Organisatie en output

 • Tijdsinzet

     

  Personele inzet voor onderzoek

   
  Onderzoeksinzet in fte's  
  vast wetenschappelijk personeel 11.1
  tijdelijk wetenschappelijk personeel,
  excl. promovendi
   4.8
  promovendi  4.0
     

  Personele inzet voor onderwijs

   
  Onderwijsinzet in fte's  2.0
     

  Personele inzet voor collecties

   
  Inzet collectietaken in fte's  
  t.b.v. collectievorming  7.8
  t.b.v. beheer en ontsluiting  5.1
  t.b.v. dienstverlening  2.5
     

  Gastonderzoekers

   
  Inkomende gastonderzoekers (aantal)  3
  Uitgaande gastonderzoekers (aantal)  -
     

  Leerstoelen

   
  Gewone leerstoelen - bezoldigd (aantal)  -
  Gewone leerstoelen - onbezoldigd (aantal)  -
  Bijzondere leerstoelen (aantal)  7
  Tijdsinzet onbezoldigde en bijzondere leerstoelen (fte's)  1.4
 • Output collecties en diensten

     
     

  Acquisities

   
  Aanwas archieven (bruto meters) 3.5
  Aanwas archieven (netto meters) 3.5
  Aangeschafte boeken 1628
  Aanwas fotomateriaal 0 foto's
  Aanwas audiovisueel materiaal 35 uur audio
     

  Onderhoud

   
  Gerestaureerde boeken -
  Ingebonden boeken en periodieken 100
  Preventieve behandelingen (meters) -
     

  Ontsluiting

   
  Archieven geïndexeerd (meters) 4
  Boeken en reeksen gecatalogiseerd 1628
  Gedrukte collecties verwerkt (meters) -
  Beeld- en geluidsmateriaal gecatalogiseerd 156 cd's
     

  Diensten

   
  Bezoeken aan studiezaal 85
  Buitenlandse bezoekers 0
  Bezoekers website 1.219.744
  Webpagina's geraadpleegd 7.529.610
  Archiefeenheden geraadpleegd 50
  Boeken geraadpleegd onbekend
  Reeksen geraadpleegd onbekend
  Microfilms geraadpleegd n.v.t.
  Documentatiebestanden geraadpleegd onbekend
  Vragen beantwoord 400
  Repro-opdrachten n.v.t.
     

  Digitalisering

   
  Papier- totaal gedigitaliseerd 30%
  Audio- totaal gedigitaliseerd 85%
 • Personeel en financiën

  In de tabel hieronder ziet u de formatie van het Meertens Instituut in 2008. De totale formatie was 51 fte. Hiervan was 36.7 fte gereserveerd voor wetenschappelijk personeel en personeel voor documentatie. De overige 14.3 fte was bestemd voor niet-wetenschappelijk personeel.

  Formatie 2008 (in fte's)

  Afdeling WP + DocP NWP
  Directie
  Variatielinguïstiek
  Nederlandse Etnologie
  Algemene Zaken
  P&O
  Financiën
  Communicatie/DTP
  Receptie
  Secretariaat
  ICT
  Helpdesk en systeembeheer
  (deels uitbesteed)
  Technische ontwikkeling
  (inclusief audiodigitalisering)
  Bibliotheek en documentatie
  Beheer documentatie en collecties
  Facilitair beheer

   
    1.0
  17.2
  18.5
  1.0


  0.8
  1.2
  1.3
  1.5
  1.0

  0.6

  3.4

  2.5
  0.4
  0.6

   

   

  Totaal 36.7 14.3

  WP = wetenschappelijk personeel
  NWP = niet-wetenschappelijk personeel
  DocP = documentatie personeel

  Financiën

  Het budget was in 2008 4,1 miljoen euro
  De bijdrage van de KNAW was 70%
  De externe financiering bedroeg 30%

   

 • Wetenschappelijke output

   

   

  Wetenschappelijke publicaties

   
  Artikelen in tijdschriften, gerefereerd  23
  Artikelen in tijdschriften, niet gerefereerd    5
  Hoofdstukken in boeken, bundels en proceedings  44
  Boeken/monografieën  11
  Dissertaties    2
  Boekredactie    7
  Artikelen in tijdschriften, populariserend  57
     

  Promotiebegeleiding

   
  Voltooide intern voorbereide promoties, begeleid vanuit het instituut    2
  begeleiding als promotor    2
  begeleiding als medepromotor  
  Voltooide extern voorbereide promoties, begeleid vanuit het instituut    -
  begeleiding als promotor    -
  begeleiding als medepromotor    -
   

  Wetenschappelijke voordrachten

   
  Voordrachten/lezingen als keynote speaker   39
  Overige voordrachten/lezingen 114

   

  Wetenschappelijke bijeenkomsten

   
  Wetensch. bijeenkomsten (mede)georganiseerd door instituut
  (congressen, symposia, workshops, etc.)
    29
 • Organisatie en output

  Onder dit menu staat informatie over:
  • personeel en financiën
  • tijdsinzet voor onderzoek, onderwijs e.d.
  • de wetenschappelijke output
  • de output van de collecties en diensten
    André Hazes herdenking, Albert Cuyp te Amsterdam 23 september 2008
  © Irene Stengs