Hieronder vindt u een overzicht van publicaties die (mede) tot stand zijn gekomen door medewerkers van het Meertens Instituut.

 • De kist van Pierlala Straatliederen uit het geheugen van Nederland

  Louis Peter Grijp en Martine de Bruin (red.)

  Eeuwenlang werden straatliederen op markten en pleinen gezongen. Straatzangers brachten een scala aan liederen ten gehore, van moord- en rampliederen tot vaderlandse klassiekers, van sentimentele krakers tot bijtende spotliederen. Populaire liedjes verschenen op gedrukte liedbladen die op straat werden verkocht.

  Read more...

 • St. Caecilia Collegie, Muziek en mirakel in Amsterdam

  Image Peter Jan Margry en Johan Joor Het Amsterdamse St. Caecilia Collegie is omstreeks 1640 opgericht als katholiek muziekgezelschap - 't musicale Collegie - met als doel om met zang of muziek de missen ter ere van het Heilig Sacrament in het algemeen en die van het Amsterdamse Sacrament van Mirakel in het bijzonder op te luisteren.

  Read more...

 • Een muziekgeschiedenis der Nederlanden

  Image Louis Peter Grijp. In 2001 verscheen het indrukwekkende overzichtswerk Een muziekgeschiedenis der Nederlanden, waarin het veelzijdige muzikale leven in de Lage Landen vanaf de prehistorie tot aan de millenniumwisseling beschreven werd. Talloze specialisten uit Nederland en Vlaanderen werkten mee aan deze 'tour de force' en het boek oogstte vele lovende kritieken in de pers.

  Read more...

 • Identiteit en spiritualiteit van de Amsterdamse Stille Omgang

  Charles Caspers en Peter Jan Margry

  De Amsterdamse Stille Omgang is zowel een herdenking van als een eerbetoon aan het Sacrament van Mirakel uit 1345, dat Amsterdam tot de belangrijkste bedevaartplaats van de Noordelijke Nederlanden maakte. 

  Read more...

 • Crossing the Line; Violence, Play, and Drama in Naval Equator Traditions

  For centuries, new sailors from European and North American countries have been subjected to an elaborate hazing at sea called “crossing the line.” Typically initiated upon a crossing of the equator, the beatings, dunkings, sexual play, and drinking displays that constitute crossing the line have in recent decades been banned by some fleets— but they have also been the subject of staunch defenses and fond reminiscences. Crossing the Line studies the purpose and the changing meaning of the ceremony, substantially revising long-held assumptions.

  About the Author
  Simon J. Bronner is Distinguished University Professor of American Studies and Folklore at Penn State University and director of the Center for Pennsylvania Culture Studies in Harrisburg. He is the author of Manly Traditions: The Folk Roots of American Masculinities.

  Read more...

 • Onderzoeksplan 2006-2010

  Het huidige onderzoeksplan ‘Dynamische tradities’ bevat de lijnen voor het onderzoek en de documentatie van het Meertens Instituut voor de komende vijf jaar. De enigszins paradoxale titel van dit plan verwijst in de eerste plaats naar de visie dat taal en cultuur aan de ene kant een dynamische diversiteit laten zien, maar tegelijkertijd ook als identiteitsbepalend erfgoed worden beschouwd. Daarnaast verwijst de titel naar het instituut zelf, dat met behoud van de traditionele onderzoeksgebieden een dynamische koers vaart in een veranderende samenleving en wetenschapswereld.

  Image U kunt het onderzoeksplan 2006-2010 hier downloaden.

 • Turkse en Marokkaanse Nederlanders thuis

  Image In Turkse en Marokkaanse Nederlanders Thuis wordt een kleurrijk en levendig beeld gegeven van de interieurs van de eerste generatie migranten, de tussengeneratie, de tweede generatie, retourmigranten en gemengde stellen. Lees of beluister hier een reportage van de Wereldomroep (uitgezonden op 6 februari). In Akademie Nieuws (KNAW) staat een interview met de auteurs.

  Read more...

 • Language Variation. European Perspectives.

  This volume presents 16 original studies of variation in languages representing the three main European language families, as well as in varieties of Greek and Hungarian. The studies concern variation in or across dialects or dialect groups, in standard varieties or in emerging regional varieties of the standard. Several studies investigate a specific linguistic element or structure, while others focus on areas of tension between variation and prescriptive standard norms, on regional standard varieties and regiolects, on problems of linguistic classification (from folk linguistic or dialect geographical perspectives) and the classification of speakers. Language acquisition plays a main role in three studies. The studies in this volume represent a range of methods, including ethnographic and 'interpretative' approaches, conversation analysis, analyses of the internal and geographical distribution of dialect features, the classification and quantitative analyses of socio-demographic speaker background data, quantitative analyses of both diachronic and synchronic language data, phonetic measurements, as well as (quasi-)experimental perception studies. The volume thus offers a microcosmic reflection of the macrocosmos of world-wide research on variability in (originally) European languages at the beginning of the 21th century and the linguistic expression of cultural diversity.
   

  Read more...

 • P.J. Meertens van het Meertens Instituut

  Samenstelling en redactie: Peter Jan Margry

  In deze uitgave staan in grote lijnen twee verschillende verhalen beschreven. Het eerste werpt licht op de mens Piet Meertens en het tweede gaat in op betekenis van de wetenschapper P.J. Meertens voor de onderzoeksterreinen waarop hij en 'zijn' instituut actief waren en zijn: Nederlandse Etnologie (de vroegere volkskunde) en Variatielinguïstiek (de voormalige afdelingen Dialectologie en Naamkunde). Met deze informatie kan een ieder voor zichzelf bepalen wanneer de betrouwbaarste visie van Meertens op zichzelf en zijn eigen werk tot stand is gekomen: in 1940 of in de zeventiger jaren. Welke van de twee dat ook zou zijn, Meertens' rol in het ontstaan, de opbouw en de positionering van het instituut in het (internationale) onderzoeksveld is zo bepalend geweest, dat het instituut met recht zijn naam draagt.
   

   

 • Verandering en verloedering. Normen en waarden in het Nederlands

  Read more...