Hieronder vindt u een overzicht van publicaties die (mede) tot stand zijn gekomen door medewerkers van het Meertens Instituut.

 • Syntax of Dutch III Adjectives and Adjective Phrases

  Hans Broekhuis

  The Syntax of Dutch will be published in at least seven volumes in the period 2012-2016 and aims at presenting a synthesis of the currently available syntactic knowledge of Dutch. It is primarily concerned with language description and not with linguistic theory, and provides support to all researchers interested in matters relating to the syntax of Dutch, including advanced students of language and linguistics. The two volumes Nouns and Noun Phrases discuss the internal make-up as well as the distribution of noun phrases. Topics that will be covered include: complementation and modification of noun phrases; properties of determiners (article, demonstratives), numeral and quantifiers; the use of noun phrases as arguments, predicates and adverbial modifiers.

  Read more...

 • Avonturen en Structuren Op zoek naar bouwstenen van volksverhalen

  Theo Meder

  Ieder jaar wordt er vanuit het Meertens Instituut een nieuwjaarsboekje geschreven als een geschenk aan bijzondere relaties. Dit jaar schreef Theo Meder een boekje over actueel volksverhaalonderzoek, waarin met nieuwe technologische methoden oude theorieën over verhaalstructuren onder de loep worden genomen.

  Read more...

 • De Taalcanon Alles wat je altijd al had willen weten over taal.

  Marianne Boogaard en Mathilde Jansen (red.)

  Iedereen heeft wel een mening over taal. Over het gebruik van hun hebben, over de taal van Cruijff, over sms-taal, over Engelse woorden in het Nederlands. Maar wat weten we eigenlijk van taal? In De taalcanon komen alle belangrijke vragen over taal aan bod. 

  Read more...

 • Syntax of Dutch vol. 1 en 2

  Hans Broekhuis, Evelien Keizer (vol. 1), Marcel den Dikken (vol.2)

  The Syntax of Dutch will be published in at least seven volumes in the period 2012-2016 and aims at presenting a synthesis of the currently available syntactic knowledge of Dutch. It is primarily concerned with language description and not with linguistic theory, and provides support to all researchers interested in matters relating to the syntax of Dutch, including advanced students of language and linguistics. The two volumes Nouns and Noun Phrases discuss the internal make-up as well as the distribution of noun phrases. Topics that will be covered include: complementation and modification of noun phrases; properties of determiners (article, demonstratives), numeral and quantifiers; the use of noun phrases as arguments, predicates and adverbial modifiers.

  Read more...

 • Dat is andere taal! Streektalen en dialecten van Nederland

  Rien van den Berg & Marc van Oostendorp

  Wie praat, verraadt zichzelf. Bij het eerste woord is vaak al duidelijk waar iemand vandaan komt. Je kunt de verschillen tussen een Limburger en een Drent, tussen een Zeeuw en een Achterhoeker, nog altijd goed horen – hoewel al heel lang wordt beweerd dat de dialecten op uitsterven staan.

  Read more...

 • Roots of Afrikaans Selected writings of Hans den Besten (Creole Language Library, 44)

  Ton van der Wouden (ed.)

  Hans den Besten (1948-2010) made numerous contributions to Afrikaans linguistics over a period of nearly three decades. His writings helped shift the perspective on the roots of Afrikaans beyond Dutch to the structure and vocabulary of Khoekhoe, to Portuguese Creole, and to Malay varieties. This volume contains a selection of Den Besten’s most important papers – some of which originally appeared in less accessible journals – concerning the structure and history of Afrikaans. They cover a wide range of topics, including grammatical structure, vocabulary, the historical development of Afrikaans, as well its multiple roots. It is essential reading for any linguist interested in language contact and language change.

  Read more...

 • Shaping Virtual Lives. Online Identities, Representations, and Conducts

  In recent years, a new cultural sphere based on instant exchange of information has led to new kinds of communication, not merely for practical purposes but also for entertainment, social contact, the exchange of beliefs and opinions, and even the expression of emotions. Online life has become an integral part of people’s existence and therefore merits ethnological research.

  This volume presents selected papers from a panel session on virtual lives held at the 10th Congress of the International Society for Ethnology and Folklore (SIEF) titled People Make Places: Ways of Feeling the World, 17–21 April 2011, Lisbon, Portugal.

  The authors investigate a range of topics: rules, rituals, morals and self-representations in the worlds of social media and gaming; how avatars are used for self-representation on dating sites; the rivalry between the inhabitants of Moscow and St. Petersburg as expressed on an Internet forum; websites for mourning over and remembering suicide victims in two countries; and the way the Internet can be used by new vernacular religious movements.

  Read more...

 • Nieuw in Nederland Feesten en rituelen in verandering

  Irene Stengs (red.)

  Nieuw in Nederland: Feesten en rituelen in verandering levert een bijdrage aan het publieke debat over immigranten, cultuur en nationalisme. Het boek stelt het idee ter discussie dat in Nederland migrantenculturen bestaan met elk hun eigen traditionele feesten en rituelen. De onderliggende aanname dat migranten vastomlijnde gemeenschappen met eigen culturen vormen, wordt aan de hand van etnografisch onderzoek weerlegd.

  Read more...

 • Eigen en vreemd. Meertaligheid in Nederland

  Leonie Cornips

  Meertaligheid associeert men met gebrekkig Nederlands, taalachterstand en taalproblemen. Waarom vinden we dat in Nederland iedereen alleen maar Nederlands moet spreken? En is dat altijd zo geweest? Waarom waarderen we het spreken van een ‘taal’ meer dan het spreken van een ‘dialect’? Deze vragen staan centraal in de tiende nieuwjaarsuitgave van het Meertens Instituut, geschreven door Leonie Cornips.

  Read more...

 • Seeman Maritiem Woordenboek van Wigardus à Winschooten

  Hertaald en ingeleid door Hans Beelen, Ingrid Biesheuvel en Nicoline van der Sijs

  De 17de-eeuwse geleerde schoolmeester Wigardus à Winschooten gaat in de Seeman op zoek naar de maritieme wortels van het Nederlands. Hij leidt als eerste een groot aantal woorden, uitdrukkingen en spreekwoorden van de vaktaal der zeelui af. Daardoor is de Seeman veel meer dan een praktisch naslagwerk voor zeelieden en scheepsbouwers. Bij ieder woord worden afleidingen en samenstellingen vermeld, alsmede tal van vermakelijke uitdrukkingen en spreekwoorden.

  Read more...