Organisatie en output

 • Tijdsinzet

     

  Personele inzet voor onderzoek

   
  Onderzoeksinzet in fte's (80%)  
  vast wetenschappelijk personeel 10.4
  tijdelijk wetenschappelijk personeel,
  excl. promovendi
   1.4
  promovendi  3.8
     

  Personele inzet voor onderwijs

   
  Onderwijsinzet in fte's  1.7
     

  Personele inzet voor collecties

   
  Inzet collectietaken in fte's (100%)  
  t.b.v. collectievorming  5.1
  t.b.v. beheer en ontsluiting (inclusief digitaliseringsactiviteiten)  6.5
  t.b.v. dienstverlening  1.4
     

  Gastonderzoekers

   
  Aantal gastonderzoekers/fellows in het instituut (verblijf > 1 maand)  5
     

  Leerstoelen

   
  Gewoon en buitengewoon hoogleraren (aantal)  -
  Bijzonder hoogleraren (aantal)  7
  Tijdsinzet in fte's  1.2
     
 • Output collecties en diensten

     
     

  Acquisities

   
  Aanwas archieven (bruto meters) 22.0
  Aanwas archieven (netto meters) 10.0
  Aangeschafte boeken 536
  Aanwas fotomateriaal 0 foto's
  Aanwas audiovisueel materiaal 57 muziek cd's
    28 uur audio

  Ontsluiting

   
  Archieven geïndexeerd (meters) 36
  Boeken en tijdschriften gecatalogiseerd 1252
  Gedrukte collecties verwerkt (meters) -
  Beeld- en geluidsmateriaal gecatalogiseerd 11 cd's
     

  Diensten

   
  Bezoeken aan studiezaal 29
  Bezoekers website  
  1.202.338
  Webpagina's geraadpleegd  
  25.802.436
  Archiefeenheden geraadpleegd
  30
  Vragen beantwoord 450
     
     

  Conservering

   
  Aantallen scans / audio-cd's 220 audio-opnamen (89 uur)
     
 • Personeel en financiën

  In de tabel hieronder ziet u de formatie van het Meertens Instituut in 2011. De totale formatie was 45.2 fte. Hiervan was 26 fte gereserveerd voor wetenschappelijk personeel en personeel voor documentatie. De overige 19.2 fte was bestemd voor niet-wetenschappelijk personeel.

  Formatie 2011 (in fte's)

  Afdeling WP + DocP NWP
  Directie
  Variatielinguïstiek
  Nederlandse Etnologie
  Algemene Zaken
  P&O
  Financiën
  Communicatie/DTP
  Receptie
  Secretariaat
  ICT
  Technische ontwikkeling
  (inclusief audiodigitalisering)
  Bibliotheek, documentatie en collecties

  Facilitair beheer
   
    1.0
  13.0
  12.0
  1.0


  0.8
  1.2
  1.5
  1.5
  1.0

  9.3

  5.3
  2.7
  0.2

   

   

  Totaal 26.0 19.2

  WP = wetenschappelijk personeel
  NWP = niet-wetenschappelijk personeel
  DocP = documentatie personeel

  Financiën

  Het budget was in 2011 4.5 miljoen euro
  De bijdrage van de KNAW was 64 %
  De externe financiering bedroeg 36 %

   

 • Wetenschappelijke output

   

  Wetenschappelijke publicaties

  Artikelen in tijdschriften, gerefereerd 19
  Artikelen in tijdschriften, niet gerefereerd 17
  Hoofdstukken in boeken, bundels en proceedings 50
  Boeken/monografieën 2
  Dissertaties 1
  Boekredactie 3
  Populariserende artikelen 38
  Tijdschriftredactie 18
   

  Promotiebegeleiding

  Voltooide intern voorbereide promoties, begeleid vanuit het instituut 1
  Voltooide extern voorbereide promoties, begeleid vanuit het instituut 2
   

  Wetenschappelijke voordrachten

  Voordrachten/lezingen als keynote speaker 49
  Overige voordrachten/lezingen 87
   

  Wetenschappelijke bijeenkomsten

  Wetensch. bijeenkomsten (mede)georganiseerd door instituut
  (congressen, symposia, workshops, etc.)
  22
 • Organisatie en output


  Onder dit menu staat informatie over:
  • personeel en financiën
  • tijdsinzet voor onderzoek, onderwijs e.d.
  • de wetenschappelijke output
  • de output van de collecties en diensten

   

   

  foto ‘JOY’ van Connie Bakker.