Page 2 of 124

  25 June 2020

  KNAW Humanities Cluster bouwt Diamond Open Access platform voor wetenschappelijke tijdschriften

  Op 1 juli aanstaande start het KNAW Humanities Cluster, waar het Meertens Instituut, het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en het Internationale Instituut voor Sociale Geschiedenis in samenwerken, met de bouw en inrichting van een Open Access tijdschriftenplatform openjournals.nl. Het platform wil een oplossing bieden voor zelfstandige Nederlandse wetenschappelijke tijdschriften. Openjournals.nl biedt hen een laagdrempelige manier om volledig Open Access te worden. De realisatie van dit platform wordt mogelijk gemaakt dankzij een projectsubsidie voor drie jaar van NWO. Het platform zal naar verwachting eind 2020 live gaan.

  

Lees meer

  Foto: Flickr.com, open access word cloud (CC BY-NC 2.0)

  14 June 2020

  In Memoriam Jacobus Gerardus Kruisheer

  Op 23 april 2020 overleed na een ziekbed waarin hem steeds minder activiteiten waren vergund, Jaap Kruisheer op de eerbiedwaardige leeftijd van 87 jaar. Jaap was vanaf het begin van de jaren zeventig van de vorige eeuw tot 1996 verbonden aan het Meertens Instituut. Daarna bleef hij als gastonderzoeker nog tot 2005 actief voor het Oorkondenboek van Holland en Zeeland.

  Read more...
  29 May 2020

  Nieuwsbrief mei 2020

  In de nieuwsbrief van mei besteden we aandacht aan het onderzoek van Theo Meder naar moppen, memes en broodjeaapverhalen in het coronatijdperk. Alles legt hij vast in de Nederlandse Volksverhalenbank. Hoewel de moppen over het algemeen vrij braaf zijn, zijn de complottheorieën die ontstaan minder onschuldig. Het Meertens Instituut werkt nu ook samen met de Vrije Universiteit en de Universiteit van Wolverhampton aan een onderzoek naar nepnieuwsgevoeligheid. Iedereen kan deelnemen aan de online enquête. De Vraag van de Maand luidt: Wat gebeurt er momenteel met de omvangrijke audiocollectie van het Meertens Instituut?

  Foto: Nederlandse Volksverhalenbank

  05 June 2020

  Advies over talige diversiteit in het onderwijs

  Deze week publiceerde de Taalunie een advies aan de Nederlandse en Vlaamse overheden over de vraag hoe om te gaan met talige diversiteit en Standaardnederlands in het onderwijs. Dit advies is opgesteld door een internationale commissie van taalkundigen, beleidsmedewerkers  en deskundigen uit het onderwijs. Frans Hinskens, onderzoeker aan het Meertens Instituut, was voorzitter van deze commissie. In dit filmpje geeft hij op basis van enkele concrete vragen inzicht in het advies, dat door de Taalunie onderschreven wordt. Ook aan het woord is Kris Van de Poel, algemeen secretaris van de Taalunie. Het advies zal door de Taalunie worden aangeboden aan de Nederlandse en Vlaamse parlementen en ministeries van onderwijs. Het volledige advies, de resultaten van een online enquête onder leraren die door de commissie gehouden is en de stellingname van de Taalunie zijn terug te vinden op de website van de Taalunie. ​

  29 May 2020

  Antal van den Bosch in speciale onderzoeksgroep RIVM

  De maatregelen die de overheid heeft getroffen in de strijd tegen het nieuwe coronavirus hebben grote invloed op het dagelijks leven van iedereen. De overheid wil graag weten of de samenleving deze voorschriften kan opvolgen, en wat zij daarvan vindt. Het RIVM en GGDGHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) houden daarom een groot onderzoek naar gedragsmaatregelen en welbevinden om dit in kaart te brengen. In de onderzoeksgroep zit ook Antal van den Bosch, hoogleraar taal en kunstmatige intelligentie en directeur van het Meertens Instituut.

  Read more...