Hieronder vindt u een overzicht van publicaties die (mede) tot stand zijn gekomen door medewerkers van het Meertens Instituut.

 • Nieuw in Nederland Feesten en rituelen in verandering

  Irene Stengs (red.)

  Nieuw in Nederland: Feesten en rituelen in verandering levert een bijdrage aan het publieke debat over immigranten, cultuur en nationalisme. Het boek stelt het idee ter discussie dat in Nederland migrantenculturen bestaan met elk hun eigen traditionele feesten en rituelen. De onderliggende aanname dat migranten vastomlijnde gemeenschappen met eigen culturen vormen, wordt aan de hand van etnografisch onderzoek weerlegd.

  Read more...

 • Eigen en vreemd. Meertaligheid in Nederland

  Leonie Cornips

  Meertaligheid associeert men met gebrekkig Nederlands, taalachterstand en taalproblemen. Waarom vinden we dat in Nederland iedereen alleen maar Nederlands moet spreken? En is dat altijd zo geweest? Waarom waarderen we het spreken van een ‘taal’ meer dan het spreken van een ‘dialect’? Deze vragen staan centraal in de tiende nieuwjaarsuitgave van het Meertens Instituut, geschreven door Leonie Cornips.

  Read more...

 • Seeman Maritiem Woordenboek van Wigardus à Winschooten

  Hertaald en ingeleid door Hans Beelen, Ingrid Biesheuvel en Nicoline van der Sijs

  De 17de-eeuwse geleerde schoolmeester Wigardus à Winschooten gaat in de Seeman op zoek naar de maritieme wortels van het Nederlands. Hij leidt als eerste een groot aantal woorden, uitdrukkingen en spreekwoorden van de vaktaal der zeelui af. Daardoor is de Seeman veel meer dan een praktisch naslagwerk voor zeelieden en scheepsbouwers. Bij ieder woord worden afleidingen en samenstellingen vermeld, alsmede tal van vermakelijke uitdrukkingen en spreekwoorden.

  Read more...

 • Dialectatlas van het Nederlands

  Nicoline Van Der Sijs (red.)

  Welke woorden gebruikt men in Nederland zoal om een spijkerbroek aan te duiden? Hoe worden de r, de g en de h in de verschillende delen van ons land uitgesproken? Waar zegt men 'de son in de see sien sakken' en waar niet? Dat is allemaal terug te vinden in Dialectatlas van het Nederlands, een boek dat de regionale variatie van het Nederlands in woorden, klanken, woordvormen, zinnen en namen in kaart brengt.

  Read more...

 • Grassroots Memorials The Politics of Memorializing Traumatic Death

  Peter Jan Margry en Cristina Sánchez-Carretero (ed.)

  Dit boek analyseert het fenomeen van straat- of bermmonumentjes die bijvoorbeeld worden opgericht na zinloos geweld, bij gevaar of in tijden van sociale onrust. Het gaat om tijdelijke herinneringsplekken met een geïmproviseerd karakter, die vanwege hun totstandkoming vanuit de bevolking in het Engels met 'grassroots memorials' worden aangeduid.

  Read more...

 • Immaterieel erfgoed en volkscultuur Almanak bij een actueel debat

  Hester Dibbits, Sophie Elpers, Peter Jan Margry, Albert van der Zeijden

  De erfgoedalmanak is een makkelijk raadpleegbaar handboek dat beleidsmakers en beleidsmedewerkers, politici, volkscultuurbeoefenaars, maar ook studenten en docenten, houvast biedt in het woud aan begrippen op het gebied van immaterieel erfgoed en volkscultuur. Naast een algemene introductie bevat de almanak omschrijvingen van ruim vijftig centrale termen uit het erfgoedveld, een beknopte organisatiewegwijzer, alsmede de tekst van Unesco’s belangrijke immaterieel-erfgoedconventie (2003).

  Read more...

 • The Blackwell Companion to Phonology

  Marc van Oostendorp is hoofdredacteur. Colin Ewen (Universiteit Leiden), Keren Rice (University of Toronto) en Beth Hume (Ohio State University) zijn de overige redacteuren.

  Available online or as a five-volume print set, The Blackwell Companion to Phonology is a major reference work drawing together 124 new contributions from leading scholars in the field. Led by a renowned team of international scholars, the Companion represents a diverse range of approaches and methodologies to the key phenomena in phonological research. In contrast to other handbooks and reference works currently available for phonology, the Companion focuses on phenomena and case studies to highlight historical and ongoing debates in the field. The Companion will be a touchstone for future phonological theorists, giving an overview of all the data and insights which any good theory of phonology should be able to cover.

  The online platform provides audio files and links to external web content, as well as interactive cross-referencing and powerful searching and browsing capabilities. Simultaneously offering broad coverage and a high level of detail, The Blackwell Companion to Phonology is a landmark work that will be indispensable to students and researchers in the field for years to come.

  Volume I: General Issues and Segmental Phonology
  Volume II: Suprasegmental and Prosodic Phonology
  Volume III: Phonological Processes
  Volume IV: Phonological Interfaces
  Volume V: Phonology Across Languages 

  Read more...

 • The Passions in the Art of the Early Modern Netherlands

  H. Roodenburg, S. Dickey

  Emotional intensity is a hallmark of European art in the Baroque era, and Dutch and Flemish art are no exception. NKJ volume 60 is the first collection of essays to examine this fascinating aspect of visual culture in the early modern Netherlands.

  Read more...

 • Gelukkig Nieuwjaar

  Eveline Doelman

  Bij de jaarwisseling staat de uitwisseling van wensen en geschenken in het teken van hoop op een goede toekomst. In het bedrijfsleven zijn de geschenken een beloning voor bewezen diensten of goede resultaten. Toch zijn de rituelen rond oud en nieuw en de ideeën erachter voortdurend in beweging.

  Read more...

 • Het Sinterklaas boek

  Eugenie Boer & John Helsloot

  'Het Sinterklaas Boek' vertelt het hele verhaal van een volksfeest, in een aantrekkelijke mix van afbeeldingen en tekst. 'Het Sinterklaas Boek' richt zich tot iedereen die wezenlijk geïnteresseerd is in dit zo typische feest en in de aanstichter ervan: Sint-Nicolaas.

  Read more...