Page 12 of 121

  22 May 2019

  Twee onderzoekers Meertens Instituut in bestuur Levende Talen Limburgs

  Op 6 april 2019 is Levende Talen Limburgs opgericht, één van de zestien talensecties van Vereniging Levende Talen, de landelijke vereniging voor taaldocenten. Precies een maand later is het bestuur van Levende Talen Limburgs geïnstalleerd tijdens de oprichtingsvergadering van maandag 6 mei in Maastricht. Tot dit bestuur zijn twee onderzoekers van het Meertens Instituut toegetreden: promovenda Jolien Makkinga en hoogleraar Taalcultuur in Limburg Leonie Cornips. Levende Talen Limburgs gaat zich inspannen voor professionalisering van het onderwijs in deze regionale taal en het stimuleren van uitwisseling en doorontwikkeling van lesmateriaal. 

  Read more...
  16 April 2019

  Vacature: onderzoekers voor NL-Lab

  Het KNAW Humanities Cluster is een samenwerkingsverband van drie instituten van de KNAW: het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis en het Meertens Instituut. In deze instituten verrichten we baanbrekend en excellent geesteswetenschappelijk onderzoek (geschiedenis, etnologie, letterkunde, taalkunde) met toepassing van vernieuwende methoden, waarbij informatica een belangrijke rol speelt.
   
  Dankzij een investering van de KNAW zullen het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en het Meertens Instituut een gedeelde onderzoeksgroep (werktitel: NL-Lab) inrichten, gericht op de wetenschappelijke bestudering van Nederlandse identiteit, cultuur, taal en/of geschiedenis. Voor die groep is inmiddels een kwartiermaker benoemd. Daarnaast zoeken wij onderzoekers (voor 0,6 tot 1,0 fte).

  Naar de vacature
  10 April 2019

  Scriptieprijs voor junior onderzoeker Welmoed Wagenaar

  Welmoed Wagenaar, junior onderzoeker in het HERILIGION-project van het Meertens Instituut, heeft de Cornelis Tiele MA Thesis Award 2019 van het Nederlands Genootschap voor Godsdienstwetenschap (NGG) gewonnen. De NGG kent deze prijs jaarlijks toe aan een uitstekende MA- of ResMA-scriptie die origineel primair onderzoek, een heldere analyse, en solide theoretische grondslagen toont.

  Read more...
  16 April 2019

  Nieuwsbrief april 2019

  In de nieuwsbrief van april een interview met Thomas Delpeut, die op 10 mei de vierde Louis Peter Grijp-lezing uitspreekt in de Universiteitsbibliotheek Utrecht. Delpeut doet promotieonderzoek naar luistercultuur in het negentiende-eeuwse concertleven. Verder aandacht voor onderzoeker Frans Hinskens, die is benoemd tot hoogleraar Taalvariatie aan de Radboud Universiteit, en junior onderzoeker Welmoed Wagenaar die een prijs ontving voor haar scriptie over online fanpraktijken. De Vraag van de Maand gaat over de recente erkenning van het Limburgs door de Nederlandse overheid. Wat betekent deze erkenning in de praktijk? De vraag wordt beantwoord door Leonie Cornips.

  foto: Thomas Delpeut

  25 March 2019

  Onderzoeker Meertens Instituut Frans Hinskens benoemd tot bijzonder hoogleraar Taalvariatie aan de Radboud Universiteit

  Frans Hinskens is met ingang van 15 februari 2019 benoemd tot bijzonder hoogleraar Taalvariatie en taalcontact aan de Radboud Universiteit. Hinskens is sinds 2002 als onderzoeker verbonden aan het Meertens Instituut. 
   
  Frans Hinskens is deskundig op het gebied van de fonologie en sociolinguïstiek. Hij onderzoekt onder andere niet-standaardvariëteiten van het Nederlands, regiolecten en regionale variëteiten van de standaardtaal, creooltalen en Afrikaans.
  Read more...