt u de persberichten van het Meertens Instituut ontvangen stuur dan een e-mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

  Hieronder vindt u alle persberichten, verzonden vanaf januari 2013. 

  2018

  2017

  2016

  2015

  2014

  2013

 • Sociale media en video

  Het Meertens Instituut is aanwezig op de volgende sociale media:
   

  Twitter

  Volg het Meertens Instituut op Twitter.
   

  Facebook

  Word een Facebook-volger van het Meertens Instituut.
   

  LinkedIn

  Het Meertens Instituut op LinkedIn.
   

  Instagram

  Foto's van het Meertens Instituut.
   

  Video's


   

 • Werkwijze

  Het Meertens Instituut doet onderzoek naar de Nederlandse taal en cultuur. Binnen dit onderzoek worden vier onderzoeksgebieden onderscheiden: orale cultuur, tradities en rituelen, syntactische variatie en fonologische variatie. Binnen orale cultuur wordt onderzoek verricht naar de mondelinge overlevering van liederen en volksverhalen in Nederland. Tradities en rituelen worden binnen het onderzoek opgevat als een vorm van (publiek) handelen waarmee een persoon of groep zijn of haar eigen identiteit beleeft en uitdraagt. Syntactische variatie  betreft de talige variatie op zinsniveau; de fonologische variatie gaat over talige variatie op klankniveau. Alle vier deze onderzoeksgebieden hebben een lange traditie op het Meertens Instituut: ze zijn gedocumenteerd in grote corpora en de onderzoekers die eraan verbonden zijn, behoren tot de internationale top van hun vakgebied.

  De vier onderzoeksgebieden  worden bestudeerd vanuit een synchroon en diachroon perspectief. Het onderzoek is erop gericht om eigentijdse talige en culturele fenomenen te begrijpen door te kijken naar het ontstaan, de verspreiding en ontwikkeling ervan.

  Theoretische benaderingen

  Bovengenoemde onderzoeksgebieden worden bestudeerd vanuit vier theoretische benaderingen. Ten eerste de structuralistische benadering, waarbij generalisaties worden gemaakt om tot een theoretische verklaring te komen. De generatieve theorie is dominant binnen het taalkundig onderzoek op het instituut. Ook binnen de orale cultuur bestaan theoriën die afkomstig zijn uit een structuralistische benadering. Een andere belangrijke benadering binnen het etnologisch onderzoek is de interpretatieve benadering. Daarbij wordt gekeken naar de betekenis en symboliek van het menselijk handelen. Deze antropologische benadering vinden we ook in de sociolinguïstiek, een onderzoeksgebied waarin de sociale betekenis van taal centraal staat. De kwantitatieve benadering maakt gebruik van statistische methoden om grote hoeveelheden data te onderzoeken. Ook deze is gebruikelijk in de sociolinguïstiek. Ten slotte is er de cognitieve benadering van taal- en cultuurverschijnselen. Het gaat hier om een nieuwe benadering binnen het onderzoek aan het Meertens Instituut. Een van de onderzoeksvragen is hoe taal en muziek georganiseerd zijn in onze hersenen.