Colofon

 • Colofon

  EindredactieFemke Niehof
  TechniekJan Pieter Kunst
  Fotografie

  Peter Jan Margry, Cor Sellenrode en Irene Stengs 

  VormgevingGebaseerd op folder Zoelontwerp

   

  Het copyright van deze site berust bij Meertens Instituut (KNAW), mei 2008

  Met vragen en opmerkingen kunt u terecht bij: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.