Page 18 of 116

  07 May 2018

  Nieuwsbrief mei 2018

  In de nieuwsbrief van mei een interview met filoloog Frank Willaert, die op 9 mei de derde Louis Peter Grijp-lezing uitspreekt. Hij licht een tipje van de sluier op over zijn lezing, waarin de rol van het oude Lotharingen in de geschiedenis van de West-Europese minnelyriek centraal staat. Verder is er aandacht voor een Limburgse uitbreiding van de Friese stimmen-app en de uitbreiding van de Beeldenbank. In de Vraag van de Maand geven we een kijkje in het P.J. Meertens-Instituut uit de tijd van Voskuil, aan de hand van foto's van Cor Mooij.

  Foto: Frank Willaert (door Diana Dimbueni)

  07 May 2018

  Vertrokken Nederlands: welke veranderingen maken de Nederlandse taal of dialecten en de Nederlandse cultuur in den vreemde door?

  Van 3 tot en met 6 april is op het Leidse Lorentz Center de workshop ‘Citizen Science Lab: Sampling Language and Culture’ gehouden, mede georganiseerd door het Meertens Instituut. Centraal stond de vraag hoe grootschalig onderzoek naar het Nederlands in het buitenland kan worden uitgevoerd. Een verslag van de workshop staat op Neerlandistiek.nl.

  Als vervolg op de workshop wordt een pilotonderzoek opgezet om te bekijken in hoeverre het mogelijk is via een netwerk van geëmigreerde Nederlanders en Vlamingen te achterhalen welke veranderingen de Nederlandse taal of dialecten en de Nederlandse cultuur in den vreemde doormaken. Hiervoor is een eerste website in het leven geroepen. In de nieuwsbrief van juni besteden we meer aandacht aan het project. Ondertussen kunnen belangstellenden zich aanmelden bij de facebookgroep Vertrokken Nederlands – Emigrant Dutch.
   
  02 May 2018

  Beeldenbank uitgebreid met trefwoorden en verwijzingen

  Na het overlijden van Sjef van den Bosch (1938-2008) verwierf het Meertens Instituut zijn collectie miniatuurbeelden. Het gaat vooral replica's van Nederlandse beelden, waaraan verhalen zijn verbonden in de vorm van een sprookje, sage, legende, spot- of bijnaam, gezegde of liedje.

  Read more...
  03 May 2018

  App ‘Sjtumme va Limburg’ binnenkort online

  In de loop van 2018 wordt de app Stimmen uitgebreid voor het Limburgs: Sjtumme van Limburg. Deze app is in staat via een quiz te raden waar een spreker van het Limburgs vandaan komt.

  De gebruiker van de app spreekt hiervoor woorden in het Limburgs in. De data die de app op deze manier verzamelt, worden gebruikt voor onderzoek naar meertaligheid. Op den duur worden de data ook beschikbaar gesteld aan bedrijven die spraaktechnologie gebruiken. Dat moet ertoe leiden dat ook Limburgs gesproken kan worden tegen bijvoorbeeld Siri, de spraakcomputer op de iPhone. Die is nu alleen in het Nederlands.

  Read more...
  13 April 2018

  NWO kent 13,8 miljoen euro toe aan CLARIAH PLUS

  NWO heeft 13,8 miljoen euro toegekend voor het ontwikkelen van CLARIAH PLUS, een digitale infrastructuur voor de geesteswetenschappen en sociale wetenschappen. Het Meertens Instituut maakt deel uit van het consortium achter de aanvraag. Op donderdag 12 april overhandigde minister Ingrid van Engelshoven een officieel certificaat aan Lex Heerma van Voss, directeur van het Huygens ING.

  De financiering van CLARIAH PLUS wordt mogelijk gemaakt door het NWO-programma Nationale roadmap grootschalige onderzoeksfaciliteiten, bedoeld voor de bouw of vernieuwing van onderzoeksfaciliteiten met een internationale uitstraling. CLARIAH PLUS is een nationale infrastructuur voor de geesteswetenschappen en sociale wetenschappen. Het is het enige consortium uit de sociale wetenschappen en de geesteswetenschappen dat is gehonoreerd. Alle overige consortia vallen in de categorie Bèta of Life. 

  Read more...