Projecten 2019

 • De verhuizing van de audiostudio

  Na de verhuizing van de audiocollectie in 2018 naar het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) en de pensionering van Kees Grijpink in datzelfde jaar, gaat in 2019 ook de audiostudio ontmanteld worden en verhuizen. De tientallen apparaten zullen deels worden opgeslagen in het IISG en deels in bruikleen worden gegeven aan FineTune Mastering in Soest. De audiocollectie zelf is omvangrijk en in zijn geheel gedigitaliseerd. In totaal heeft meer dan 80 jaar verzamelen 450 meter aan analoog materiaal, met ongeveer 6000 uur aan dialectopnames opgeleverd.

 • Hoe klinkt de tijd?

  Krakende vloeren, rinkelende kopjes en trillende telefoons, eigenlijk willen de onderzoekers van het Meertens Instituut de huisgeluiden niet in de opnames horen. De focus ligt immers op dialecten, liedjes of volksverhalen. Maar voor Elise ’t Hart, afgestudeerd aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht en oprichter van het Instituut voor Huisgeluid, zijn deze geluiden juist interessant en voor haar bezit de audiocollectie van het Instituut dan ook een verborgen schat aan informatie. Zij luistert met de oren van het Instituut voor Huisgeluid naar de opnames van het Meertens Instituut.

 • Update Nederlandse Voornamenbank (NVB)

  Het Meertens Instituut en het Utrecht Institute of Linguistics OTS verrichten onderzoek op het gebied van naamkunde. Een onderdeel van de naamkunde is de voornaamgeving. Dit is vanuit naamkundig, taalkundig en sociologisch oogpunt van belang omdat mensen via de namen van kinderen veel laten weten over maatschappelijke ontwikkelingen. Voor een goede uitvoering van het naamkundig onderzoek aan recente voornaamgeving is een regelmatige selectieverstrekking uit de de Basisregistratie Personen (BRP) en een update van de Nederlandse Voornamenbank noodzakelijk. Die website dient ook een groot publiek en maatschappelijk belang. De gebruikers zijn onder andere de ambtenaren van de burgerlijke stand. De update zal in samenwerking met het Institute of Linguistics OTS worden uitgevoerd.

 • Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de collecties van het Meertens Instituut

  Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). Dat geldt ook voor de collecties van het Meertens instituut. In samenwerking met de andere instituten van het Humanities Cluster en de KNAW zullen, voor zover nodig, de aanpassingen volgen om de collecties van het Meertens Instituut voldoen aan de AVG.