New in the collection

Every first friday of the month (except for July and August), the institute sends out a digital newsletter. The newsletter is in Dutch.

Every month a new addition to our collection is highlighted, all articles are in Dutch. 

Nieuw in de collectie: Verhalen van de drakendochter – leven en werk van Maartje Draak
Nieuw in de collectie: Stenen herinneringsbanken
Nieuw in de digitale collectie: Het Berbice Dutch
Nieuw in de digitale collectie: Neder-L, van e-post tot weblog
Nieuw in de collectie: Bekakt praten
Nieuw in de collectie: Biografie van het Gronings
Nieuw in de collectie: Inventarisatie van Collectie Tummers
Nieuw in de collectie: Death and the Rock Star
Nieuw in de collectie: Het nieuwe jaar in levensboeken
Nieuw in de collectie: Co-habiting with ghosts
Nieuw in de collectie: Wijsheid in spreekwoorden
Nieuw in de collectie: dossiers Fostedina en Koningslied
Nieuw in de collectie: Dialectpop door Jan Schepers
Nieuw in de collectie: Roep der verten van Lutgard Mutsaers
Nieuw in de collectie: Documentatie project Bedevaartplaatsen in Nederland
Digitale data: de collectie ‘Eersteklassertjes’
Nieuw in de collectie: Goud voor uw brief
Nieuw in de collectie: De Bosatlas van het cultureel erfgoed
Nieuw in de collectie: Taal van Haaksbergen
Nieuw in de collectie: Uncharted
Nieuw in de collectie: Bezoekt Noord-Holland! – een eerste impressie van de Collectie Van der Ven
Nieuw in de collectie: Archief van Radio Volkskundig Bureau
Nieuw in de Collectie: Beelden van het Instituut voor Dialectologie, Volkskunde en Naamkunde in de jaren ‘60 en ‘70
Nieuw in de collectie: Boeken over Nederland
Nieuw in de collectie: Neerlandistiek in beeld
Nieuw in de collectie: Vogelverschrikkers
Nieuw in de collectie: Leuke, misselijke en schuine moppen
Nieuw in de collectie: Voornamencollectie Weehuizen
Nieuw in de collectie: ‘Effies mooi anzitte’
Nieuw in de collectie: Nederlands Dagboekarchief
Nieuw in de collectie: Snippertje van eeuwenoud handgeschreven boek
Nieuw in de collectie: Boeken uit de bibliotheek van Willem van Warmelo
Nieuw in de collectie : Archief P.C. Paardekooper
Nieuw in de collectie: Sinterklaastips uit verzameling feestartikelenwinkel
Nieuw in de collectie: De verloren gewaande dialectvragenlijst 57c
Nieuw in de collectie: 'Wit als sneeuw, zwart als inkt'
Nieuw in de collectie: digitale tijdschriften
Nieuw in de collectie: Das Büro
Nieuw in de collectie: Duvels op de kasseien
Nieuw in de collectie: achttiende-eeuws 'memorieboekje'
Nieuw in de collectie: liedboekjes en -schriftjes
Nieuw in de collectie: 'Religie nu - spiritualiteit in Nederland' door Eddy Seesing
Nieuw in de collectie: Het archief van J.G. Vermeulen
Nieuw in de collectie: Het laatste deel van het 'Wurdboek van de Fryske taal'
Nieuw in de collectie: Iedere dag gezond, lekker en betaalbaar eten
Nieuw in de collectie: Verzameling volksverhalen van Jacques Sinninghe
Nieuw in de collectie: Archief Alida Edelman-Vlam
Nieuw in de collectie: woordenboeken
Nieuw in de collectie: Volksschilderkunst
Nieuw in de collectie: Taalatlas van het Ladinisch en aangrenzende dialecten
Nieuw in de collectie: Dagboeken van Mano Scheuer
Nieuw in de collectie: Achter de muziek aan, muzikaal erfgoed in Nederland en Vlaanderen
Nieuw in de collectie: Herwijns dialect door Pieter Bijl
Nieuw in de collectie: Typisch Nederland
Nieuw in de collectie: Miljoenste exemplaar Prisma-woordenboek Nederlands
Nieuw in de collectie: Katknuppelaars en keivreters : aquarellen door Jan Woldring
Nieuw in de collectie: Liedboeken uit de collectie van J. Moormann