Page 5 of 127

  26 June 2020

  Dutch Crossing - Journal of Low Countries Studies

  Onlangs verscheen het themanummer van Dutch Crossing over de internationale verspreiding van Nederlandse literatuur. Onderzoekers van NL Lab, de cross-disciplinaire onderzoeksgroep van KNAW HuC die zich richt op de studie van Nederlandse cultuur en identiteit in heden en verleden, werkten eraan mee. De publicatie is voortgekomen uit het door FWO en NWO gefinancierde onderzoeksproject Eastbound: The distribution and reception of translations and adaptations of Dutch-language literature, 1850-1990. Zij is te lezen in open access.

  26 June 2020

  Oproep: help mee met het toegankelijk maken van historische taal- en cultuurvragen!

  Al sinds 2012 maken we dankbaar gebruik van de enthousiaste inzet van vrijwilligers die ons helpen met het toegankelijk maken van de beroemde vragenlijsten van het Meertens Instituut. Vanaf 1931 zijn door het Dialectenbureau, de voorloper van het Meertens Instituut, vragenlijsten rondgestuurd naar informanten verspreid over Nederland, en later ook Vlaanderen. Het doel was de variatie in de Nederlandse taal en cultuur in kaart te brengen. Op basis van de antwoorden werden de dialectkaarten en etnologische kaarten gemaakt, die tegenwoordig in digitale vorm in de Kaartenbank van het Meertens Instituut te vinden zijn. De historische vragenlijsten en verzamelde antwoorden zijn nu ook voor iedereen toegankelijk via de Vragenlijstenbank.

  Read more...
  25 June 2020

  KNAW Humanities Cluster bouwt Diamond Open Access platform voor wetenschappelijke tijdschriften

  Op 1 juli aanstaande start het KNAW Humanities Cluster, waar het Meertens Instituut, het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en het Internationale Instituut voor Sociale Geschiedenis in samenwerken, met de bouw en inrichting van een Open Access tijdschriftenplatform openjournals.nl. Het platform wil een oplossing bieden voor zelfstandige Nederlandse wetenschappelijke tijdschriften. Openjournals.nl biedt hen een laagdrempelige manier om volledig Open Access te worden. De realisatie van dit platform wordt mogelijk gemaakt dankzij een projectsubsidie voor drie jaar van NWO. Het platform zal naar verwachting eind 2020 live gaan.

  

Lees meer

  Foto: Flickr.com, open access word cloud (CC BY-NC 2.0)

  26 June 2020

  Top 5 vreemdste corona-nepnieuwsverhalen

  In mei lanceerde een team van onderzoekers van de University of Wolverhampton (VK), het Meertens Instituut en de Vrije Universiteit online enquêtes om de invloed van nepnieuws op het brede publiek te onderzoeken. Het Brits-Nederlandse team stelde deelnemers vragen over hun online gedrag tijdens de coronacrisis en hun gevoeligheid voor complottheorieën. Met de uitkomsten willen de onderzoekers overheden adviseren in het bestrijden van fake news. Nadat de antwoorden van meer dan duizend deelnemers werden verzameld, zijn de gegevens nu geanalyseerd.

  Read more...
  14 June 2020

  In Memoriam Jacobus Gerardus Kruisheer

  Op 23 april 2020 overleed na een ziekbed waarin hem steeds minder activiteiten waren vergund, Jaap Kruisheer op de eerbiedwaardige leeftijd van 87 jaar. Jaap was vanaf het begin van de jaren zeventig van de vorige eeuw tot 1996 verbonden aan het Meertens Instituut. Daarna bleef hij als gastonderzoeker nog tot 2005 actief voor het Oorkondenboek van Holland en Zeeland.

  Read more...