Page 10 of 127

  21 February 2020

  Workshop 'Immaterieel erfgoed & musea' ontwikkeld door Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland en Meertens Instituut

  Het Meertens Instituut heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van de workshop 'Immaterieel erfgoed & musea' van Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland.

  Veel vormen van immaterieel erfgoed zijn nauw verbonden met materieel erfgoed, voorwerpen, gebouwen of plaatsen. Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland onderzoekt hoe beide vormen van erfgoed in samenhang geborgd kunnen worden. Een uitdaging is dat over het in samenhang borgen nog weinig expertise is. Ook worden binnen de verschillende erfgoedsectoren uiteenlopende begrippen en benaderingswijzen gehanteerd. Zelfs wat onder erfgoed wordt verstaan, verschilt.

  Read more...
  20 February 2020

  Help onze stagiaires bij het doen van onderzoek

  Twee stagiaires die op dit moment stage lopen aan het Meertens Instituut kunnen uw hulp gebruiken bij het doen van hun onderzoek. Voor hun afstudeeropdracht hebben zij onderzoeksgegevens nodig die ze met behulp van vragenlijsten willen verzamelen. We stellen de twee studenten en hun onderzoeken hieronder graag aan u voor!

  Read more...
  14 February 2020

  E-data & Research februari 2020 verschenen

  Lees alles over het delen en hergebruiken van data in de nieuwste E-data & Research. Met in dit nummer onder andere aandacht voor de nieuwe Vragenlijstenbank van het Meertens Instituut, waarin alle vragenlijsten vanaf 1931 te vinden zijn. 

  Read more...
  17 February 2020

  NWO-subsidie voor onderzoek naar digitale samenleving

  Onderzoekers van het Meertens Instituut en Tilburg University ontvangen een NWO-subsidie voor hun project Better informing citizens about current debates. Met nu.nl ontwikkelen ze technologie die de veelheid aan meningen inzichtelijk weergeeft op de discussie-website nujij.nl, zodat bijvoorbeeld alleen de meest constructieve berichten per mening zichtbaar zijn. 

  Op deze manier maken de onderzoekers de variatie aan nieuwsberichten en opinies op internet inzichtelijker zodat gebruikers beter een eigen standpunt kunnen formuleren. Het bevorderen van de digitale vaardigheden en weerbaarheid van burgers is een belangrijke doelstelling in dit onderzoeksprogramma van NWO.

  Read more...
  13 February 2020

  Vacature directeur bedrijfsvoering - KNAW Humanities Cluster

   

  Het KNAW Humanities Cluster (HuC) is een samenwerkingsverband van drie instituten van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen: het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis en het Meertens Instituut. We zijn voor het KNAW Humanities Cluster op zoek naar een directeur bedrijfvoering.

  Ga naar Directeur bedrijfsvoering - Humanities Cluster KNAW - Amsterdam op Academic Transfer om de vacature te bekijken.