26 February 2021

  Promotieonderzoek in de spotlights: Kristel Doreleijers

  Promovenda taalkunde Kristel Doreleijers, verbonden aan Tilburg University en het Meertens Instituut, stelt zichzelf en haar onderzoek aan u voor. Kristel doet onderzoek naar dialecten en dialecteducatie in het PhD-project ‘Changing gender: language variation and change in gender marking in Dutch dialects’. Lees verder in het artikel Promotieonderzoek in de spotlights: Kristel Doreleijers, via het infobulletin van Anéla, de Nederlandse Vereniging voor Toegepaste Taalwetenschap.

  Hieronder doet Kristel bovendien een oproep aan leerkrachten en docenten (Nederlands) in het Nederlandse basis-, voortgezet of hoger onderwijs om een vragenlijst in te vullen met betrekking tot dialecteducatie in het Nederlandse onderwijs. Ook mensen die zich professioneel of hobbymatig bezighouden met dialecteducatie binnen Nederland - of voor wie dit potentieel interessant zou kunnen zijn - roept zij op om te reageren.
   

  Read more...
  26 February 2021

  Muzikaal erfgoed ontdekken in de nieuwsbrief van Polifonia

  In januari is het onderzoeksproject Polifonia van start gegaan, waarin verbanden tussen muziek, mensen, plaatsen en evenementen, van de zestiende eeuw tot nu, worden onderzocht en soms herontdekt.
  Het Meertens Instituut is een van de partners in dit internationale onderzoeksproject, waarin verder o.a. de Universiteit van Bologna en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid vertegenwoordigd zijn.

  Het projectteam stuurt vanaf maart maandelijks een nieuwsbrief uit, waarin u op de hoogte wordt gehouden van de vorderingen van het team en ook bijdragen over diverse muzikale thema's kunt verwachten. Als u zich nu aanmeldt, bent u juist op tijd voor de eerste nieuwsbrief die onder meer zal gaan over vrouwen in de muziek: op 8 maart is het Internationale Vrouwendag. U kunt zich hier aanmelden voor de (Engelstalige) nieuwsbrief van Polifonia.

  Read more...
  15 February 2021

  E-data & Research februari 2021 verschenen

  Lees de succesverhalen over het delen en hergebruiken van data in de nieuwste E-data & Research. Met in dit nummer onder andere: een verslag van de workshop Computational Humanities Research georganiseerd door het KNAW Humanities Cluster en een artikel over de Linked Data Wizard die mede ontwikkeld werd vanuit het Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) van het KNAW Humanities Cluster.

  Read more...
  26 February 2021

  Doe mee aan de vragenlijst over dialecteducatie in het Nederlandse onderwijs

  Bent u als leerkracht of docent (Nederlands) betrokken bij het Nederlandse basis-, voortgezet of hoger onderwijs? Besteedt u weleens aandacht aan (lokaal) dialect of regionale taal - of juist niet? Of bent u betrokken bij dialecteducatiemateriaal als ontwikkelaar of ondersteuner? Dan is Kristel Doreleijers, promovenda Nederlandse taalkunde aan Tilburg University en het Meertens Instituut, op zoek naar u!

  Read more...
  01 February 2021

  Nieuwsbrief januari 2021

  In de nieuwsbrief van januari besteden we aandacht aan het nieuwjaarsboekje Viraal Nederland. Taal en cultuur van de eerste golf. Daarin doen onderzoekers van het Meertens Instituut verslag van hun onderzoek tijdens de eerste golf. In aflevering 5 van de videoreeks Maak kennis met het Meertens legt Marc van Oostendorp, één van de auteurs en ook samensteller van de bundel Viraal Nederland, met treffende voorbeelden uit welke gevolgen van de coronapandemie het Meertens Instituut onderzocht heeft. Verder leest u over het onlangs gestarte onderzoeksproject Polifonia, waarin met behulp van kunstmatige intelligentie inzichtelijk gemaakt wordt hoe muziek veranderde en reageerde op het sociale en politieke milieu in de afgelopen zes eeuwen. Ook nodigen we u uit een kijkje te nemen op de vernieuwde website van NL-Lab, een onderzoekslab voor Nederlandse cultuur en identiteit.