Page 10 of 133

  24 September 2020

  Onderzoek naar dierentaal genomineerd voor Klokhuis Wetenschapsprijs 2020

  Taalonderzoeker Leonie Cornips (NL Lab KNAW Humanities Cluster & Universiteit Maastricht) is genomineerd voor de Wetenschapsprijs 2020 van het Klokhuis in samenwerking met InScience International Science Film Festival. De titel van Cornips' onderzoek is 'Human animal and non-human animal interactions'. Ze onderzoekt of dieren ook met elkaar spreken, en richt zich in het bijzonder op de taal tussen koeien en de taal tussen koe en mens.

  Read more...
  22 September 2020

  NIDI en Meertens Instituut gaan vruchtbaarheidsintenties in Europa meten

  De Koninklijke Akademie van Wetenschappen heeft zes KNAW-instituten een beurs toegekend uit het Onderzoeksfonds KNAW-instituten. Het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) en het Meertens Instituut krijgen daardoor de mogelijkheid om het project 'Machinelearning-technieken en het meten van vruchtbaarheidsintenties in Europa' verder te ontwikkelen.

  Over het project:
  De wensen en intenties om al dan niet kinderen te krijgen zijn erg moeilijk te meten in demografisch onderzoek. Dat komt niet alleen doordat deze sterk afhangen van de persoonlijke omstandigheden van de ondervraagden, maar ook door inherente onzekerheid. In een nieuwe samenwerking gaan het NIDI en het Meertens Instituut op zoek naar mogelijkheden om het meten van deze wensen en intenties te verbeteren en daarmee meer inzicht te krijgen in het vruchtbaarheidsgedrag.

  Foto: Flickr.com, Shiny marbles (CC BY-NC 2.0)

  (CC BY-NC 2.0)(CC BY-NC 2.0)

  08 September 2020

  Antal van den Bosch benoemd tot bijzonder hoogleraar Taal en Kunstmatige Intelligentie

  Prof. dr. A.P.J van den Bosch (1969) is benoemd tot bijzonder hoogleraar Taal en Kunstmatige Intelligentie aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De bijzondere leerstoel is ingesteld vanwege de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Van den Bosch combineert zijn leerstoel met zijn directeurschap van het Meertens Instituut van de KNAW.

  Antal van den Bosch ontwikkelt in zijn onderzoek machine learning en taaltechnologie. Het grootste deel van zijn werk ligt op het snijvlak van deze twee gebieden: computers die natuurlijke taal leren begrijpen en genereren.

  Als bijzonder hoogleraar aan de UvA gaat Van den Bosch werken aan twee tegengestelde lijnen van onderzoek: AI voor taal, en taal voor AI.

  Read more...
  08 September 2020

  Meertens Instituut bestaat 90 jaar!

  Het Meertens Instituut bestaat 90 jaar! Op 8 september 1930 vond de eerste constituerende vergadering van de Dialectcommissie plaats. Feitelijk is het behalve die eerste vergadering wat moeilijk een oprichtingsdatum vast te stellen: de oprichting van het Dialectenbureau, de voorloper van het Meertens Instituut, ging gepaard met een jarenlang gesteggel en oplopende spanningen. Na een drie jaar durend heen-en-weer met de KNAW maakte de regering op Prinsjesdag 1929 officieel de financiering van een dialectencentrale bekend. Dit nieuws haalde alle kranten maar vervolgens vergat het ministerie de KNAW formeel te informeren. Pas in 1930, toen het ministerie een werkplan eiste, kwam Piet Meertens in beeld. Per 1 juli 1930 werd Meertens officieel aangesteld, maar er was verder nog niks voor hem geregeld, de financiering bleef uit en zelfs op een kantoor moest hij maandenlang wachten. De bovengenoemde eerste vergadering luidde bovendien ook een periode van ruzies met slaande deuren in...

  Meer over de oprichting van het Meertens Instituut lezen jullie in de eerstvolgende nieuwsbrief van het Meertens Instituut. Ontvang je de nieuwsbrief nog niet? Aanmelden kan hier.

  02 July 2020

  Louis Peter Grijp Fonds ter stimulering van het Nederlandse lied

  Het Concertgebouw te Amsterdam beschikt over een nieuw fonds om de uitvoering van het Nederlandse lied te stimuleren. Het fonds is vernoemd naar Louis Peter Grijp (1954-2016), de pionier van het onderzoek naar de geschiedenis van het Nederlandse lied. Grijp werkte tussen 1990 en 2016 als liedonderzoeker aan het Meertens Instituut en was hoogleraar aan de Universiteit Utrecht.

  Read more...