Page 11 of 135

  28 September 2020

  Brabantse accenten gezocht voor klankkast Miet

  Conceptontwikkelaar Lubert Priems is op zoek naar Brabanders die in hun eigen taal, dialect of accent allerlei verschillende woorden uitspreken. Met de opnames maakt hij een klankkast, waarmee hij langs verzorgingstehuizen reist. "Twee onderzoekers van het Meertens Instituut, Leonie Cornips en Jolien Makkinga, onderzochten of het spreken en horen van de eigen taal het welzijn van ouderen beïnvloedt. Dat blijkt absoluut het geval te zijn."

  Taalwetenschapper Leonie Cornips en cultureel antropoloog Jolien Makkinga bestudeerden voor hun onderzoek het taalgebruik in verzorgingstehuizen. Zij ontdekten hierbij dat het spreken en horen van de eigen taal als een soort medicijn voor ouderen werkt: "Het biedt troost."

  Read more...
  28 September 2020

  Liedboektentoonstelling op Schiphol

  In 2020 viert Nederland 75 jaar vrijheid na de Duitse bezetting. In het kader van de herdenking van de bevrijding presenteren Huis van het boek en Airport Library de tentoonstelling ‘Songs of War and Peace - Proud to be a Beggar’. Liedexpert Martine de Bruin van het Meertens Instituut heeft de tentoonstelling medesamengesteld.

  Read more...
  22 September 2020

  NIDI en Meertens Instituut gaan vruchtbaarheidsintenties in Europa meten

  De Koninklijke Akademie van Wetenschappen heeft zes KNAW-instituten een beurs toegekend uit het Onderzoeksfonds KNAW-instituten. Het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) en het Meertens Instituut krijgen daardoor de mogelijkheid om het project 'Machinelearning-technieken en het meten van vruchtbaarheidsintenties in Europa' verder te ontwikkelen.

  Over het project:
  De wensen en intenties om al dan niet kinderen te krijgen zijn erg moeilijk te meten in demografisch onderzoek. Dat komt niet alleen doordat deze sterk afhangen van de persoonlijke omstandigheden van de ondervraagden, maar ook door inherente onzekerheid. In een nieuwe samenwerking gaan het NIDI en het Meertens Instituut op zoek naar mogelijkheden om het meten van deze wensen en intenties te verbeteren en daarmee meer inzicht te krijgen in het vruchtbaarheidsgedrag.

  Foto: Flickr.com, Shiny marbles (CC BY-NC 2.0)

  (CC BY-NC 2.0)(CC BY-NC 2.0)

  24 September 2020

  Onderzoek naar dierentaal genomineerd voor Klokhuis Wetenschapsprijs 2020

  Taalonderzoeker Leonie Cornips (NL Lab KNAW Humanities Cluster & Universiteit Maastricht) is genomineerd voor de Wetenschapsprijs 2020 van het Klokhuis in samenwerking met InScience International Science Film Festival. De titel van Cornips' onderzoek is 'Human animal and non-human animal interactions'. Ze onderzoekt of dieren ook met elkaar spreken, en richt zich in het bijzonder op de taal tussen koeien en de taal tussen koe en mens.

  Read more...
  08 September 2020

  Meertens Instituut bestaat 90 jaar!

  Het Meertens Instituut bestaat 90 jaar! Op 8 september 1930 vond de eerste constituerende vergadering van de Dialectcommissie plaats. Feitelijk is het behalve die eerste vergadering wat moeilijk een oprichtingsdatum vast te stellen: de oprichting van het Dialectenbureau, de voorloper van het Meertens Instituut, ging gepaard met een jarenlang gesteggel en oplopende spanningen. Na een drie jaar durend heen-en-weer met de KNAW maakte de regering op Prinsjesdag 1929 officieel de financiering van een dialectencentrale bekend. Dit nieuws haalde alle kranten maar vervolgens vergat het ministerie de KNAW formeel te informeren. Pas in 1930, toen het ministerie een werkplan eiste, kwam Piet Meertens in beeld. Per 1 juli 1930 werd Meertens officieel aangesteld, maar er was verder nog niks voor hem geregeld, de financiering bleef uit en zelfs op een kantoor moest hij maandenlang wachten. De bovengenoemde eerste vergadering luidde bovendien ook een periode van ruzies met slaande deuren in...

  Meer over de oprichting van het Meertens Instituut lezen jullie in de eerstvolgende nieuwsbrief van het Meertens Instituut. Ontvang je de nieuwsbrief nog niet? Aanmelden kan hier.