Page 15 of 116

  02 August 2018

  Oproep aan geƫmigreerde Nederlanders en Vlamingen

  In onze nieuwsbrief van juni 2018 besteedden we aandacht aan Vertrokken Nederlands, het grootschalige onderzoek dat Nicoline van der Sijs van het Meertens Instituut gaat uitvoeren naar de taal van Nederlandse emigranten.
   
  Inmiddels hebben we, in samenwerking met de Nederlandse Taalunie, een enquête opgesteld voor alle geëmigreerde Nederlanders en Vlamingen, en voor iedereen die afstamt van Nederlandse of Vlaamse emigranten. Het doel van de enquête is om in kaart te brengen waar moedertaalsprekers van het Nederlands of een in Nederland of Vlaanderen gesproken dialect danwel regionale taal verspreid over de wereld wonen; in welke situaties zij hun moedertaal gebruiken; en of en hoe ze hun moedertaal doorgeven aan de volgende generatie.
  01 August 2018

  Meertens Instituut laat informatie over dialectgebruik en volksgebruiken digitaliseren door vrijwilligers

  Op 9 juli is een nieuw project ‘Meertens-vragenlijsten Taal en Cultuur (1931-2005)’ gestart op  het crowdsourcingplatform VeleHanden. Het doel van het project is de antwoorden op de vragenlijsten van  het Meertens Instituut te ontsluiten. Die vragenlijsten bevatten informatie over dialectgebruik, volksgebruiken en namen in Nederland en Vlaanderen vanaf 1931.

  Al sinds 2012 maakt het Meertens Instituut dankbaar gebruik van de enthousiaste inzet van vrijwilligers die helpen met het toegankelijk maken van de beroemde vragenlijsten van het Meertens Instituut. Vanwege de belangrijke resultaten die al beschikbaar zijn gekomen, wordt dit werk nu voortgezet via het platform VeleHanden. VeleHanden is een website waar archieven en musea hun gedigitaliseerde collecties ter ontsluiting aanbieden aan het grote publiek. Het Meertens Instituut doet nu voor het eerst ook een beroep op dit platform.

  Read more...
  18 July 2018

  Vacature voor een senior-onderzoeker 'body, food and well-being' (m/v)

  Het Meertens Instituut is op zoek naar een senior-onderzoeker (m/v) die onderzoek doet naar de raakvlakken 'embodiment', zintuigen, gezondheid en voedselcultuur. Ga hier naar de vacature

  30 July 2018

  Nederlandse tradities door het oog van Rosa Verhoeve (1959-2018)

  Onlangs hebben wij met droefheid kennisgenomen van het overlijden van Rosa Verhoeve op 27 juni 2018.

  Rosa Verhoeve volgde de opleiding beeldhouwkunst aan de Rietveld Academie in Amsterdam. Haar passie en beroep zou echter fotografie worden. Niettemin hebben haar documentaire foto’s vaak ook een gebeeldhouwd, artistiek karakter, zozeer probeerde ze haar onderwerpen op een andere manier, ‘van binnenuit’ in beeld te brengen. In het kader van het onderzoeksproject 'Dutch Rituals. Hedendaagse kalenderfeesten in Nederland' dat in 1998 aan het Meertens Instituut startte, was ze gevraagd om ‘typische’ Nederlandse tradities in beeld te brengen. Van het draaksteken, driekoningenzingen tot het Rotterdams Zomercarnaval. Een deel van de foto’s werd materieel aangekocht en siert sindsdien een aantal kamers van het instituut. Niet alleen fotografeerde ze traditionele cultuur in Nederland, ze ontving een van de prijzen verbonden aan de Zilveren Camera Award 2005 voor haar reportage over drie Ethiopische jeugdcircussen. Als eerbetoon aan Rosa geven wij hier een selectie uit het werk dat ze voor ons maakte.

  Foto door Rosa Verhoeven. De auteursrechten op deze foto berusten bij de Stichting Dutch Rituals.
   

  18 July 2018

  Evaluatierapport Meertens Instituut gepubliceerd

  De Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) heeft vandaag op haar website het rapport gepubliceerd van een internationale commissie die het onderzoek van het Meertens Instituut volgens het Standard Evaluation Protocol heeft geëvalueerd.
   
  Het Meertens Instituut bestudeert en documenteert taal en cultuur in Nederland en Nederlandse taal en cultuur in de wereld. Centraal staan de verschijnselen die het alledaagse leven in onze samenleving vormgeven. De commissie kenmerkt het onderzoek van het Meertens Instituut als over het algemeen excellent; het behoort in sommige gevallen zelfs tot de wereldtop. De publicaties zijn van hoge kwaliteit en de internationale zichtbaarheid is goed. De onderzoeksgroepen zijn weliswaar klein maar hebben een opvallend grote impact.
   
  Ook in de zelfgekozen publieke rol heeft het Meertens Instituut veel impact, mede dankzij de vanzelfsprekende relevantie van de onderzoeksthema’s voor het grote publiek.
   
  De oprichting van het KNAW Humanities Cluster wordt door de commissie toegejuicht. De mogelijkheden die de samenwerking met het Huygens ING en het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis biedt voor de ontwikkeling van nieuwe digitale methoden en technieken, acht men van groot belang. Het Meertens Instituut heeft in de afgelopen periode met in het oog lopende digital humanities-projecten laten zien in de voorhoede te staan van paradigma-overstijgend digital humanities-onderzoek..