Page 2 of 115

  23 October 2019

  Nieuwsbrief oktober 2019

  In de nieuwsbrief van oktober worden de resultaten van het onderzoek Staat van het Nederlands 2018 uitvoerig belicht door onderzoeker Kathy Rys. In deze tweede grootschalige enquête werd ook Suriname meegenomen, en was er extra aandacht voor kennis en gebruik van dialect en andere regionale talen. Verder in de nieuwsbrief meer informatie over de lezingenmiddag over Dirk Jan van der Ven die in november plaatsvindt. De Vraag van de Maand gaat over het bureau van directeur PJ Meertens, beter bekend uit de romancyclus Het Bureau, dat gerestaureerd dient te worden. Wat is eigenlijk de betekenis van dit meubel en wat gaat er nu verder mee gebeuren?

  foto: Elise 't Hart

  14 October 2019

  E-data & Research oktober 2019 verschenen

  Lees alles over het delen en hergebruiken van data in de nieuwste E-data & Research. Met in dit nummer onder andere aandacht voor een grootschalig onderzoek naar zeventiende-eeuwse kranten (door Nicoline van der Sijs), Dutch Prize Papers (Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis) en een interview met 'jong talent' Peter van Kranenburg (Meertens Instituut).

  Read more...
  17 September 2019

  Resultaten van het eerste vervolgonderzoek naar de Staat van het Nederlands

  Met de Staat van het Nederlands laat de Taalunie elke twee jaar het gebruik van het Nederlands en andere talen onderzoeken in sociale situaties. Welke talen gebruiken inwoners van Nederland, Vlaanderen, Brussel en Suriname in welke situaties?

  Read more...
  07 October 2019

  Op zoek naar muzikaal erfgoed

  CEMPER (Centrum voor Muziek- en Podiumerfgoed in Vlaanderen) en Muziekweb (de muziekbibliotheek van Nederland) gaan in samenwerking met de Taalunie op zoek naar verzamelingen met waardevolle Nederlandstalige muziek. Namens het Meertens Instituut is liedonderzoeker Martine de Bruin betrokken als lid van de klankbordgroep.

  Read more...
  11 September 2019

  Nieuwsbrief september 2019

  In de nieuwsbrief van september een interview met Peter van Kranenburg, computationeel musicoloog aan het Meertens Instituut. Voor zijn proefschrift ontwikkelde hij een algoritme om melodiegelijkenissen te vinden in de Nederlandse Liederenbank. Nu heeft hij samen met collega's een nieuw model ontwikkeld gebaseerd op neurale netwerken. Verder aandacht voor een nieuw onderzoeksproject naar taalgebruik in 17e-eeuwse kranten en de nominatie van 'Een mooie mengelmoes' voor beste taalboek van het jaar. De Vraag van de Maand gaat over het verschil tussen de o in bok en hok op het leesplankje van Hoogeveen.