Projecten 2016

  Data van Dagboeken

  'Data van Dagboeken' heet het project waarin de gegevens van dagboeken digitaal worden ontsloten. Het ontsluiten van die gegevens is belangrijk voor de vindbaarheid van de informatie in dagboeken. De gegevens komen ook beschikbaar via de Europese onderzoeksinfrastructuur CLARIN (Common Language Resources and Technology Infrastructure) zodat ze vergeleken kunnen worden met andere, bijvoorbeeld taalkundige, bronnen binnen Europa. ‘Data van Dagboeken’ wordt gefinancierd door het Meertens Instituut en DANS, beide instituten van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Tevens wordt er samengewerkt met het Nederlands Dagboekarchief (NDA).

  MIDA

  Het doel van het project is om een impuls te geven aan de uitvoering van het beleid van de KNAW en het Meertens Instituut inzake Open Access en Digitale Duurzaamheid (OA&DD). Dat zal gebeuren door: a) de data van de huidige projecten die genoemd worden in het onderzoeksplan van het Meertens Instituut (voor zover als mogelijk) OA&DD beschikbaar te stellen, b) afspraken te maken om de data van de plannen en aanvragen waar onderzoekers van het Meertens Instituut nu aan werken (voor zover als mogelijk) OA&DD beschikbaar te stellen en c) de data die in het verleden bij het Meertens Instituut is gegenereerd (voor zover als mogelijk) OA&DD beschikbaar te stellen. Om dit te bereiken zal de data-adviseur: 1) het instituut ondersteunen bij het uitvoeren van de datanotitie, 2) stimuleren om een dataparagraaf in nieuwe onderzoeksplannen op te nemen en 3) de data van de onderzoekers en het instituut (voor zover als mogelijk) OA&DD beschikbaar maken.

  CLAR(IAH/IN) deposition centre pilot for language resources in the Netherlands

  The objective of CLARIN is to realize a research infrastructure that provides data and tools to researchers in humanities and social sciences. For language related data, currently three Dutch CLARIN centers are active: INL, MPI/TLA and the MI. In view of the fact that funding agencies are increasingly introducing mandates to archive data sets in publically accessible the Meertens Institute will, in this pilot-project, upgrade its deposition possibilities both in the interest of its own researchers and of the Dutch CLARIN community.