Page 11 of 117

  04 February 2019

  Nieuw in de bibliotheekcollectie: Wetenschapsgeschiedenis

  Door een schenking is de gezamenlijke bibliotheek van het Meertens Instituut en Huygens ING uitgebreid met een rubriek Wetenschapsgeschiedenis. Dat is al jaren een onderzoeksgebied binnen Huygens ING, maar tot nu toe werd de geschiedenis van de wetenschap slechts incidenteel gecollectioneerd in de bibliotheek.
  Read more...
  15 January 2019

  Nieuwsbrief januari 2019

  In de nieuwsbrief van januari een interview met Nicoline van der Sijs en Marc van Oostendorp. Zij schreven de Meertens Nieuwjaarsuitgave 'Een mooie mengelmoes. Meertaligheid in de Gouden Eeuw'. Daarin laten ze zien welke taal schrijvers, dichters, taalgeleerden en journalisten bezigden in de periode waarin de economie van de Lage Landen tot volle bloei kwam. Verder aandacht voor een boek over een bijzondere variëteit van het West-Germaans, het Pommers, dat deze maand verschijnt. Ook zijn we verheugd over een dubbeldikke uitgave van het e-zine Vertelcultuur en onze promovenda Sakina Loukili die een prijs ontving voor haar masterscriptie. In de Vraag van de Maand gaat etnologe Sophie Elpers in op de vraag waarom onderzoek naar wederopbouwboerderijen ook in deze tijd nog zo relevant is.

  Afbeelding: Gerbrand Adriaensz. Bredero

  06 January 2019

  Scriptieprijs voor promovenda Populisme, social media en religie

  Sakina Loukili, sinds 2018 promovenda in het project Populisme, social media en religie van het Meertens Instituut, won in december de Thesis Prize van het Amsterdam Centre for Middle Eastern Studies voor haar masterscriptie '"This is not Islam." American, British and Dutch Muslims denouncing violent extremism through hashtag activism.' 

   

   

   

   

  11 January 2019

  Eerste grammatica van het Pommers in Braziliƫ

  In februari verschijnt bij Benjamins de eerste grammatica van het Pommers, een tamelijk onbekende variëteit van het West-Germaans die vroeger aan de zuidkust van de Oostzee werd gesproken. De taal heeft een aantal opmerkelijke kenmerken gemeen met het Fries. Tijdens de grote Europese emigratiegolf van de 19e eeuw zijn grote groepen Pommeren naar Noord- en Zuid-Amerika geëmigreerd, maar omdat het Pommers in Europa is uitgestorven, kan de taal alleen nog in Brazilië bestudeerd worden. Gertjan Postma, taalkundige van het Meertens Instituut deed jarenlang onderzoek naar deze bijzondere varieteit. Hij schat dat er nog zo'n 200.000 sprekers van het Pommers zijn.

  Read more...
  13 December 2018

  Laatste Vertelcultuur verschijnt als dubbeldik kerstnummer

  Deze maand verschijnt het laatste nummer van het e-zine Vertelcultuur in zijn huidige vorm. Voortaan zullen de artikelen geplaatst worden in het elektronische tijdschrift Neerlandistiek. Dat betekent dat ze niet meer samen gebundeld zijn als in een tijdschrift, maar verschijnen als aparte blogs. Wel zal Vertelcultuur een eigen plek en archief binnen Neerlandistiek krijgen.

  Deze ‘laatste’ Vertelcultuur in deze vorm verschijnt daarom als dubbeldik kerstnummer. U kunt lezen over de verkinderlijking van het Roodkapje-sprookje, de rauwe aspecten van het volkssprookje, de epische vertelcultuur op de Balkan, de ups en downs van de figuur van de kerstman, een mysterieuze stem uit het water, en de waarheid over tekenaar, amateur-folklorist, wannabe-occultist en fantast Jan Eldermans.

  De verschillende afleveringen van Vertelcultuur zijn hier te downloaden.