Page 16 of 133

  19 March 2020

  Louis Peter Grijp-lezing 2020 uitgesteld

  De Louis Peter Grijp-lezing, die jaarlijks rondom 10 mei wordt gesproken door een liedonderzoeker, wordt in verband met de ontwikkelingen omtrent het coronavirus uitgesteld tot nader order. Zodra er een nieuwe datum voor de lezing bekend is, brengen we u hiervan op de hoogte via onze website en mediakanalen. 

  Foto: Liedzanger Wannes Van de Velde

  13 March 2020

  Religiewetenschapper Sakina Loukili één van de twaalf nieuwe Faces of Science

  Hoe ziet je leven eruit als je wetenschapper wordt? Religiewetenschapper Sakina Loukili is één van de twaalf nieuwe Faces of Sciences die gaan bloggen over hun leven in de wetenschap. De onderzoekers zullen verslag doen van hun dagelijks bestaan in de wetenschap, in filmpjes en blogs. 
   
  Sakina Loukili (29), één van de nieuwe 'gezichten', is religiewetenschapper aan het Meertens Instituut bij de onderzoeksgroep NL-LAB en aan de VU. Haar onderzoek richt zich op DENK en NIDA, politieke bewegingen die zich verzetten tegen rechts-populisme en opkomen voor de stem van islamitische Nederlanders. Sociale media zijn daarbij cruciaal. Nederlandse politici spreken vaak over de ‘joods-christelijke’ wortels van Nederland: daar horen moslims niet bij. Maar welke rol speelt religie hier nu eigenlijk?
  Read more...
  28 February 2020

  Oproep voor de Euregio: help mee om gedeelde geschiedenis zichtbaar te maken via taal

  Taalonderzoeker Leonie Cornips (Meertens Instituut en Universiteit Maastricht) is betrokken bij het project Terra Mosana. Terra Mosana is een Euregionaal project dat de gemeenschappelijke geschiedenis van de Euregio - grofweg het gebied tussen Maastricht, Luik, Aken, Beringen, Jülich, Leopoldsburg en Tongeren - bestudeert. In die geschiedenis horen ook de talen van vroeger en nu. De onderzoekers willen weten, én aan iedereen laten horen, hoe rijk de talen en dialecten zijn tussen Maas en Rijn.

  Daarom is het doel van dit project om sprekers uit de Euregio zeven korte zinnen te laten inspreken in hun eigen taal en/of dialect. In deze zeven korte zinnen staat de gedeelde geschiedenis van de Euregio centraal. De verzamelde geluidsfragmenten worden samengevoegd tot een geluidskunstwerk. Dit geluidskunstwerk kan te horen zijn in exposities, films, podcasts, etc.

  Read more...
  03 March 2020

  Nieuwsbrief februari 2020

  In de nieuwsbrief van februari besteden we aandacht aan de eerste lezingenmiddag van NL-Lab, een cross-disciplinaire onderzoeksgroep die de komende jaren onderzoek zal doen naar de Nederlandse identiteit. Diverse onderzoekers deelden hun vroege bevindingen over aspecten van de Nederlandse eetcultuur en er was een ware dropproeverij. Verder vragen we uw medewerking aan twee stageonderzoeken: één over vaccineren in Nederland, een ander over complementaire geneeswijzen. De Vraag van de Maand luidt: Wat weten we over taal in de hersenen? Marc van Oostendorp beantwoordt deze vraag in een reeks video's. 

  foto: Marieke van Erp

  21 February 2020

  Workshop 'Immaterieel erfgoed & musea' ontwikkeld door Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland en Meertens Instituut

  Het Meertens Instituut heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van de workshop 'Immaterieel erfgoed & musea' van Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland.

  Veel vormen van immaterieel erfgoed zijn nauw verbonden met materieel erfgoed, voorwerpen, gebouwen of plaatsen. Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland onderzoekt hoe beide vormen van erfgoed in samenhang geborgd kunnen worden. Een uitdaging is dat over het in samenhang borgen nog weinig expertise is. Ook worden binnen de verschillende erfgoedsectoren uiteenlopende begrippen en benaderingswijzen gehanteerd. Zelfs wat onder erfgoed wordt verstaan, verschilt.

  Read more...