Organisatie en output

 • Tijdsinzet

     
  Personele inzet voor onderzoek  
  Onderzoeksinzet - totaal (fte's) 20.9
      waarvan vast 13.1
      waarvan tijdelijk, excl. promovendi 2.4
      waarvan promovendi 5.4
     
  Personele inzet voor onderwijs  
  Onderwijsinzet - totaal (fte's) 1.0
     
  Personele inzet voor collecties  
  Inzet collectietaken - totaal (fte's) 13.7
      waarvan collectievorming 6.4
      waarvan beheer en ontsluiting 4.8
      waarvan dienstverlening 2.5
     
  Gastonderzoekers  
  Inkomende gastonderzoekers/fellows (aantal) 1
  Uitgaande gastonderzoekers/fellows (aantal) 2
     
  Leerstoelen  
  Gewone leerstoelen - bezoldigd (aantal) -
  Gewone leerstoelen - onbezoldigd (aantal) -
  Bijzondere leerstoelen (aantal) 6
  Tijdsinzet onbezoldigde en bijzondere leerstoelen (fte's)    1,2
 • Output collecties en diensten

     
     
  Acquisities  
  Aanwas archieven (bruto meters) 5
  Aanwas archieven (netto meters) -
  Aangeschafte boeken 1570
  Aanwas fotomateriaal 465 foto's
  Aanwas audiovisueel materiaal 35 uur audio
  Aanwas pamfletten/posters n.v.t.
     
  Onderhoud  
  Microfilm opnamen n.v.t.
  Gerestaureerde boeken -
  Ingebonden boeken en periodieken 118
  Preventieve behandelingen (meters) 20
     
  Ontsluiting  
  Archieven geïndexeerd (meters) -
  Boeken en reeksen gecatalogiseerd 1570
  Gedrukte collecties verwerkt (meters)
  Beeld- en geluidsmateriaal gecatalogiseerd 465 foto's
     
  Diensten  
  Bezoeken aan studiezaal 54
  Buitenlandse bezoekers 1
  Bezoekers website 1.210.972
  Webpagina's geraadpleegd 13.313.326
  Archiefeenheden geraadpleegd 49
  Boeken geraadpleegd 33
  Reeksen geraadpleegd idem
  Microfilms geraadpleegd n.v.t.
  Documentatiebestanden geraadpleegd 200
  Vragen beantwoord 400
  Repro-opdrachten -
     
  Digitalisering  
  Papier- totaal gedigitaliseerd 30%
  Audio- totaal gedigitaliseerd  85%
 • Personeel en financiĆ«n

  In de tabel hieronder ziet u de formatie van het Meertens Instituut in 2006. De totale formatie was 52,2 fte. Hiervan was 34,3 fte gereserveerd voor wetenschappelijk personeel en personeel voor documentatie. De overige 17,9 fte was bestemd voor niet-wetenschappelijk personeel.

  Formatie 2006 (in fte's)

  Afdeling WP + DocP NWP
  Directie
  Nederlandse Etnologie
  Variatielinguïstiek
  Algemene Zaken
    Hoofd
    P&O
    Financiën
    Communicatie/DTP
    Receptie
    Secretariaat
    Automatisering
    Bibliotheek en documentatie
    Beheer documentatie en collecties
    Facilitair beheer
  1.0
  15.1
  18.2
  1.0
  0.8
  1.0
  1.4
  1.5
  1.0
  6.0
  3.9
  0.4
  0.9
  Totaal 34.3 17.9

  WP = wetenschappelijk personeel
  NWP = niet-wetenschappelijk personeel
  DocP = documentatie personeel

   

  Financiën

  Het budget was in 2006 3,2 miljoen euro
  De bijdrage van de KNAW was 80%
  De externe financiering bedroeg 20%

 • Wetenschappelijke output 2006

     
  Wetenschappelijke publicaties  
  Artikelen in 'refereed journals' - totaal 28
  Artikelen in 'non-refereed journals' 10
  Boeken 9
      waarvan proefschriften -
      waarvan monografieën 1
      waarvan geredigeerde bundels, congres proceedings 8
  Hoofstukken in boeken, bundels en proceedings 23
     
  Begeleiding externe promovendi  
  Begeleide interne (afgeronde) promoties - totaal 2
      waarvan als 1e begeleider
      waarvan als medebegeleider 2
  Begeleide externe (afgeronde) promoties - totaal 6
      waarvan als 1e begeleider 2
      waarvan als medebegeleider 4
     
  Vakpublicaties  
  Recensies 6
  Overige vakpublicaties 21
     
  Wetenschappelijke voordrachten  
  Wetenschappelijke voordrachten en lezingen 137
      waarvan als invited en/of keynote speaker 44
      waarvan als selected speaker 56
      overig 37
     
  Wetenschappelijke bijeenkomsten  
  Wetensch. bijeenkomsten (mede)georganiseerd door instituut
  (congressen, symposia, workshops, etc.)
  16
      waarvan met overwegend nationale deelnemers 11
      waarvan met overwegend internationale deelnemers 5
 • Organisatie en output

  Onder dit menu staat informatie over:

  • personeel en financiën
  • tijdsinzet voor onderzoek, onderwijs e.d.
  • de wetenschappelijke output
  • de output van de collecties en diensten

   

  Zomercarnaval Rotterdam

   

  Zomercarnaval Rotterdam
  © Rosa Verhoeve