Colofon

 • Colofon

  Eindredactie Femke Niehof
  Techniek Jan Pieter Kunst
  Fotografie Mathilde Jansen, Femke Niehof en Irene Stengs
  Vormgeving Gebaseerd op folder vormgegeven door Ineke Meijer


  Het copyright van deze site berust bij Meertens Instituut (KNAW), maart 2011

  Met vragen en opmerkingen kunt u terecht bij: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

   


       
        foto Kaartenbak op het Meertens Instituut, Femke Niehof