Page 116 of 116

    28 January 2005

    Straatliederen

    Het lied dat in vroeger eeuwen op straat werd gezongen is alleen overgeleverd op zogenaamde liedblaadjes: vaak voddige papiertjes met een enkele liedtekst erop. Deze werden op straat voor een luttel bedrag verkocht. Tot begin 2004 werden in een Straatliederenproject duizenden van deze liedjes en blaadjes gedigitaliseerd. Dit straatliederenproject was een samenwerkingsverband tussen de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag en het Meertens Instituut.

    Read more...