Organisatie en output

 • Tijdsinzet

     

  Personele inzet voor onderzoek

   
  Onderzoeksinzet in fte's (80%)  
  vast wetenschappelijk personeel 10.2
  tijdelijk wetenschappelijk personeel,
  excl. promovendi
   4.2
  promovendi  3.9
     

  Personele inzet voor onderwijs

   
  Onderwijsinzet in fte's  1.8
     

  Personele inzet voor collecties

   
  Inzet collectietaken in fte's (100%)  
  t.b.v. collectievorming  6.8
  t.b.v. beheer en ontsluiting (inclusief digitaliseringsactiviteiten)  5.4
  t.b.v. dienstverlening  2.3
     

  Gastonderzoekers

   
  Aantal gastonderzoekers/fellows in het instituut (verblijf > 1 maand)  6
     

  Leerstoelen

   
  Gewoon en buitengewoon hoogleraren (aantal)  -
  Bijzonder hoogleraren (aantal)  7
  Tijdsinzet in fte's  1.4
     
 • Output collecties en diensten

     
     

  Acquisities

   
  Aanwas archieven (bruto meters) 4.0
  Aanwas archieven (netto meters) 4.0
  Aangeschafte boeken 575
  Aanwas fotomateriaal 0 foto's
  Aanwas audiovisueel materiaal 44 muziek cd's/35 uur audio
     

  Ontsluiting

   
  Archieven geïndexeerd (meters) 6
  Boeken en tijdschriften gecatalogiseerd 3375
  Gedrukte collecties verwerkt (meters) -
  Beeld- en geluidsmateriaal gecatalogiseerd  251 cd's
     

  Diensten

   
  Bezoeken aan studiezaal 72
  Buitenlandse bezoekers 0
  Bezoekers website 1.494.959
  Webpagina's geraadpleegd 45.176.944
  Archiefeenheden geraadpleegd 25
  Vragen beantwoord 400
     

  Conservering

   
  Aantallen scans / audio-cd's 2350 scans / 207 audio-cd's
     
 • Personeel en financiën

  In de tabel hieronder ziet u de formatie van het Meertens Instituut in 2009. De totale formatie was 48.5 fte. Hiervan was 32.3 fte gereserveerd voor wetenschappelijk personeel en personeel voor documentatie. De overige 16.2 fte was bestemd voor niet-wetenschappelijk personeel.

  Formatie 2009 (in fte's)

  Afdeling WP + DocP NWP
  Directie
  Variatielinguïstiek
  Nederlandse Etnologie
  Algemene Zaken
  P&O
  Financiën
  Communicatie/DTP
  Receptie
  Secretariaat
  ICT
  Helpdesk en systeembeheer
  (deels uitbesteed)
  Technische ontwikkeling
  (inclusief audiodigitalisering)
  Bibliotheek, documentatie en collecties

  Facilitair beheer
   
    1.0
  13.8
  17.5
  1.0


  0.8
  1.2
  1.3
  1.5
  1.0

  0.6

  5.5

  2.7
  0.6  Totaal 32.3 16.2

  WP = wetenschappelijk personeel
  NWP = niet-wetenschappelijk personeel
  DocP = documentatie personeel

  Financiën

  Het budget was in 2009 3.9 miljoen euro
  De bijdrage van de KNAW was 78%
  De externe financiering bedroeg 22%


 • Wetenschappelijke output

  Wetenschappelijke publicaties

  Artikelen in tijdschriften, gerefereerd 21
  Artikelen in tijdschriften, niet gerefereerd 3
  Hoofdstukken in boeken, bundels en proceedings 37
  Boeken/monografieën 11
  Dissertaties -
  Boekredactie 3
  Artikelen in tijdschriften, populariserend 37
  Tijdschriftredactie 9

  Promotiebegeleiding

  Voltooide intern voorbereide promoties, begeleid vanuit het instituut -
  Voltooide extern voorbereide promoties, begeleid vanuit het instituut -

  Wetenschappelijke voordrachten

  Voordrachten/lezingen als keynote speaker 43
  Overige voordrachten/lezingen 107

  Wetenschappelijke bijeenkomsten

  Wetensch. bijeenkomsten (mede)georganiseerd door instituut
  (congressen, symposia, workshops, etc.)
  18
 • Organisatie en output


  altOnder dit menu staat informatie over:

  •      personeel en financiën
  •      tijdsinzet voor onderzoek, onderwijs e.d.
  •      de wetenschappelijke output
  •      de output van de collecties en diensten

   

   

  foto Ruben A. Koman: Christelijke Sing-In tijdens de pinksterbijeenkomst te Biddinghuizen