Organisatie en output

 • Tijdsinzet

     
  Personele inzet voor onderzoek  
  Onderzoeksinzet in fte's  
      vast wetenschappelijk personeel 12.0
       tijdelijk wetenschappelijk personeel, excl. promovendi 2.2
       promovendi 4.9
     
  Personele inzet voor onderwijs  
  Onderwijsinzet in fte's 1.8
     
  Personele inzet voor collecties  
  Inzet collectietaken in fte's  
      t.b.v. collectievorming 6.4
      t.b.v. beheer en ontsluiting 4.8
      t.b.v. dienstverlening 2.5
     
  Gastonderzoekers  
  Inkomende gastonderzoekers (aantal) 5
  Uitgaande gastonderzoekers (aantal) -
     
  Leerstoelen  
  Gewone leerstoelen - bezoldigd (aantal) -
  Gewone leerstoelen - onbezoldigd (aantal) -
  Bijzondere leerstoelen (aantal) 7
  Tijdsinzet onbezoldigde en bijzondere leerstoelen (fte's)    1.4
 • Output collecties en diensten

     
     

  Acquisities

   
  Aanwas archieven (bruto meters) 5
  Aanwas archieven (netto meters) -
  Aangeschafte boeken 2334
  Aanwas fotomateriaal 0 foto's
  Aanwas audiovisueel materiaal 35 uur audio
     

  Onderhoud

   
  Gerestaureerde boeken -
  Ingebonden boeken en periodieken 22
  Preventieve behandelingen (meters) 1
     

  Ontsluiting

   
  Archieven geïndexeerd (meters) -
  Boeken en reeksen gecatalogiseerd 2334
  Gedrukte collecties verwerkt (meters)
  Beeld- en geluidsmateriaal gecatalogiseerd 337 cd's
     

  Diensten

   
  Bezoeken aan studiezaal 63
  Buitenlandse bezoekers 0
  Bezoekers website 1.267.992
  Webpagina's geraadpleegd 7.936.921
  Archiefeenheden geraadpleegd 42
  Boeken geraadpleegd onbekend
  Reeksen geraadpleegd onbekend
  Microfilms geraadpleegd n.v.t.
  Documentatiebestanden geraadpleegd onbekend
  Vragen beantwoord 400
  Repro-opdrachten n.v.t.
     

  Digitalisering

   
  Papier- totaal gedigitaliseerd 30%
  Audio- totaal gedigitaliseerd  85%
 • Personeel en financiĆ«n

  In de tabel hieronder ziet u de formatie van het Meertens Instituut in 2007. De totale formatie was 48,3 fte. Hiervan was 33,0 fte gereserveerd voor wetenschappelijk personeel en personeel voor documentatie. De overige 15,3 fte was bestemd voor niet-wetenschappelijk personeel.

  Formatie 2007 (in fte's)

  Afdeling WP + DocP NWP
  Directie
  Nederlandse Etnologie
  Variatielinguïstiek
  Algemene Zaken
    P&O
    Financiën
    Communicatie/DTP
    Receptie
    Secretariaat
    ICT
     Helpdesk en systeembeheer
     (deels uitbesteed)
     Technische ontwikkeling
     (inclusief audiodigitalisering)
    Bibliotheek en documentatie
    Beheer documentatie en collecties
    Facilitair beheer


    1.0
  14.0
  18.0
   1.0
   

   0.8
   1.0
   0.9
   1.5
   1.0

   0.6

   3.6

   3.9
   0.4
   0.6
   

   

   

  Totaal 33.0 15.3

  WP = wetenschappelijk personeel
  NWP = niet-wetenschappelijk personeel
  DocP = documentatie personeel

  Financiën

  Het budget was in 2007 3,5 miljoen euro
  De bijdrage van de KNAW was 80%
  De externe financiering bedroeg 20%

   

 • Wetenschappelijke output 2007

   

   

  Wetenschappelijke publicaties

   
  Artikelen in 'refereed journals' - totaal 17
  Artikelen in 'non-refereed journals' 10
  Boeken  
      proefschriften -
      monografieën -
      geredigeerde bundels, congres proceedings 8
  Hoofstukken in boeken, bundels en proceedings 40
     

  Begeleiding externe promovendi

   
  Voltooide intern voorbereide promoties, begeleid vanuit het instituut  
      begeleiding als promotor   
      begeleiding als medepromotor 1
  Voltooide extern voorbereide promoties, begeleid vanuit het instituut  
      begeleiding als promotor  
      begeleiding als medepromotor 4
     

  Overige publicaties

   
  Vakpublicaties en producten (bijv. externe rapporten, software, datasets) 26
  Populariserende artikelen
  26
     

  Wetenschappelijke voordrachten

   
      Keynote-voordrachten 14
      Overige voordrachten 116
     
   

  Wetenschappelijke bijeenkomsten

   
  Wetensch. bijeenkomsten (mede)georganiseerd door instituut
  (congressen, symposia, workshops, etc.)
   
      met overwegend deelnemers uit Nederland 29
      met zowel deelnemers uit Nederland als uit het buitenland 10
 • Organisatie en output

  Onder dit menu staat informatie over:

  • personeel en financiën
  • tijdsinzet voor onderzoek, onderwijs e.d.
  • de wetenschappelijke output
  • de output van de collecties en diensten
  Ruben
  Ruben Koman overhandigt het eerste exemplaar van Wonderbaarlijk Dordrecht
  aan priester Antoine Bodar
  © C. Sellenrode