Page 2 of 130

  01 February 2021

  Nieuwsbrief januari 2021

  In de nieuwsbrief van januari besteden we aandacht aan het nieuwjaarsboekje Viraal Nederland. Taal en cultuur van de eerste golf. Daarin doen onderzoekers van het Meertens Instituut verslag van hun onderzoek tijdens de eerste golf. In aflevering 5 van de videoreeks Maak kennis met het Meertens legt Marc van Oostendorp, één van de auteurs en ook samensteller van de bundel Viraal Nederland, met treffende voorbeelden uit welke gevolgen van de coronapandemie het Meertens Instituut onderzocht heeft. Verder leest u over het onlangs gestarte onderzoeksproject Polifonia, waarin met behulp van kunstmatige intelligentie inzichtelijk gemaakt wordt hoe muziek veranderde en reageerde op het sociale en politieke milieu in de afgelopen zes eeuwen. Ook nodigen we u uit een kijkje te nemen op de vernieuwde website van NL-Lab, een onderzoekslab voor Nederlandse cultuur en identiteit. 

  29 January 2021

  Nieuwe website en nieuw logo voor NL-Lab

  NL-Lab is een onderzoeksgroep van het KNAW Humanities Cluster die is opgericht in 2019. Het lab ontwikkelt onderzoek naar Nederlandse cultuur en identiteit, in heden en verleden. De onderzoeksgroep heeft sinds deze maand een nieuwe website en nodigt iedereen uit om een kijkje te komen nemen.

  Onderzoeksvragen die bij NL-Lab centraal staan zijn: Hoe wordt nationale identiteit gemaakt en gevoeld? Hoe praat Nederland, hoe smaakt Nederland, hoe vertelt Nederland zijn geschiedenis? Waar en voor wie staat Nederlandse identiteit op het spel? NL-Lab bundelt expertise uit verschillende kennisvelden om met behulp van innovatieve onderzoeksmethodes nieuwe perspectieven ontwikkelen op deze urgente kwesties.

  21 January 2021

  De soundtrack van onze geschiedenis: onderzoeksproject Polifonia duikt in het muzikale erfgoed van Europa

  Polifonia, een nieuw onderzoeksproject dat met drie miljoen euro wordt gefinancierd door het Horizon 2020-programma van de EU, zal in de komende veertig maanden de - soms nieuw te ontdekken - verbanden tussen muziek, mensen, plaatsen en evenementen van de zestiende eeuw tot de moderne tijd onderzoeken. De uitkomsten van Polifonia worden vastgelegd in een voor iedereen toegankelijke online database, waarmee ook niet eerder met elkaar verbonden catalogi aan elkaar gekoppeld worden. De uitkomsten zullen ons begrip van het Europese muzikale erfgoed vergroten. Het Meertens Instituut is een van de partners in dit internationale onderzoeksproject.

  Read more...
  27 January 2021

  Themanummer Taal & Tongval 'Dialectologie zonder dialecten'

  Het themanummer ‘Dialectologie zonder dialecten’ van Taal & Tongval gaat over de toekomst van de dialectologie. Hoe vitaal zijn de dialecten nog, en wat beschouwen we tegenwoordig als dialect? In de diverse bijdragen komen nieuwe definities voor dialect en nieuwe methodes in de dialectologie voorbij. De auteurs, waaronder enkele onderzoekers van het Meertens Instituut, laten in hun bijdragen zien dat taalvariatie, ook met een regionale inslag, nog niet tot het verleden behoort.

  Read more...
  07 January 2021

  Centrum voor DierMens Studies wil dieren serieus nemen

  In de natuurwetenschappen worden dieren als objecten bestudeerd, en in de sociale- en de geesteswetenschappen staat de mens centraal. Het nieuwe Centrum voor DierMens Studies wil in de wetenschap meer aandacht voor de relatie tussen beide, waarbij ook dieren als actieve, sociale en intelligente individuen worden beschouwd. Ook wil het Centrum door het interdisciplinaire vakgebied DierMens Studies te promoten een brug slaan tussen natuurwetenschappen en sociale- en geesteswetenschappen.

  Read more...