Hieronder vindt u een overzicht van publicaties die (mede) tot stand zijn gekomen door medewerkers van het Meertens Instituut.

 • Canon met de kleine c

  De ‘kleine c’ wil het verhaal terugbrengen in de samenleving en in het onderwijs. Dit gebeurt door aan de grote Canon vijftig volksverhalen, liederen en getuigenissen uit de mondelinge overlevering te koppelen. Allemaal uitingen uit de dagelijkse cultuur. Want verhalen blijven makkelijker in de herinnering hangen.

  Read more...

 • Morfologische Atlas van de Nederlandse Dialecten. Deel II

  ImageDe Morfologische Atlas van de Nederlandse Dialecten (MAND) presenteert in twee delen de morfologie van de Nederlandse (en Friese) dialecten aan het eind van de twintigste eeuw. Er is een enorme diversiteit aan morfologische vormingen in een betrekkelijk klein taalgebied, waar Nederlandse en Friese dialecten binnen de staten België en Nederland worden gesproken.

  Read more...

 • Syntactische Atlas van de Nederlandse Dialecten. Deel II

  ImageDe Syntactische Atlas van de Nederlandse Dialecten (SAND) geeft een gedetailleerd overzicht van de verrassend rijke syntactische variatie in 267 dialecten van het Nederlands aan het begin van de 21ste eeuw. Op meer dan 200 kleurenkaarten wordt de geografische distributie van ruim 100 syntactische variabelen getoond.

  Read more...

 • Hollandser dan kaas. De geschiedenis van Frau Antje

  ImageFrau Antje is de bekendste Nederlandse vrouw in Duitsland. In de jaren zestig van de vorige eeuw werd zij bedacht door het Nederlands Zuivelbureau. Een stralende vrouw met Volendammer muts die onze melkproducten aanprijst in Duitsland. Daar ontwikkelde deze fictieve reclamefiguur zich van kaasmeisje tot hét symbool voor Nederland.

  Read more...

 • Dialect & taalvariatie

  ImageHet Amsterdams, het Urks, het Kerkraads en het kinderen-voor-kinderen Nederlands: de alledaagse taalrijkdom laat zien hoe dynamisch het Nederlands is. Dialect & taalvariatie is verschenen in het Alledaagse Leven, een 35-delige reeks over tradities en trends in Nederland.
 • De kleine Olympus

  ImageDe ooievaar, de Kerstman, Klaas Vaak, Zwarte Piet, Vadertje Tijd. Fictieve figuren als deze spreken tot de verbeelding en maken deel uit van de rituelen van het dagelijks leven. Ze hebben gemeen dat ze bekend zijn en tegelijk raadselachtig.


  Read more...

 • Microvariation in Syntactic Doubling

  Syntactic doubling is the phenomenon in which a constituent, i.e., a morphosyntactic feature, morpheme, word or phrase, is expressed two or more times within a clause. Since such duplicates are often redundant in that they do not contribute to semantic interpretation, the question arises as to why they are possible or necessary. This theoretical question becomes even more urgent in view of the fact that closely related language varieties such as the dialects of one dialect family often differ with respect to the possibility of doubling. This book puts together seventeen papers on microvariation in syntactic doubling that deal with such theoretical issues. They provide a rich overview of the syntactic doubling phenomena attested so far and of the theoretical analyses that are currently available.The syntactic doubling phenomena discussed include, among others, subject pronoun doubling, WH pronoun doubling, possessive pronoun doubling, clitic doubling, expletive subjects, tense, mood and aspect doubling, auxiliary doubling, preposition doubling and negation doubling. Language varieties discussed in this book include Afrikaans, Alemannic, Bavarian, Tyrolean German, dialects of Dutch, dialects of Swedish, Norwegian, Danish and Faroese, colloquial Icelandic, colloquial Finnish, colloquial European and Brazilian Portuguese, Catalan, Argentinian Spanish, dialects of Italian, Rumanian, Albanian, Bulgarian, Serbo-Croatian, Pontic, Macedonian and Modern Greek.

  Read more...

 • De fiere nachtegaal

  ImageDe fiere nachtegaal bestrijkt de vele facetten van het middeleeuwse lied in de Nederlanden tot aan het jaar 1600. Achttien auteurs buigen zich over de liederen van onder meer hoofse minnezangers, mystici en Moderne Devoten.

  Read more...

 • Shrines and Pilgrimage in the Modern World

  The modern pilgrimage—to sites ranging from Graceland to the veterans’ annual ride to to the Vietnam Veterans Memorial to Jim Morrison’s Paris grave—is intertwined with man’s existential uncertainties in the face of a rapidly changing world. In a climate that reproduces the religious quest in seemingly secular places, it’s no longer clear exactly what the term pilgrimage infers—and Shrines and Pilgrimage in the Modern World critiques our notions of the secular and the sacred, while commenting on the modern media’s multiplication of images that renders the modern pilgrimage a quest without an object. Using new ethnographical and theoretical approaches, this volume offers a surprising new vision on the non-secularity of the “secular” pilgrimage.

  "This book will be sure to stoke our intellectual fire and heat up the discussion over the highly charged topic of secular pilgrimage.”—Simon Bronner, Penn State University

  Read more...

 • Er is er een jarig

  Image 'Er is er een jarig' neemt je mee naar de verjaardagen van veertig kinderen van één tot twaalf jaar uit uiteenlopende gezinnen in Nederland.

  Read more...