Page 12 of 135

  08 September 2020

  Antal van den Bosch benoemd tot bijzonder hoogleraar Taal en Kunstmatige Intelligentie

  Prof. dr. A.P.J van den Bosch (1969) is benoemd tot bijzonder hoogleraar Taal en Kunstmatige Intelligentie aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De bijzondere leerstoel is ingesteld vanwege de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Van den Bosch combineert zijn leerstoel met zijn directeurschap van het Meertens Instituut van de KNAW.

  Antal van den Bosch ontwikkelt in zijn onderzoek machine learning en taaltechnologie. Het grootste deel van zijn werk ligt op het snijvlak van deze twee gebieden: computers die natuurlijke taal leren begrijpen en genereren.

  Als bijzonder hoogleraar aan de UvA gaat Van den Bosch werken aan twee tegengestelde lijnen van onderzoek: AI voor taal, en taal voor AI.

  Read more...
  02 July 2020

  Louis Peter Grijp Fonds ter stimulering van het Nederlandse lied

  Het Concertgebouw te Amsterdam beschikt over een nieuw fonds om de uitvoering van het Nederlandse lied te stimuleren. Het fonds is vernoemd naar Louis Peter Grijp (1954-2016), de pionier van het onderzoek naar de geschiedenis van het Nederlandse lied. Grijp werkte tussen 1990 en 2016 als liedonderzoeker aan het Meertens Instituut en was hoogleraar aan de Universiteit Utrecht.

  Read more...
  26 June 2020

  Dutch Crossing - Journal of Low Countries Studies

  Onlangs verscheen het themanummer van Dutch Crossing over de internationale verspreiding van Nederlandse literatuur. Onderzoekers van NL Lab, de cross-disciplinaire onderzoeksgroep van KNAW HuC die zich richt op de studie van Nederlandse cultuur en identiteit in heden en verleden, werkten eraan mee. De publicatie is voortgekomen uit het door FWO en NWO gefinancierde onderzoeksproject Eastbound: The distribution and reception of translations and adaptations of Dutch-language literature, 1850-1990. Zij is te lezen in open access.

  26 June 2020

  Nieuwsbrief juni 2020

  In de nieuwsbrief van juni geven we de aftrap voor het 90-jarig jubileum van het Meertens Instituut. Op 1 juli 1930 begon Piet Meertens zijn eerste werkdag aan het nieuw opgerichte ‘Centraal Bureau voor de Nederlandsch en Friesche dialecten’. Maar hoe ging het collectioneren in een tijd zonder computers en sociale media? Verder is er aandacht voor het Brits-Nederlandse onderzoek naar nepnieuwsgevoeligheid en een nieuw rapport van de Nederlandse Taalunie over talige diversiteit in het onderwijs. In plaats van de Vraag van de Maand introduceren we een nieuwe rubriek: Meertens in Beeld, met een filmpje over het Songbook van Ruud de Wild. 

  Foto: Onderzoek in Urk, 1931. Linksachter staat Piet Meertens, samen met informanten en medewerkers (foto Meertens Instituut).

  26 June 2020

  Oproep: help mee met het toegankelijk maken van historische taal- en cultuurvragen!

  Al sinds 2012 maken we dankbaar gebruik van de enthousiaste inzet van vrijwilligers die ons helpen met het toegankelijk maken van de beroemde vragenlijsten van het Meertens Instituut. Vanaf 1931 zijn door het Dialectenbureau, de voorloper van het Meertens Instituut, vragenlijsten rondgestuurd naar informanten verspreid over Nederland, en later ook Vlaanderen. Het doel was de variatie in de Nederlandse taal en cultuur in kaart te brengen. Op basis van de antwoorden werden de dialectkaarten en etnologische kaarten gemaakt, die tegenwoordig in digitale vorm in de Kaartenbank van het Meertens Instituut te vinden zijn. De historische vragenlijsten en verzamelde antwoorden zijn nu ook voor iedereen toegankelijk via de Vragenlijstenbank.

  Read more...