23 January 2020

  DJ Ruud de Wild maakt tentoonstelling in Huis van het boek in samenwerking met Meertens Instituut e.a.

  Na de spraakmakende tentoonstellingen ‘Porno op Papier’ en ‘Foute boeken?’ werkt Huis van het boek momenteel samen met radiomaker en kunstenaar Ruud de Wild aan de tentoonstelling ‘Ruud de Wild, songbook. Reis langs de mooiste Nederlandse liedboeken’. De tentoonstelling neemt de bezoeker mee langs de mooiste Nederlandse liederen en liedboeken. Van ‘Zij gelooft in mij’ van Hazes tot de middeleeuwse ‘Hadewijch’: een muzikale reis langs thema’s als kinderliedjes, liefdesliedjes, strijdliederen en het levenslied. Door zijn persoonlijke keuze uit de Nederlandse liedgeschiedenis laat Ruud de Wild zien hoe rijk die geschiedenis is en hoeveel liedjes in verschillende vormen bewaard zijn gebleven. Natuurlijk ontbreekt zijn bekende stem niet; met een audiotour begeleidt Ruud de bezoekers door de tentoonstelling.

  Ruud de Wild: van drukkersfamilie naar Huis van het boek

  De Wild is bij het grote publiek vooral bekend als radio-dj en presentator. Zijn passie voor muziek brengt hem al op jonge leeftijd bij de radio. Het blijft niet enkel bij de radio; De Wild vindt ook zijn weg naar televisie. Naast zijn werkzaamheden in de Nederlandse media is Ruud ook kunstenaar. In zijn schilderijen verwerkt hij bekende songteksten. Huis van het boek, vol met schitterende voorbeelden van handschriften, lettertypes en grafische vormgeving, is voor Ruud de Wild geen onbekende plek. ‘Lettertypes en grafische vormgeving zijn mij met de paplepel ingegoten, omdat mijn familie altijd in deze branche werkzaam is geweest. De fascinatie voor het ambachtelijke handwerk wordt in deze digitale tijd alleen maar groter. Ik kijk dan ook enorm uit naar de tentoonstelling in een museum waar je de drukinkt nog bijna kan ruiken’, aldus De Wild.

  Reis langs het Nederlandse lied: Van Hazes tot Hadewijch

  Ruud de Wild duikt in zijn zoektocht naar het Nederlandse lied niet alleen in de collecties van Huis van het boek en samenwerkingspartner KB, de nationale bibliotheek. Hij wordt begeleid door specialisten Garrelt Verhoeven (zelfstandige gastconservator) en Martine de Bruin (Meertens Instituut). Zij nemen De Wild mee langs handschriften, liedboeken, bundeltjes en liedbladen in verschillende collecties. Aan Ruud de keuze zijn favoriete liederen te selecteren en in zijn ‘Songbook’ te plaatsen.

  Samenwerking en boek

  Voor deze tentoonstelling werkt Huis van het boek nauw samen met Martine de Bruin (Meertens Instituut), Garrelt Verhoeven, de KB en diverse bruikleengevers. Bij de tentoonstelling verschijnt de publicatie Songbook van Ruud de Wild. Reis naar de oorsprong van het Nederlandse lied, Martine Bruin, Garrelt Verhoeven en Ruud de Wild, uitgegeven door Walburg pers.
   

  De tentoonstelling loopt van 18 maart t/m 21 juni in Huis van het boek, Den Haag

  Foto's: 1. Het Enchuyser lied-boecxken, behelsende eenighe bruylofts-psalmen, gedrukt in Enkhuizen door Jan Palensteyn in 1686 (Collectie Huis van het boek, HM 157). 2. Portretfoto Ruud de Wild, Linda Stulic, NPO, 2020. 3. Vastenavondgeschriftuit Jutphaas, omstreeks 1550. Dit handschrift bevat eet— en drinkliederen. De muzieknoten in het geschrift zijn uitgevoerd als narren, bierpullen, vissen, uien, krakelingen en dergelijke, geschreven in een gotisch-cursieve letter en onderdeel van een verder verloren gegaan handschrift. Omstreeks 1550, omgeving Jutphaas (Collectie Huis van het boek, 10 C 26)


   
  22 January 2020

  Verhalen vertellen wordt bijgeschreven op Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland

  Verhalen vertellen is de nieuwste aanwinst voor de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. Op zaterdag 25 januari vindt in de Gelderlandfabriek in Culemborg de officiële bijschrijvingshandeling plaats. Deze zal verricht worden door de directeur van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed, Leo Adriaanse en de voorzitter van de Federatie Nederlandse Vertelorganisaties, Raymond den Boestert. Daarnaast wordt het certificaat van bijschrijving ter ondersteuning getekend door Peter van Duijvenboden namens de Stichting Lezen en Theo Meder, onderzoeker aan het Meertens Instituut en Hoogleraar Nederlandse Volksverhalen en Vertelcultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen.

