Het Meertens Instituut streeft ernaar de collecties digitaal en open access aan te bieden. Een overzicht van de lopende projecten vindt u hier.

  • De verhuizing van de audiocollectie

    Tientallen wasrollen, honderden platen en duizenden bandjes staan keurig in rijen in de goed onderhouden klimaatkamer van het Meertens Instituut. De audiocollectie van het instituut is omvangrijk: in totaal heeft meer dan 80 jaar verzamelen 450 meter aan analoog materiaal, met ongeveer 6000 uur aan dialectopnames opgeleverd. De collectie stond tot 2018 aan de Joan Muyskenweg in Amsterdam, waar het instituut tot 2016 was gehuisvest. Ook deze collectie is, net als de andere analoge collecties van het Meertens Instituut, verhuisd naar het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. In 2017 is de verhuizing voorbereid en de verhuizing zelf heeft plaatsgevonden in het begin van 2018.

  • Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de collecties van het Meertens Instituut

    Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). Dat geldt ook voor de collecties van het Meertens instituut. In samenwerking met de andere instituten van het Humanities Cluster en de KNAW zullen, voor zover nodig, de aanpassingen volgen om de collecties van het Meertens Instituut voldoen aan de AVG.

  • Update Nederlandse Voornamenbank (NVB)

    Het Meertens Instituut en het Utrecht Institute of Linguistics OTS verrichten onderzoek op het gebied van naamkunde. Een onderdeel van de naamkunde is de voornaamgeving. Dit is vanuit naamkundig, taalkundig en sociologisch oogpunt van belang omdat mensen via de namen van kinderen veel laten weten over maatschappelijke ontwikkelingen. Voor een goede uitvoering van het naamkundig onderzoek aan recente voornaamgeving is een regelmatige selectieverstrekking uit de de Basisregistratie Personen (BRP) en een update van de Nederlandse Voornamenbank noodzakelijk. Die website dient ook een groot publiek en maatschappelijk belang. De gebruikers zijn onder andere de ambtenaren van de burgerlijke stand. De update zal in samenwerking met het Institute of Linguistics OTS worden uitgevoerd.