Organisatie en output

 • Tijdsinzet

     

  Personele inzet voor onderzoek

   
  Onderzoeksinzet in fte's (80%)  
  vast wetenschappelijk personeel 10.2
  tijdelijk wetenschappelijk personeel,
  excl. promovendi
   2.2
  promovendi  3.9
     

  Personele inzet voor onderwijs

   
  Onderwijsinzet in fte's  1.6
     

  Personele inzet voor collecties

   
  Inzet collectietaken in fte's (100%)  
  t.b.v. collectievorming  6.0
  t.b.v. beheer en ontsluiting (inclusief digitaliseringsactiviteiten)  5.3
  t.b.v. dienstverlening  1.7
     

  Gastonderzoekers

   
  Aantal gastonderzoekers/fellows in het instituut (verblijf > 1 maand)  5
     

  Leerstoelen

   
  Gewoon en buitengewoon hoogleraren (aantal)  -
  Bijzonder hoogleraren (aantal)  6
  Tijdsinzet in fte's  1.2
     
 • Output collecties en diensten

     
     

  Acquisities

   
  Aanwas archieven (bruto meters) 10.0
  Aanwas archieven (netto meters) 7.0
  Aangeschafte boeken 512
  Aanwas fotomateriaal 0 foto's
  Aanwas audiovisueel materiaal 31 muziek cd's
     

  Ontsluiting

   
  Archieven geïndexeerd (meters) 14
  Boeken en tijdschriften gecatalogiseerd 1832
  Gedrukte collecties verwerkt (meters) -
  Beeld- en geluidsmateriaal gecatalogiseerd 107 cd's
     

  Diensten

   
  Bezoeken aan studiezaal 58
  Bezoekers website  
  1.971.213
  Webpagina's geraadpleegd  
  54.463.114
  Archiefeenheden geraadpleegd
  23
  Vragen beantwoord 450
     
     

  Conservering

   
  Aantallen scans / audio-cd's 1770 scans/76 audio cd's
     
 • Personeel en financiën

  In de tabel hieronder ziet u de formatie van het Meertens Instituut in 2010. De totale formatie was 44.2 fte. Hiervan was 28.5 fte gereserveerd voor wetenschappelijk personeel en personeel voor documentatie. De overige 15.7 fte was bestemd voor niet-wetenschappelijk personeel.

  Formatie 2010 (in fte's)

  Afdeling WP + DocP NWP
  Directie
  Variatielinguïstiek
  Nederlandse Etnologie
  Algemene Zaken
  P&O
  Financiën
  Communicatie/DTP
  Receptie
  Secretariaat
  ICT
  Helpdesk en systeembeheer
  (deels uitbesteed)
  Technische ontwikkeling
  (inclusief audiodigitalisering)
  Bibliotheek, documentatie en collecties

  Facilitair beheer
   
    1.0
  12.8
  14.7
  1.0


  0.8
  1.2
  1.3
  1.5
  1.0

  0.3

  5.3

  2.7
  0.6

   

   

  Totaal 28.5 15.7

  WP = wetenschappelijk personeel
  NWP = niet-wetenschappelijk personeel
  DocP = documentatie personeel

  Financiën

  Het budget was in 2010 3.8 miljoen euro
  De bijdrage van de KNAW was 78%
  De externe financiering bedroeg 22%

   

 • Wetenschappelijke output

   

  Wetenschappelijke publicaties

  Artikelen in tijdschriften, gerefereerd 20
  Artikelen in tijdschriften, niet gerefereerd 8
  Hoofdstukken in boeken, bundels en proceedings 37
  Boeken/monografieën 2
  Dissertaties 3
  Boekredactie 3
  Artikelen in tijdschriften, populariserend 24
  Tijdschriftredactie 20
   

  Promotiebegeleiding

  Voltooide intern voorbereide promoties, begeleid vanuit het instituut 5
  Voltooide extern voorbereide promoties, begeleid vanuit het instituut 4
   

  Wetenschappelijke voordrachten

  Voordrachten/lezingen als keynote speaker 36
  Overige voordrachten/lezingen 100
   

  Wetenschappelijke bijeenkomsten

  Wetensch. bijeenkomsten (mede)georganiseerd door instituut
  (congressen, symposia, workshops, etc.)
  16
 • Organisatie en output


  Onder dit menu staat informatie over:

  •    personeel en financiën
  •    tijdsinzet voor onderzoek, onderwijs e.d.
  •    de wetenschappelijke output
  •    de output van de collecties en diensten

   

   

  foto Femke Niehof, WK op het Meertens Instituut