Page 15 of 124

  25 March 2019

  Onderzoeker Meertens Instituut Frans Hinskens benoemd tot bijzonder hoogleraar Taalvariatie aan de Radboud Universiteit

  Frans Hinskens is met ingang van 15 februari 2019 benoemd tot bijzonder hoogleraar Taalvariatie en taalcontact aan de Radboud Universiteit. Hinskens is sinds 2002 als onderzoeker verbonden aan het Meertens Instituut. 
   
  Frans Hinskens is deskundig op het gebied van de fonologie en sociolinguïstiek. Hij onderzoekt onder andere niet-standaardvariëteiten van het Nederlands, regiolecten en regionale variëteiten van de standaardtaal, creooltalen en Afrikaans.
  Read more...
  25 March 2019

  Nieuwsbrief maart 2019

  In de nieuwsbrief van maart een interview met Ineke Reitsma, privéverzamelaar van Roodkapjespullen. Ze schonkt het Meertens Instituut ruim zevenhonderd boeken met het verhaal van Roodkapje. Verder onder andere aandacht voor de adviescommissie voor de opleidingen Nederlands en de laatste podcast van artist in residence Elise 't Hart. De Vraag van de Maand luidt: Wat is culturele Artificiële Intelligentie? De vraag wordt beantwoord door Antal van den Bosch, taalkundige en directeur van het Meertens Instituut. 

  12 March 2019

  Toske Andreoli wint LSVb-scriptieprijs 2018

  Toske Andreoli, masterstudent aan de Rijksuniversiteit Groningen en vrijwilligster aan het Meertens Instituut, heeft de LSVb-scriptieprijs 2018 gewonnen. Haar scriptie gaat over psychisch welzijn en studievoortgang. Andreoli: "Het gaat erom dat een docent die opmerkt dat een student een paar keer op rij afwezig is aan de student vraagt: 'waar was je?' in plaats van dat deze een minnetje achter zijn of haar naam noteert en het daarbij laat." De prijs werd uitgereikt tijdens het VVD-LSVb onderwijscafé in de Eerste Kamer door minister van OCW Ingrid van Engelshoven.

  Lees meer op ScienceGuide

  22 March 2019

  Meertens Instituut in adviescommissie over opleidingen Nederlandse taal en cultuur

  De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen zal op verzoek van de minister van OCW een advies uitbrengen over de situatie bij de universitaire opleidingen Nederlandse Taal en Cultuur. Vanaf 4 maart 2019 gaat een commissie onder voorzitterschap van Lex Heerma van Voss (Huygens ING en Universiteit Utrecht) aan het werk. Ook Marc van Oostendorp (Meertens Instituut en Radboud Universiteit) zal deel uitmaken van de commissie. Het advies verschijnt rond de zomer 2019.
  12 March 2019

  'Zoals het klokje thuis tikt': nieuwe podcast van Elise 't Hart

  Geluidskunstenaar Elise 't Hart is sinds oktober 2018 Artist in Residence bij het Meertens Instituut. Zij beluistert opnames uit de grote audiocollectie van het instituut, en is daarbij vooral geïnteresseerd in huisgeluiden, zoals krakende vloeren en rinkelende kopjes. Het zijn de geluiden die de onderzoekers juist negeren wanneer zij dialecten, liedjes of volksverhalen bestuderen. Als Artist in Residence maakt 't Hart een serie podcasts die te beluisteren zijn via onze website. Onlangs verscheen haar derde podcast 'Zoals het klokje thuis tikt'. 

  Naar de podcasts van Elise 't Hart.