  De Federatie Nederlandse Vertelorganisaties is een samenwerkingsverband van acht grote Vertelorganisaties in Nederland die allemaal het verhalen vertellen willen doorgeven aan toekomstige generaties. Acht jaar geleden, in 2012, ondertekende Nederland het UNESCO-verdrag inzake Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed. Staten die het UNESCO-verdrag hebben ondertekend, dienen maatregelen te nemen ter bescherming van het immaterieel erfgoed binnen de eigen landsgrenzen. De inventaris waarin het vertellen wordt bijgeschreven is een voorbeeld van de maatregelen die Nederland treft om het nationaal immaterieel erfgoed zichtbaar te maken en te borgen.

  Gekoesterd

  Theo Meder, onderzoeker aan het Meertens Instituut en Hoogleraar Nederlandse Volksverhalen en Vertelcultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen: “De traditie van het vertellen heeft zich gehandhaafd tot de dag van vandaag. Nederlandse (volks)verhalen staan weliswaar vaak in een internationale traditie, maar ze onderscheiden zich door taal en couleur locale. Verhalen vertellen is een vorm van historisch en contemporain immaterieel erfgoed die gekoesterd, gedocumenteerd en bestudeerd dient te worden.”

  bron: Federatie Nederlandse Vertelorganisaties

  Meer lezen?

  De Nederlandse Volksverhalenbank van het Meertens Instituut bevat vele verhalen uit heden en verleden. Alle genres zijn vertegenwoordigd: sprookje, sage, legende, raadsel, mop, broodjeaapverhaal en dergelijke. De oudste verhalen stammen uit de middeleeuwen, de jongste verhalen dateren - bij wijze van spreken - van gisteren. De verhalen zijn zowel in het Nederlands, het Fries als in allerhande streektalen.

  Van 2014 tot en met 2018 verscheen bij het Meertens Instituut het e-zine Vertelcultuur. De nummers zijn via deze pagina te downloaden.

  foto: woordwolk uit de Volksverhalenbank

  12 December 2019

  Presentatie van de Staat van het Nederlands in Suriname

  Op donderdag 28 november zijn op de Anton de Kom Universiteit in Paramaribo de resultaten van het onderzoek naar de Staat van het Nederlands in Suriname gepresenteerd. Het rapport werd officieel overhandigd aan de heer Yuro Dipotaroeno, directeur onderdirectoraat ontwikkelingsdiensten van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.
   
  Met de Staat van het Nederlands laat de Taalunie elke twee jaar het gebruik van het Nederlands en andere talen onderzoeken in sociale situaties. Voor Suriname is dit nu voor het eerst in kaart gebracht. Onlangs verschenen al de resultaten voor Nederland en België.
  18 December 2019

  Nieuwsbrief december 2019

  In de nieuwsbrief van december leest u een uitgebreid verslag van het publiekssymposium De Boerderij, dat in november plaatsvond op het Meertens Instituut. Verder aandacht voor de nieuwe Artist in Residence, Jasmijn Visser, die in het nieuwe jaar de relatie gaat onderzoeken tussen de Nederlandse cultuur enerzijds en het klimaat en het weer anderzijds. Op die manier hoopt ze de discussie over klimaatverandering te stimuleren. Ook staan we stil bij de eerste resultaten van het wereldwijde onderzoek naar Nederlandse taal, cultuur en identiteit onder geëmigreerde Nederlanders en Vlamingen. In de Vraag van de Maand geeft projectleider Nicoline van der Sijs een nadere toelichting op de vraag hoe deze emigranten Sinterklaas vieren.

  Foto: http://www.meertens.knaw.nl/beeldenbank/app/detail/106  afbeelding Ús mem

  04 December 2019

  Artist in Residence onderzoekt hoe we klimaatverandering bespreekbaar kunnen maken

  Vanaf 1 februari 2020 heeft het Meertens Instituut een nieuwe Artist in Residence. Jasmijn Visser verbindt onderzoek, data en collecties van het Meertens Instituut met kunst. Daarbij wil ze de relatie tussen de Nederlandse cultuur enerzijds en het klimaat en het weer anderzijds zichtbaar maken aan de hand van taal. Dit zal resulteren in het hoorspel Mooi Weer Spelen. Ze hoopt hiermee de discussie over klimaatverandering verder te stimuleren.