• Nederlandse Bedevaartbank

  In deze databank is de bedevaartcultuur in Nederland van de zesde eeuw na Christus tot heden in kaart gebracht. De databank bevat gegevens over 662 bedevaartplaatsen.

 • Wederopbouwboerderijen in Nederland

  De databank Wederopbouwboerderijen in Nederland (WiN) is sinds 2 juni 2010 online. Deze verschaft informatie over meer dan 7000 wederopbouwboerderijen in Nederland.

 • Nederlandse Volksverhalenbank

  In de Nederlandse Volksverhalenbank kunt u zoeken naar historische en hedendaagse sprookjes, sagen, legenden, moppen, raadsels en Broodje Aap-verhalen.

 • Databank Beschermheiligen

  De Databank Beschermheiligen bevat gegevens over de verering van een aantal heiligen in Nederland en Vlaanderen.

 • Boedelbank

  Een boedelinventaris of inboedelbeschrijving is een officieel document waarin de bezittingen van een persoon of een huishouden beschreven worden. Meer informatie in de boedelbank.

 • Databank Oude Nederlandse Maten en Gewichten

  De Databank Oude Nederlandse Maten en Gewichten bevat historische metrologische gegevens. Het gaat om gegevens uit het einde van de 18e en het begin van de 19e eeuw.

 • Nederlandse Liederenbank

  De Nederlandse Liederenbank ontsluit meer dan 170.000 liederen, van de middeleeuwen tot de moderne tijd, van liefdesliederen tot Sinterklaasliedjes en psalmen. Bronnen van de liederen zijn liedboeken, liedbladen, liedschriften en veldwerkopnamen. Van elk lied is de bron aangegeven waar de tekst en eventueel de melodie is te vinden.Vaak is ook de gehele tekst van het lied beschikbaar, of de melodie of een geluidsopname.

 • Databank Migratie in Nederland in de 20ste eeuw

  Op deze website wordt de verspreiding van mensen in de 20ste eeuw in Nederland op gemeenteniveau in kaart gebracht. Per plaats wordt antwoord gegeven op de vragen: waar zijn de voorouders van de huidige inwoners geboren, en waar zijn de nakomelingen van de inwoners van een eeuw geleden geboren en waar wonen ze nu.

 • Volkskundige Trefwoordenbank

  In de Volkskundige Trefwoordenbank (VTB) zijn alle volkskundige boeken en artikelen uit de bibliotheek van het Meertens Instituut te vinden door middel van trefwoorden.